Search

Підручники, посібники, монографії

 1. Матюха Л. Ф. Репродуктивне здоров’я чоловіків : посіб. для лікарів загальної практики – сімейних лікарів / Л. Ф. Матюха, Л. В. Хіміон, В. І. Кривенок. – К., 2004. – 88 с.
 2. Акушерство і гінекологія. Підручник для сімейних лікарів: Під ред. Мазорчука Б.Ф., Жученко П.Г. В 2-х т.- К.: Видавничий центр "Просвіта", 2005 - Т. 1. – 448 с. К.: “Землевпорядний вісник“, 2007- Т.2 -
 3. Матюха Л. Ф. Сучасний стан амбулаторно-поліклінічної допомоги. Розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини / Л. Ф. Матюха, Н. Ю. Кондратюк, О. О. Шпита // Щорічна доповідь про результати діяльності системи охорони здоров’я в Україні. 2007 р. / під ред. В. М. Князевича. – К., 2008. – С. 73–79.
 4. Первинна медико-санітарна допомога на засадах сімейної медицини / Н. П. Кризина, Л. Ф. Матюха, З. Г. Крушинська, Н. Ю. Кондратюк, В. Г. Слабкий // Щорічна доповідь про результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2009 р. / під ред. З. М. Митника. – К., 2010. – С. 173–182. (Особисто здобувачеві належить збір і аналіз статистичного матеріалу, написання тексту розділу)
 5. Первинна медико-санітарна допомога/сімейна медицина / З. М. Митник, Г. О. Слабкий, Н. П. Кризина, Л. Ф. Матюха, Н. Г. Гойда, М. В. Шевченко, О. С. Коваленко, В. Г. Слабкий. – К., 2010. – 404 с. (Особисто здобувачеві належить ідея написання монографії, збір інформації, участь у написанні тексту).
 6. Регіональний формуляр лікарських засобів Харківської області / ред. кол. : І. М. Шурма, О. В. Галацан, Ю. В. Сороколат, Г. М. Сіроштан, Б. С. Федак, О. М. Хвисюк, В. Г. Марченко, А. В. Кабачна, І. І. Парфьонова, О. Г. Рогова, Л. Ф. Матюха, О. Г. Кабачний, В. Н. Остапенко, Е. В. Шелакова, О. М. Зайцев, Т. А. Пліс, І. М. Ліповецька ; за ред. І. М. Шурми. – Х., 2011. – Вип. 1. – 72 с. 

Методичні рекомендації

 1. Основні показники розвитку сімейної медицини в Україні 2007 рік. Ситуаційний аналіз : метод. рекомендації / розроб. : Л. Ф. Матюха, Н. П. Кризина, Н. Ю. Кондратюк, М. В. Шемечко, І. І. Степанова. – К., 2008. – 20 с.
 2. Науково обґрунтовані підходи до кваліфікаційної характеристики лікаря загальної практики – сімейного лікаря з позиції компетентнісного підходу : метод. рекомендації / Л. Ф. Матюха, Н. Г. Гойда, В. Г. Слабкий, М. В. Олійник. – К., 2010. – 28 с.
 3. Оптимізація первинної медико-санітарної допомоги населенню України : метод. рекомендації / Н. Г. Гойда, Л. Ф. Матюха, В. Г. Слабкий, Л. В. Полікова. – К., 2010. – 25 с.
 4. Мнушко З. М. Фармакоекономічні підходи до фармакотерапії невідкладних станів на догоспітальному етапі в умовах впровадження сімейної медицини : метод. рекомендації / З. М. Мнушко, О. Г. Кабачний, Л. Ф. Матюха. – К., 2010. – 22 с.
 5. Розробка плану оптимізації первинної медико-санітарної допомоги на рівні адміністративного району : метод. рекомендації / В. А. Одринський, Л. Ф. Матюха, З. В. Лашкул [та ін.]. – К., 2010. – 32 с.
 6. Оцінка ефективності організації надання первинної медико-санітарної допомоги : метод. рекомендації / Л. Ф. Матюха, Н. Г. Гойда, Г. О. Слабкий [та ін.]. – К., 2011. – 48 с.
 7. Порядок організації надання медичної допомоги та забезпечення маршрутів пацієнта лікарем загальної практики – сімейним лікарем при різних клінічних станах та захворюваннях : метод. рекомендації / Л. Ф. Матюха, В. М. Лехан, Н. Г. Гойда [та ін.]. – К., 2011. – 43 с.;
 8. Авторські свідоцтва №34157 і №34161 (2010 р.).

