Search

 

Завідуюча кафедрою психіатрії НМАПО ім. П.Л.Шупика, доктор медичних наук, професор.

У 1990 р. закінчила другий лікувальний факультет Донецького державного медичного інституту ім. М. Горького за фахом «лікувальна справа».

1993 – 2007 рр. працювала в Українському НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України (УНДІ ССПН) на різних посадах.

У 1997 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом «психіатрія» на тему «Корекція суїцидальної поведінки у психічно хворих за допомогою латеральної фізіотерапії», а у 2004 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за фахом «психіатрія» на тему «Аутоагресивна поведінка: патогенетичні механізми та клініко-типологічні аспекти діагностики і лікування».

З 2004 р. працює у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (НМАПО), основна діяльність пов'язана з викладанням психіатрії, дитячої психіатрії, психотерапії, наркології, медичної психології.

З 2005 по 2015 рр. – на посаді професора кафедри дитячої, соціальної і судової психіатрії.

З 02.2015 очолює кафедру психіатрії НМАПО.

Автор 120 наукових публікацій, 2 керівництв та 6 навчально-методичних посібників.

Основною сферою інтересів у науковій діяльності є суїцидологія.

Основним фокусом професійної діяльності протягом всього часу є діагностика та лікування психічних розладів у дітей та дорослих (психофармакотерапія, психотерапія), зокрема саморуйнівної поведінки.

Основні методи психотерапевтичної роботи засновані на принципах екзистенціальної та когнітивної психотерапії.

Автор психотерапевтичної методики «Тренінг особистісної інтеграції – шлях до себе».

Організатор численних конференцій, практичних семінарів «Клінічні зустрічі», а також «Майстер-класу з психіатричної пропедевтики» для лікарів, психологів, волонтерів і фахівців різних спеціальностей, що працюють у сфері надання соціально-психологічної допомоги населенню.

Асистент кафедри психіатрії НМАПО ім. П.Л. Шупика.

1996-2002 рр.- навчання в Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця (1 медичний факультет), спеціальність - «лікувальна справа».
2002-2003 рр. - інтернатура з психіатрії у Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.
2003-2005 рр. - клінічна ординатура на кафедрі психіатрії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.
2005-2015 рр. – старший лаборант кафедри психіатрії НМАПО ім. П.Л. Шупика
З 2016 року - асистент кафедри психіатрії НМАПО ім. П.Л. Шупика
З 2005 р. по теперішній час – лікар-психіатр відділення №5 ТМО «ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві (лікувально-діагностичне відділення, клінічна база кафедри психіатрії НМАПО ім. П.Л. Шупика) за сумісництвом.
Лікар-психіатр 1 категорії, стаж роботи – 13 років.

Здійснює наукове дослідження у рамках дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою «Прогностична оцінка порушень соціального функціонування хворих з депресивно-параноїдною симптоматикою у системі лікування, реабілітації та профілактики психотичних розладів». Також сферою наукового інтересу є вивчення особливостей емоційного інтелекту, як при психічних порушеннях, так і в структурі «професійного вигорання» у лікарів-психіатрів.

Автор наукових публікацій, учасник міжнародних конференцій.

Основним напрямком професійної діяльності є діагностика та лікування психічних порушень у дорослих в амбулаторних та стаціонарних умовах.

Кандидат медичних наук, асистент кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології НМАПО ім.П.Л. Шупика, куратор циклів ПАЦ по психотерапії та медичній психології

Освітня і професійна характеристика

2001 р. - закінчив Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа».

2001 - 2002 рр. - інтернатура на базі Київської міської психоневрологічної лікарні №1 (відд.№1) за спеціальністю “Психіатрія”.

2002 - 2004 рр. - клінічна ординатура в УНДІ соціальної, судової психіатрії і наркології МОЗ України.

2004 - 2007 рр. – аспірантура УНДІ соціальної, судової психіатрії і наркології МОЗ України. 15.05.2008 р. захистив кандидатську дисертацію “Клініко-діагностичні аспекти аутоагресивної поведінки у хворих з первинними та повторними аутоагресивними діями” за спеціальністю 14.01.16 — психіатрія.

2004 - 2009 рр. - науковий співробітник відділу радіаційної психоневрології Інституту клінічної радіології  ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України» (за сумісництвом)

2007 р. -  спеціалізація по психотерапії в НМАПО ім. П.Л.Шупика

2009 р - стажування з радіаційної медицини, психіатрії та психотерапії в Медичній Школі Університету Нагасакі (Японія).

2009 - 2017 рр. – старший науковий співробітник відділу радіаційної психоневрології Інституту клінічної радіології  ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України».

2012 р. - лауреат Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та наукових розробок.

2016 р. – лікар –психіатр вищої категорії

Наукова діяльність

Загальний науковий стаж - 13 років

Відповідальний виконавець 4-х НДР на замовлення НАМН України, співвиконавець 7-х НДР

Співвиконавець міжнародного наукового проекту Європейського Союзу – CEREBRAD (2012-2015 рр.)

Сайт-координатор 3-х міжнародних багатоцентрових клінічних досліджень (ІІ фаза) (2009-2011; 2014-2017 рр.).

Експертна діяльність

2004 – 2017 рр. – лікар – експерт  в програмі психіатричного контролю працівників, які виконують роботи з перетворення об’єкту «Укриття» до екологічно безпечної системи в рамках проекту MEDINOUT «Вхідний і заключний медичний контроль» плану здійснення заходів на об’єкті «Укриття».

