Search

Тетяна Михайлівна Бабкіна

tbabkina@ukr.net   

У 1979 році закінчила Одеський медичний інститут імені М.І. Пірогова з відзнакою.  Закінчила спецклінординатуру з рентгенології.

Завідувач кафедри променевої діагностики   з 2013 року, доктор медичних наук  (1999 р.), професор  (2002р), лікар-рентгенолог вищої кваліфікаційної категорії з рентгенології.

Під керівництвом завідувача кафедри Т.М. Бабкіної укладені угоди про співпрацю з 15 провідними  клінічними закладами міста Києва, які є базами кафедри для підготовки інтернів, слухачів, клінічних ординаторів та аспірантів.

Бабкіна Тетяна Михайлівна є провідним науковцем з променевої діагностики в Україні та за кордоном.  Науковий напрям-інноваційні технології в діагностиці та променевій терапії. Керує науковою підготовкою молодих вчених в галузі променевої діагностики та променевої терапії.

У 1999  році захистила докторську дисертацію  «Рентгенівська комп’ютерна, спіральна комп’ютерна, магнітно-резонансна томографія в діагностиці поширених пухлин основи черепа, навколоносових пазух».

Експерт ради ВАК України з променевої діагностики (2006-2011р.р.).

Голова спеціалізованої вченої ради НМАПО імені П.Л. Шупика за спеціальністю «Променева діагностика та  променева терапія» з 2014 року по теперішній час.

Член атестаційної комісії МОЗ України за фахом «Рентгенологія».

Член робочої групи МОЗ України з питань післядипломної освіти.

Науковий редактор фахового журналу  «Променева діагностика, променева терапія», член редакційної колегії фахових журналів  «Лучевая диагностика, лучевая терапия», “Diagnostics&Treatment”.

Віце-президент  громадської організації  «Асоціація клінічної та академічної радіології України».

Дійсний член Европейської асоціації радіологів.

Автор понад 200 наукових праць. Учениця видатного вченого,  академіка НАМН України Леоніда Георгійовича Розенфельда.

Яків Степанович Бабій      

kpdnmapo@gmail.com                                               

У  1962 році закінчив Вінницький медичний інститут - диплом з відзнакою.  Закінчив аспірантуру з рентгенології: Київський медичний інститут (1964-1967).

Має вищу кваліфікаційну категорію з рентгенології та ультразвукової діагностики, доктор медичних наук – 1980 р., професор – 1988 р.

Президент Асоціації радіологів України  (1989-2003),  Президент Української асоціації спеціалістів з рентгенодіагностики, КТ, МРТ (2004-2007),   головний позаштатний рентгенолог МОЗ України (1989-1990), один із засновників та головний редактор журналів  «Променева діагностика, променева терапія», «Радіологічний вісник»,  «Рентгенологія-практика».

Наукова діяльність: молодший науковий співробітник Київського н/д рентгено-радіологічного та онкологічного інституту (1967-1970), старший науковий співробітник того ж інституту (1970-1981),   завідувач науково-дослідного рентгенодіагностичного відділення (1981-1988).  Удосконалення з комп’ютерної томографії: Центральний інститут удосконалення лікарів, Москва, 1989 р. Удосконалення з магнітно-резонансної томографії: Центральна клінічна лікарня РАН, Москва, 1998 р.       

Практична діяльність: завідувач відділення променевої діагностики Київського міського діагностичного центру (1989-2003), професор кафедри радіології, пізніше – кафедри променевої діагностики  тієї ж академії, 2003 р. – по теперішній час.   

Проф. Бабій Я.С. підготував  30 кандидатів та докторів наук.  Публікації: 378, в т.ч. 6 монографій. 

Кандидат медичних наук, доцент.

Працює на кафедрі з 1988 року.

Закінчила Київський медичний інститут ім. акад. О.О. Богомольця в 1975 році за спеціальністю «лікувальна справа».

Навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі рентгенології Київського державного інституту підвищення кваліфікації лікарів з 1986 по 1988 рік.

Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «рентгенологія» на засіданні Ради при Центральному науково-дослідному рентгено-радіологічному інституті МОЗ СРСР ( м. Ленінград) в 1991 році за темою «Комплексна діагностика захворювань молочної залози».

На кафедрі рентгенології, а потім променевої діагностики працює викладачем з 1991 року, педагогічний стаж – 23 роки.

Автор і співавтор 73 наукових і навчально-методичних робіт (3-х підручників).

Основний науковий напрямок – променева діагностика захворювань молочної залози.

Методична робота: куратор циклів стажування з рентгенології, тематичного удосконалення «Променева діагностика захворювань молочної залози».

Організаційна і громадська робота: вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.613.11. зі спеціальності – променева діагностика та променева терапія.

Нагороди: почесна грамота МОЗ України, подяка ректора НМАПО імені П.Л. Шупика за високі досягнення в педагогічній і науковій діяльності.Нелла Кузьмівна Волик 

volyknella@gmail.com 

Закінчила з відзнакою педіатричний факультет Київського медичного інституту імені О. О. Богомольця (1989) (зараз Національний медичний університет імені О. О. Богомольця).

Кваліфікація: вища кваліфікаційна категорія за фахом „ультразвукова діагностика”. Стаж роботи 26 років. Науковий ступінь – кандидат мед. наук, вчене звання – доцент з 2002 року.

Член Асоціації радіологів України (АРУ), член правління Української Асоціації фахівців ультразвукової діагностики (УАФУД) та Українського Допплерівскього клубу (УДК). Член Міжнародної Асоціації ультразвуку в акушерстві і гінекології (ISUOG), голова Київського осередка УАФУД.

Професійна діяльність: Після закінчення у 1991 р. клінічної ординатури зі спеціальності „рентгенологія”  до 2007 року працювала асистентом, доцентом кафедри радіології та радіаційної медицини НМУ імені О.О.Богомольця.

З січня 2007р. по теперішній час  працює доцентом кафедри променевої діагностики НМАПО імені П.Л.Шупика.

У 1991 р. пройшла первинну спеціалізацію з ультразвукової діагностики. Тричі (1994,1996,1998р.р.) проходила стажування з ультразвукової діагностики в Американському Інституті ультразвуку Томаса Джефферсона.(JUREIAIUM). Постійно приймає участь в підготовці та проведенні наукових та науково-практичних форумів в Україні, підвищує кваліфікацію за спеціальністю шляхом участі в міжнародних конгресах, науково-практичних конференціях, семінарах.

В 1993 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю „променева діагностика, променева терапія” та отримала науковий ступінь кандидата медичних наук.  

Основна сфера професійного інтересу: ультразвука діагностика в акушерстві і гінекології.

Наукова діяльність: Наукова робота здійснюється в межах участі у виконанні планових НДР. Виконує докторську дисертацію. Сфера наукових інтересів полягає у вивченні структурно-функціональних змін плаценти при спонтанній та індукованій вагітності шляхом застосування новітніх ультразвукових технологій, зокрема об'ємної реконструкції УЗ зображень. Автор та співавтор понад 80 друкованих робіт, в т.ч. 3-х підручників, 1 монографії, 3-х патентів. 

Викладацька діяльність: Приймає участь у підготовці навчальних планів та програм циклів спеціалізації, ПАЦ, тематичного удосконалення за спеціальністю „ультразвукова діагностика” та їх проведенні.

З 2008 року – завуч кафедри, відповідає за навчально-методичну роботу на кафедрі, здійснює комплектування навчальних циклів, відповідає за роботу кафедри як опорної зі спеціальностей „рентгенологія”, „ультразвукова діагностика”.

Любов Юріївна Гладка

o.grek12@gmail.com

Закінчила заклад вищої освіти  Чернівецький державний медичний інститут , на теперішній час, Буковинський медичний університет,  в 1980  році за спеціальністю «лікувальна справа».

Кваліфікація: вища кваліфікаційна категорія з ультразвукової діагностики, доцент кафедри променевої діагностики.

Членство в асоціаціях:

  • «Допплерівський клуб»,
  • Дійсний  член  Міжнародної   Академії  біоенерготехнологій   диплом № 168,  направлення  –  новітні технології в медицині;
  • Академічна клінічна асоціація радіологів України.