Деякі публікації

 1. Олійник М. В. Клінічна гетерогенність НLA-В27-позитивних реактивних артритів / М. В. Олійник, Л. Ф. Матюха, А. Г. Дубкова // Зб. наук. праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика.– К., 2005.– Вип. 14, кн. 2. – С. 71–75.
 2. Матюха Л. Ф. Планирование семьи и гормональная контрацепция – новый взгляд на изученные вопросы. Роль семейного врача / Л. Ф. Матюха, А. В. Горбенко // Сімейна медицина. – 2005. – № 1. – С. 21–27.
 3. Упровадження нового принципу післядипломного навчання сімейних лікарів в регіональних навчально-практичних центрах сімейної медицини / Л. Ф. Матюха, Г. І. Лисенко, О. Б. Ященко, Л. Я. Бабиніна, С. В. Данилюк, Л. В. Хіміон, О. В. Маяцька, В. І. Ткаченко // Сімейна медицина. – 2007. – № 3. – С. 30–32.
 4. Гойда Н. Г. Актуальність питань акушерства і перинеонатології для сімейного лікаря / Н. Г. Гойда, Л. Ф. Матюха // Україна. Здоров’я нації. – 2007. – № 3/4. – С. 127–131.
 5. Сучасний стан та проблеми кадрового забезпечення первинної медико-санітарної допомоги в Україні / Л. Ф. Матюха, Н. Г. Гойда, М. П. Жданова, К. О. Надутий // Україна. Здоров’я нації. – 2008. – № 2. – С. 186–191.
 6. Фармакоекономічний аналіз медикаментозної терапії в практиці сімейного лікаря / Л. П. Купраш, Л. Ф. Матюха, А. Ю. Петриченко, О. В. Купраш, О. С. Гударенко // Сімейна медицина. – 2008. – № 4. – С. 71–73.
 7. Матюха Л. Ф. Загальна практика – сімейна медицина: концепція освіти в Європі / Л. Ф. Матюха, Н. Г. Гойда, М. В. Олійник // Сімейна медицина. – 2009. – № 1. – С. 3–5.
 8. Компетентнісний підхід – основа кваліфікаційної характеристики лікаря загальної практики – сімейного лікаря / Л. Матюха, Н. Гойда, Г. Лисенко, М. Олійник, О. Ященко, Н. Чухрієнко, О. Устілєнцев, Н. Веспетал // Сімейна медицина. – 2009. – № 4. – С. 80–83.
 9. Матюха Л. Ф. Аналіз діяльності мережі закладів первинної медико-санітарної допомоги у сільській місцевості / Л. Ф. Матюха, Н. Г. Гойда, М. П. Жданова // Україна. Здоров’я нації. – 2009. – № 1/2. – С. 153–159.
 10. Матюха Л. Ф. Характеристика нормативно-правового забезпечення, яке сприяє розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини / Л. Ф. Матюха // Україна. Здоров’я нації. – 2011. – № 2. – С. 145–151.
 11. Матюха Л. Ф. Підходи до визначення ефективності надання первинної медико-санітарної допомоги в Україні / Л. Ф. Матюха // Вісн. соц. гігієни та орг. охорони здоров’я України. – 2011. – № 2. – С. 45–52.
 12. Матюха Л. Ф. Репродуктивна медицина – один з пріоритетів підготовки лікарів загальної практики – сімейних лікарів / Л. Ф. Матюха, Н. Г. Гойда // Здоровье женщины. – 2011. – № 6. – С. 163–165.
 13. Матюха Л. Ф. Обґрунтування необхідності оптимізації системи первинної медико-санітарної допомоги населенню України / Л. Ф. Матюха // Зб. наук. праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – К., 2011. – Вип. 20, кн. 3. – С. 724–735.
 14. Матюха Л. Ф. Експертна оцінка протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю “Загальна практика – сімейна медицина” / Л. Ф. Матюха // Східноєвропейський журн. громадського здоров’я. – 2011. – № 2. – С. 38–43.
 15. Матюха Л. Ф. Механізми управління системою первинної медико-санітарної допомоги з урахуванням існуючих ризиків / Л. Ф. Матюха // Сімейна медицина. – 2011. – № 3. – С. 19–24.
 16. Матюха Л. Ф. Литва: реформування охорони здоров’я на засадах сімейної медицини / Л. Ф. Матюха, Н. Г. Гойда // Матеріали 4 з’їзду спеціалістів з соц. медицини та організаторів охорони здоров’я, 23-25 жовт. 2008 р. – К. ; Житомир, 2008. – Т. 2. – С. 135–138.
 17. Матюха Л. Ф. Медичні стандарти в Україні та бар’єри на шляху їх упровадження / Л. Ф. Матюха, Л. Я. Бабиніна, О. Б. Ященко // Сімейна медицина. – 2006. – № 4. – С. 13–14.
 18. Парфьонова І. І. Деякі аспекти договірної форми регулювання відносин між пацієнтом та сімейним лікарем / І. І. Парфьонова, Л. Ф. Матюха, О. Г. Рогова // Сімейна медицина. – 2009. – № 3. – С. 86.
 19. Матюха Л. Ф. Проблемні питання на шляху реалізації запланованої стратегії розвитку первинної медико-санітарної допомоги / Л. Ф. Матюха // Актуал. питання поліклінічної неврології : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 18-19 трав. 2011 р. – К., 2011. – С. 93–100.
 20. Слабкий Г. О. Методологія розрахунку потреби населення у медичній допомозі різних рівнів / Г. О. Слабкий, К. О. Надутий, Л. Ф. Матюха // Практика управл. мед. закладом. – 2011. – № 7. – С. 10–15. 

