Search

Кафедра сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Національої медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика є однією з наймолодших кафедр академії, яка була створена 3 вересня 2012 року і працює по сьогоднішній день під керівництвом д. мед. н., професора Матюхи Лариси Федорівни – учениці відомих професорів Ганджі І.М. та Бабиніної Л.Я., які започаткували свої наукові школи.

Нині навчальний процесс кафедри СМ і АПД здійснюється викладацьким колективом у складі 5 професорів, 6 доцентів, 6 асистентів, з яких – 6 докторів наук, 10 кандидатів наук на 22 клінічній базі міста Києва та Київської області, з них 6 знаходяться в сільській місцевості (амбулаторії сімейного типу).