Професійна діяльність : Стаж роботи за спеціальністю:  40 років. Розпочала професійну діяльність в м. Чернівці, в клінічній лікарні як кардіоревматолог. Після спеціалізації в інституті підвищення кваліфікації в Петербурзі (Ленінграді) та Москві, займала посаду завідувача відділом в Чернівецькому міжобласному діагностичному центрі, головного спеціаліста області.

З 2000 року професійна діяльність розпочалась в НМАПО на кафедрі радіології, на даний час – кафедрі променевої діагностики.

Наукова діяльність : Основний науковий напрямок – ультразвукова діагностика в  дослідженні судин (голова, ТКДГ,  і шия, артерії і вени нижніх кінцівок,), суглобів, внутрішніх органів, органів малого тазу, інтервенційна радіологія.

Після захисту кандидатської  дисертації в 1999 році розпочала свою діяльність  на кафедрі радіології,  тепер кафедрі  променевої діагностики  з 2000 року.

Автор і співавтор 115  наукових і навчально-методичних робіт, (двохтомний підручник для лікарів інтернів і лікарів слухачів курсів підвищення  кваліфікації закладів і факультетів післядипломної освіти присвячений 90-річчю академії - «Променева діагностика»,  «Медицина України» за загальною редакцією д.м.н., професора Г.Ю.Коваль., – особистим внеском є написання кількох розділів в обох томах.   Рецензент до монографії Т.М. Христич, Буковинський медичний університет «Хроническое  легочное сердце: современные концепции».  Є автором і співавтором 3 методичних рекомендацій   для  лікарів ; патенти на винахід -  4, патенти  на корисну модель  - 4, акти впровадження  - 3.

Викладацька діяльність :  педагогічний стаж 20 років. Була куратором циклів: ПАЦ з УЗД, вперше започаткувала ТУ «Інтервенційні методи дослідження» і була куратором цього циклу,  куратором циклу ТУ «Допплерівські методи дослідження» .   Навчальний процес здійснюється    на базі  медичного центу Mediland. Лекції, семінари і практичні заняття з ультразвукової діагностики проводяться згідно навантаження.

Олексій Андрійович Гончар

ogonchar42@gmail.com 

У 1966 році з відзнакою закінчив лікувальний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І.Пирогова.

Має вищу кваліфікаційну категорію з рентгенології та ультразвукової діагностики, доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, член Европейської асоціації наук з безпеки (European Association for Security).

З 1966 по 1974 рр. працював практичним лікарем-рентгенологом в районній лікарні м. Мени, Чернігівської області та у Вінницькому протитуберкульозному диспансері. Навчався і працює на кафедрі з 1974 року, пройшовши шлях від клінічного ординатора, аспіранта до професора кафедри. З 1995 по 1999 рр. очолював кафедру. Учень доктора мед. наук, професора Коваль Галини Юліанівни.

Під керівництвом проф. Гончара О.А. у 1989 році створена і функціонує клінічна база кафедри в Київській міській дитячій клінічній лікарні №1 (КМДКЛ№1) для підготовки фахівців з педіатричної радіології.

Основний науковий напрямок - переважно педіатрична радіологія:вивчення променевої анатомії морфологічних структур черепа, головного мозку, легень, а також визначення радіологічних ознак їх захворювань та уражень; радіаційна безпека. Автор 138 наукових і навчально-методичних праць, з яких: 1 монографія і 5 підручників. Підготовив 2 магістра і кандидата медичних наук. Член спеціалізованої вченої ради Д 26.613.11 за спеціальністю 14.01.23 – променева діагностика та променева терапія.

Викладацька діяльність. Підготовка та підвищення кваліфікації фахівців з рентгенології та ультразвукової діагностики. Розробив, впровадив і щорічно проводить цикл ТУ „Вибрані питання променевої діагностики в педіатрії”. Педагогічне навантаження (лекції, семінарські та практичні заняття) в основному відповідає рентгенологічній та ультразвуковій діагностиці уражень та захворювань новонароджених і дітей різного віку.