Публікації в 2012 році

 1. Ведення фізіологічної вагітності. Методичний посібник для викладача. / Загальна ред. Лесовська С.Г., Матюха Л.Ф., Осташко С.І. - Київ: Українсько – Швейцарська програма «Здоров’матері та дитини»,  2012. – 128 с.
 2. Модель покращення доступності та якості медичної допомоги сільському населенню з застосуванням телемедичних технологій.  Мінцер О.П., Матюха Л.Ф., Царенко А.В., Сердюк В.Г. та ін. / Методичні рекомендації, 2012. – 31 с.
 3. Горачук В.В., Вороненко Ю.В., Гойда Н.Г.. Криштопа Б.П., Матюха Л.Ф. Орлова Н.М.. Карета О.О. Організація соціологічних опитувань пацієнтів/ їх представників і медичного персоналу в закладах охорони здоров’я. / Методичні рекомендації, 2012. – 23 с. 
 4. Системный поход к больному: рефлексотерапия в практической деятельности семейных врачей. Коваленко О.Е., Матюха Л.Ф., Процюк О.В., Худенко Л.И. Рефлексотерапія в Україні: досвід та перспективи. / Збірник праць учасників Ювілейної науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої пам’яті професора Є.Л. Мачерет та 35-річчю від заснування рефлексотерапії в Україні. – 2012. – С. 38 – 41.
 5. Матюха Л., Ткаченко В., Баширова О. Клінічний випадок мікстпаразитозу з ураженням органів дихання. // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – 2012. – № 3. – С. 32 – 35.
 6. Позалікарняна стафілококова пневмонія. Матюха Л., Ткаченко В., О. Маяцька  та ін. // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – 2012. - № 4. – С. 46 - 52.

Стаття в газеті «Ваше здоров’я» – жовтень 2012.

Стаття в газеті «Урядовий кур’єр» – грудень 12

Виступи – 15 виступів серед яких: Колегія МОЗ України (Вінниця, липень 2012 р.), Всеукраїнські науково-практичні конференції (Тернопіль, Львів, Донецьк, Харків, Київ), решта - регіональні конференції.

Виступи на радіо – 3, на телебаченні – 4.

Науковий напрямок кафедри:

«Оптимізація профілактичних, діагностично-лікувальних та реабілітаційних напрямів на первинному рівні надання медичної допомоги».

Початок 2013-2015 рр.

