Search

1.Отримано міжнародне «Свідоцтво про винахід» з реєстраційним номером –№ 68527, 2010 р. Головного управління реєстрації фірм і індустріальної власності Ірану. Назва винаходу: «Розробка і виготовлення системи “PolymerMicroinjection” з виробництва наномірних частинок “EudragitRS 100” в межах 50 нанометрів». Співавтори винаходу від України: Загорій Володимир Антонович, Борзунов Євгеній Ермолайович, Буцька Вікторія Євгеніївна.

2. Пат. 69543 Україна, МПК С08L 39/00 А61К 31/79 Склад адгезійної полімерної композиції матричної трансдермальної терапевтичної системи / Ратушний С.В., Буцька В.Є., Шитєєва Т.О.; заявник і патентовласник Національна медична академія післядипломної освіти ім.. П.Л. Шупика. - № u201201131; заявл. 03.02.2012; опубл. 25.04.2012, Бюл. №8.

3. Пат. 74520 Україна, МПК G01N33/15 Спосіб кількісного визначення мерказолілу в трансдермальній терапевтичній системі / Ратушний С.В., Буцька В.Є., Голембіовська О.І., Шитєєва Т.О.; заявник і патентовласник Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика - № u201208050; заявл. 02.07.2012; опубл. 25.10.2012, Бюл №2.