Search

 Інтернатура

Інтерни 1 р. навч. Вип. 2019 р. 9 к.

02.01-30.06
02.11-31.12

  Інтернатура

Інтерни 2 р. навч. Вип. 2018 р.

02.01-31.01

  Інтернатура

Інтерни. Суміжники. Неврологія .15

03.02-07.02

 Спеціалізація

СП неврологія суміжники

За розкладом

 ТУ

Діагностика і лікування психопатологічних розладів, коморбідних з вживанням психоактивних речовин (очно-заочний з елементами ДН)

14.01-28.01

 Спеціалізація

Спеціалізація зі спеціальності «Психіатрія»

03.02-13.07

 ТУ

Актуальні питання суїцидології (очно-заочний з елементами ДН)

10.03-24.03

ТУ 

Нові класифікації у психіатрії (МКХ-11, NbN, Rdok) 14

01.04-15.04

 Стажування 

Стажування зі спеціальності «Психіатрія» (для лікарів, які підтверджують звання лікар-спеціаліст)

12.05-11.06

 Спеціалізація

Спеціалізація зі спеціальності «Психотерапія»

01.09-31.12

 ТУ

Діагностика та лікування психопатологічних розладів, комобірдних з вживанням психоактивних речовин (очно-заочний з елементами ДН) 21. В. Черкаси

03.09-17.09

ТУ 

Сучасні підходи психофармакотерапевтич-ного лікування хворих з абсесивно-компульсивними, панічними та тривожно-фобічними розладами (очно-заочний з елементами ДН) 18

21.09-06.10

 ТУ

Актуальні питання невротичних, звязаних зі стресом та соматоформних розладів. Діагностика, лікування, психотерапія (очно-заочний з елементами ДН) 12

21.09-06.10

ТУ 

Сучасні підходи до діагностики та лікування психосоматичних хвороб (очно-заочний з елементами ДН) 14

08.10-28.10

 Стажування

Стажування зі спеціальності «Психіатрія» (для лікарів, які підтверджують звання лікар-спеціаліст)

02.11-30.11

 ТУ

Комплексна психіатрична та психотерапевтична допомога особам, які постраждали внаслідок військових дій та екстремальних ситуацій (очно-заочний з елементами ДН)

01.12-15.12

ТУ 

Діагностика і ведення пацієнтів з депресією в загальносоматичній практиці (очно-заочний з елементами ДН) 12

01.12-15.12

 ТУ

Актуальні питання суїцидології (очно-заочний з елементами ДН) 12

16.12-31.12