НАУКОВИЙ НАПРЯМ ТЕМИ (пріоритетний напрям розвитку науки та техніки, інноваційної діяльності загальнодержавного та галузевого рівнів, виконання завдань державних та галузевих цільових програм, пріоритетних напрямів реформування галузі, відповідних доручень Кабінету Міністрів України, МОЗ України тощо).

Розробка та наукове обґрунтування підходів до перегляду профілактичного напрямку діяльності в галузі охорони здоров'я передбачено Концепцією демографічного розвитку на 2005–2015 рр. (затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.10.2004 р. № 724-р), Указом Президента України № 895/2007 від 19.09.2007 р. «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19.09.2007 р. «Про заходи щодо подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу України», Указом Президента України від 27.07.2011 р. №504/2011 «Про затвердження Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», Концепцією Загальнодержавної програми «Здоров'я 2020: український вимір» на 2012-2020 роки.

Виконання дисертаційних робіт. 

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий консультант, науковий керівник

Вид роботи (докт., канд.)

Назва дисертації

Рік захисту

1

Оводюк Наталія Миколаївна

Професор Коваленко Ольга Євгеніївна

Канд

«Клініко-параклінічна характеристика  ранніх екстрапірамідних порушень у хворих після ішемічного інсульту та обґрунтування лікувально-реабілітаційної тактики»

2013

2

Рощина Людмила Петрівна

Професор Коваленко Ольга Євгеніївна

Канд.

Диференційна діагностика та клініко-патогенетичне обґрунтування профілактики та лікування вегетативних порушень у студентів»

2013

3

Половка Людмила Іванівна

Професор Коваленко Ольга Євгеніївна

Канд.

Клініко-патогенетичне обґрунтування ефективності комплексного лікування з застосуванням методів рефлексотерапії хворих, які перенесли ішемічний інсульт»

2013

4

Червоненко Олена Михайлівна

Професор Коваленко Ольга Євгеніївна

Канд.

Клініко-параклінічні співставлення та оптимізація терапевтичної тактики при вертеброгенних васкулярних ускладненнях дегенеративних змін шийного відділу хребта у осіб молодого та середнього віку

2013

5

Абраменко Володимир Валерійович

Професор Коваленко Ольга Євгенівна

Канд.

Реабілітація дітей з дитячим церебральним паралічем із застосуванням скальппунктури та кінезотерапії

2015

Науковий напрямок кафедри:

«НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОФІЛАКТИЧНИХ НАПРЯМКІВ НА ПЕРВИННОМУ РІВНІ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ» заплановано на період 2018-2023 рр.

Науковий керівник теми НДР завідувач кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НМАПО імені П.Л. Шупика д. мед. н., професор Л.Ф. Матюха

Відповідальна за наукову роботу кафедри та голова комісії з наукової роботи та інноваційної діяльності вченої ради Інституту сімейної медицини к. мед. н., доцент Л.В. Клименко.

На сучасному етапі розвитку держави зусилля галузі охорони здоров’я спрямовано на реалізацію заходів з підвищення якості та забезпечення доступності надання лікувально-профілактичної допомоги. Найбільш пріоритетними завданнями залишаються: удосконалення профілактичної роботи шляхом поступової переорієнтації діяльності закладів на первинну медико-санітарну допомогу, збереження та відновлення здоров'я дорослого та дитячого населення.

Первинна медико-санітарна допомога є основною і найважливішою ланкою в організації охорони здоров'я населення. Вона надається переважно за територіальним принципом, тобто лікар загальної практики - сімейний лікар обслуговує певну кількість мешканців, що проживають на території, яка закріплена за ним.

В «Основах законодавства України про охорону здоров'я», прийнятих Верховною Радою ще у 1992 р., первинна медико-санітарна допомога трактується як основна частина медико-санітарної допомоги,що передбачає: консультацію лікаря; просту діагностику та лікування основних найпоширеніших захворювань, травм та отруєнь; профілактичні заходи; направлення пацієнта для надання спеціалізованої та висококваліфікованої медичної допомоги.

Основною метою реформування є наближення медичної допомоги до населення та підвищення якості медичної допомоги. Розпочата реформа передбачає обслуговування дитячого населення лікарями загальної практики й її потрібно аналізувати та вносити корективи.