Search

 

МУЗИКА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА - асистент кафедри педіатрії-2, кандидат медичних наук.

Після закінчення педіатричного факультету Київського медичного інституту у 1980 році працювала дільничним лікарем-педіатром дитячої лікарні м. Києва.

З 2001 року працювала в ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України» на посаді молодшого наукового співробітника, а у наступному – старшого наукового співробітника відділення проблем захворювань органів травлення у дітей. У 2006 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук на тему «Порівняльна клініко-параклінічна характеристика хронічних вірусних гепатитів у дітей та удосконалення їх патогенетичної терапії».

Автор 72 наукових праць, співавтор 2 медичних рекомендацій, 6 патентів на корисну модель.

Пріоритетні напрямки роботи: діагностика та лікування захворювань печінки у дітей, діагностика та лікування запальних захворювань кишечника у дітей .

Учасник вітчизняних та міжнародних наукових форумів.

Має вищу кваліфікаційну категорію з дитячої гастроентерології.

Член Асоціації дитячих гастроентерологів України.