Search

 

Аспірант.

Врач стоматолог-хирург

Лікарі-лаборанти (суміжник).

Займається розділами щелепно-лицевої хірургії та хірургічної стоматології.

Кандидат медичних наук, доцент (суміжник).

Займається всіма розділами терапевтичної стоматології та пародонтології.

Ушко Наталія Олексіївна, професор.

1974 року народження, у 1996 році закінчила Санкт-Петербурзький державний медичний університет імені академіка І. П. Павлова за спеціальністю "Стоматологія".

З 1996 року по 2010 рік працювала лікарем стоматологом-хірургом поліклініки № 1 Дарницького району м. Києва (з 2006 року – за сумісництвом). З 2006 року по теперішній час працює на посаді доцента кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії ПВНЗ "Київський медичний університет" (з 2014 року – за сумісництвом). На кафедрі щелепно-лицевої хірургії Націнальної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика працює з 2012 року: 2012 – 2014 роки – на посаді асистента за сумісництвом, з 2014 року по теперішній час – на посаді доцента за контрактом. Виконує обов'язки відповідального за наукову роботу на кафедрі щелепно-лицевої хірургії, являється куратором лікарів-інтернів.

Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом "Хірургічна стоматологія".

Кандидат медичних наук з 2011 року. Дисертація на тему "Клінічний перебіг та лікування хворих із доброякісними пухлинами та пухлиноподібними утвореннями щелеп при наявності в порожнині рота металевих включень" захищена у Спеціалізованій раді Інституту стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, номер диплома ДК № 000640 (Рішення Атестаційної колегії України від 10 листопада 2011 року).

В 2013 році отримала вчене звання доцента, номер атестату 12ДЦ № 036100 (Рішення Атестаційної колегії України від 10 жовтня 2013 року).

На етапі офіційного захисту знаходиться докторська дисертація на тему: "Патогенез, диференційна діагностика, хірургічне лікування та профілактика ускладнень у хворих з амелобластомами щелеп", яка була затверджена на засіданні вченої ради Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (протокол № 11 від 09.11.2016 р.) Науковий консультант – д. мед. н., професор, завідувач кафедри щелепно-лицевої хірургії НМАПО імені П. Л. Шупика, Заслужений діяч науки і техніки України О. О. Тимофєєв.

Має більше 100 друкованих праць наукового та навчально-методичного характеру.

 Являється членом редакційної колегії фахових журналів "Современная стоматология" та "Journal of Diagnostics and Treatment of Oral and Maxillofacial Pathology".

Кандидат медичних наук, доцент.

Займається всіма розділами амбулаторної хірургічної стоматології.

Кіндрась Ігор Борисович, 1954 року народження

(E-mail: Kindras.Igor @ gmail.com)

Закінчив стоматологічний факультет Київського медичного інституту у 1976 році. Після проходження інтернатури з хірургічної стоматології, з 1977 по 1984 рр. працював лікарем ординатором щелепно- лицевого відділення клінічної лікарні № 12 м. Києва. У 1984-1987 роках навчався в аспірантурі на кафедрі щелепно-лицевої хірургії КМАПО їм. П.Л.Шупика. З 1987 року, після дострокового захисту кандидатської дисертації, працював на посаді асистента кафедри щелепно-лицевої хірургії, а з 1993 року і по теперішній час працює на посаді доцента цієї ж кафедри. Щелепно-лицевий хірург вищої категорії.

Кадидат медичних наук, Заслужений лікар України.

Відповідає за лікувальну роботу на кафедрі. Володіє методиками найскладніших оперативних втручань у щелепно-лицевій ділянці. Наукова діяльність здебільшого присвячена питанням діагностики і лікування захворювань слинних залоз.

Проводить семінарські та практичні заняття з усіх розділів щелепно-

лицевої хірургії.

Має 75 друкованих праць.