Search

2003 N1      
2004 N1 N2 N3 N4
2005 N1 N2 N3 N4
2010 N1-2   N3-4  
2011 N1-2   N3-4  
2012 N1-2   N3 N4
2013 N1-2   N3-4  
2014 N1-2   N3-4  
2015 N1 N2 N3 N4
2017 N1-2   N3-4  

Міждисциплінарний науково-практичний журнал
ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ'Я
електронна форма друкованого наукового фахового видання
 

Головний редактор: В.Кузнецов                                                        "Дзеркало" http://mentalhealth.adr.com.ua/ 

Редакційна колегія: Л.Барановська, А.Вiєвський, Ю.Вороненко, Ю.Головченко, М.Голубчиков, Г.Дзюб, Б.Криштопа, С.Маляров, В.Мельник, В Мiшиев, О.Насiнник, Г.Пилягіна,  Я.Радиш, I.Сосiн, О.Чабан, А.Чуприков, Ю.Юдiн.

У виданні публікуються матеріали, які містять наукові результати за спеціальностями 14.01.16, 19.00.04.

Засновники і видавники: Київська медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. Київська міська клінічна психоневрологічна лікарня №1 (Міський науковий інформаційно-методичний центр з організації психіатричної допомоги).


Журнал зареєстровано Державним комітетом інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України. Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ №7877 від 10.09.03 р.

Атестовано Вищою атестаційною комісією України (Постанова Президії ВАК №3-05/11 від 15.12.04 р.).

Мови видання: українська, російська, англійська.

Адреса редакції: вул. Фрунзе, 103, 04080 Київ, Україна.