Search

Ушко Наталія Олексіївна, професор.

1974 року народження, у 1996 році закінчила Санкт-Петербурзький державний медичний університет імені академіка І. П. Павлова за спеціальністю "Стоматологія".

З 1996 року по 2010 рік працювала лікарем стоматологом-хірургом поліклініки № 1 Дарницького району м. Києва (з 2006 року – за сумісництвом). З 2006 року по теперішній час працює на посаді доцента кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії ПВНЗ "Київський медичний університет" (з 2014 року – за сумісництвом). На кафедрі щелепно-лицевої хірургії Націнальної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика працює з 2012 року: 2012 – 2014 роки – на посаді асистента за сумісництвом, з 2014 року по теперішній час – на посаді доцента за контрактом. Виконує обов'язки відповідального за наукову роботу на кафедрі щелепно-лицевої хірургії, являється куратором лікарів-інтернів.

Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом "Хірургічна стоматологія".

Кандидат медичних наук з 2011 року. Дисертація на тему "Клінічний перебіг та лікування хворих із доброякісними пухлинами та пухлиноподібними утвореннями щелеп при наявності в порожнині рота металевих включень" захищена у Спеціалізованій раді Інституту стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, номер диплома ДК № 000640 (Рішення Атестаційної колегії України від 10 листопада 2011 року).

В 2013 році отримала вчене звання доцента, номер атестату 12ДЦ № 036100 (Рішення Атестаційної колегії України від 10 жовтня 2013 року).

На етапі офіційного захисту знаходиться докторська дисертація на тему: "Патогенез, диференційна діагностика, хірургічне лікування та профілактика ускладнень у хворих з амелобластомами щелеп", яка була затверджена на засіданні вченої ради Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (протокол № 11 від 09.11.2016 р.) Науковий консультант – д. мед. н., професор, завідувач кафедри щелепно-лицевої хірургії НМАПО імені П. Л. Шупика, Заслужений діяч науки і техніки України О. О. Тимофєєв.

Має більше 100 друкованих праць наукового та навчально-методичного характеру.

 Являється членом редакційної колегії фахових журналів "Современная стоматология" та "Journal of Diagnostics and Treatment of Oral and Maxillofacial Pathology".