Search

Фармацевтична опіка при використанні засобів контрацепції: навч. посібн. /  Вдовиченко Ю.П., Войтенко Г.М., Білай І.М. та ін., в т.ч. Степаненко В.В.]. – К. : Книга плюс, 2010. – 176 с. Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для провізорів-інтернів і провізорів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти (лист № 1/11-203 від 22.01.2010 року).

Давтян Л.Л., Коритнюк Р.С., Войтенко Г.М., Шматенко О.П., Дроздова А.О., Гудзь Н.І., Коритнюк О.Я., Власенко І.О., Руденко В.В., Борисенко Т.А. Несумісні та нераціональні сполучення лікарських засобів для парентерального застосування: довідник – учбовий посібник. – К.: Прінт Квік, 2011. – 70 с.

Коновалова О.Ю., Мітченко Ф.А., Джан Т.В., Дульцева О.В.  (Лозова О.В.) Внутрішньоаптечний контроль якості лікарських засобів: Навч. посібник для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів і факультетів ІV рівня акредитації. – Київ: «Блудчий М.І.», 2010. – 280 с.

Лікарська взаємодія та безпека ліків: посібник / Л.Л. Давтян, Г.В. Загорій, Ю.В. Вороненко, Г.М. Войтенко. : за заг. ред. Л.Л.Давтян, Г.В. Загорія, Ю.В. Вороненка, Р.С. Коритнюк, Г.М. Войтенка. – К.: ЧП «Блудчий М.І.», 2011. – 744 с.