2009 – 2017 рр. – лікар - експерт Центральної міжвідомчої експертної комісії по встановленню причинного зв’язку хвороб, інвалідності та смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Викладацька діяльність

2008-2009; 2015-2017 рр. - асистент кафедри психіатрії та наркології Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця.

З жовтня 2017 р – асистент кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології НМАПО ім.П.Л.Шупика

Загальна кількість друкованих праць – 88.

Сфери наукових та практичних інтересів: діагностика та лікування (психофармакологічне та психотерапевтичне) афективних та тривожних розладів, когнітивних розладів різного генезу, суїцидологія.

Основні психотерапевтичні напрямки, що використовуються в практичній  діяльності – модифікована проблемно-орієнтована терапія з використанням підходів раціональної, когнітивно-поведінкової та екзистенціальної психотерапії. 

Кандидат медичних наук, доцент кафедри психіатрії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

Освіта:

1972-1978 - Одеський державний медичний інститут ім. М.І. Пирогова.
1978-1979 - інтернатура за фахом «дитяча неврологія».
1981-1983 - клінічна ординатура на кафедрі дитячої психоневрології Київського інституту удосконалення лікарів.
1991 - спеціалізація з психіатрії в Київському інституті удосконалення лікарів.
1992 - отримана вчена ступінь кандидата медичних наук.
1999 - психотерапія та медична психологія, Харківський інститут удосконалення лікарів.
2010 - спеціалізація з психотерапії «Техніки короткострокової терапії та екстреної допомоги в психотерапії», Московський гештальт-інститут.
Ключовий досвід роботи

Консультування та лікування хворих на шизофренію, шизотипові та афективні розлади, осіб з психічними розладами, які виникли в результаті впливу соматичної патології на ЦНС.
Медико-соціальна реабілітація пацієнтів з психічними розладами, які страждають на ВІЛ/СНІД.
Психотерапія хворих з порушеннім адаптації, тривожно-фобічними та соматоформними розладами.
Сімейне консультування.

Кандидат медичних наук, асистент кафедри психіатрії НМАПО ім.П.Л.Шупика, куратор циклу інтернатури, відповідальний за клінічну роботу.

У 2002 році закінчив лікувальний факультет Харківського державного медичного університету. За фахом лікар-психіатр (2003), кандидат медичних наук (2007), асистент кафедри психіатрії НМАПО ім. П.Л. Шупика (2007).

2003 -2007 рр. - друга вища освіта, закінчив Национальний фармацевтичний університет, факультет «Фармація» за cпециальністю – «провізор».

2007 р. – спеціалізація з «психотерапії». Основні методи психотерапевтичної роботи базуються на принципах екзистенціальної й когнітивної, аналітичної психотерапії.

Загальний трудовий стаж: 20 років, стаж наукової роботи 14 і науково-педагогічної роботи - 13 років.

Після закінчення медичного університету пройшов навчання в інтернатурі та магістратурі на кафедрі психіатрії НМАПО ім. П.Л. Шупика, захистив кваліфікаційну роботу на здобуття ступеня магістра медицини з психіатрії (2003 рік)

Навчався в аспірантурі на кафедрі психіатрії Харківського державного медичного університету. В листопаді 2006-го року захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01.16 – психіатрія, у спеціалізованій вченій раді при Інституті неврології, психіатрії та наркології АМН України (м. Харків) за темою «Аутоагресивна поведінка несуїцидального характеру у хворих на параноїдну шизофренію (діагностика, корекція, профілактика)».

Після закінчення аспірантури був зарахований на посаду асистента кафедри психіатрії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, де працює по теперішній час.

Проводить учбово-методичну, наукову та лікувально-діагностичну роботу, брав участь у розробці тестових завдань для лікарів-інтернів, програм спеціалізації, передатестаційних та інших циклів навчання лікарів на кафедрі психіатрії НМАПО ім. П.Л. Шупика.

Проводить лікувальну роботу на клінічних базах кафедри.

На даний час виконує обов'язки куратора циклу інтернатури на кафедрі.

Має більше 30 наукових праць, деклараційні патенти на корисні моделі, раціоналізаторські пропозиції, неодноразово приймав участь в міжнародних конгресах і конференціях.

Викладає пропедевтику психіатрії для психологів, фахівців інших спеціальностей і волонтерів

З 11.2009 р. по теперішній час - провідний фахівець клінічної бази кафедри - Медичного центру «Софія», основними напрямками роботи якого є надання амбулаторної допомоги в галузі психічного здоров’я, проведення психотерапії, та психологічного консультування.

Основні напрямки професійної діяльності:

діагностиката лікування розладів психіки та поведінки (як невротичного, так і психотичного спектрів) з використанням медикаментозного та інших видів терапії;
амбулаторний прийом пацієнтів;
проведення психотерапії, психодіагностичного дослідження, психологічного консультування.

1996-2002 рр.. - Національний медичний університет імені акад. О.О. Богомольця, лікувальна справа;
2002-2003 рр.. - Національна медична академія післядипломної освіти ім.. П.Л. Шупика, інтернатура;
2003-2005 рр.. - Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології, клінічна ординатура;
Клінічний досвід з 2003 р.

2007-2010 - аспірантура кафедри психіатрії НМАПО ім.. П.Л. Шупика.
У 2012 р. захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за темою: «Медико-соціальна реабілітація пацієнтів, які страждають на шизофренію в процесі надання стаціонарної та амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку».