Search

Завідувач кафедри педіатрії-2 НМАПО імені П.Л. Шупика, доктор медичних наук, професор

Марушко Тетяна Вікторівна закінчила з відзнакою педіатричний факультет Київського медичного інституту в 1982 році. Після закінчення інституту працювала дільничним лікарем, дитячим кардіоревматологом, навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі факультетської педіатрії  КМІ.  У 1993 році захистила кандидатську дисертацію, в 2006 році - докторську дисертацію на тему «Ювенільний ревматоїдний артрит: особливості діагностики та лікування». З 1994 року працювала асистентом, з 2003 року – доцентом, з 2007 року на посаді професора кафедри педіатрії-2 НМАПО імені П.Л.Шупика, з 2017 року – завідувач кафедри.

Основні напрямки роботи – дитяча кардіоревматологія, функціональна та ультразвукова діагностика, фізіологія та патологія дітей молодшого віку, дитяча пульмонологія.

Марушко Т.В. має вищу кваліфікаційну категорію, володіє інструментальними методиками дослідження (ЕКГ, ЕХО-КГ, реографією, комп’ютерною кардіоінтервалографією). Консультує хворих, надає значний об'єм консультативної допомоги органам практичної охорони здоров'я.

Автор  більше ніж 320 наукових робіт. Автор тестової атестаційної комп’ютерної програми «Педіатрія», «Дитяча кардіоревматологія».

Голова Асоціації дитячих кардіоревматологів м. Києва.

Марушко Т.В. приймає активну участь в громадській роботі: експерт ДОЗ КМДА та МОЗ із спеціальності «Дитяча кардіоревматологія», член постійної робочої групи експертів МОЗ України з питань профільного супроводу централізованої закупівлі біологічних/синтетичних хворобо-модифікуючих протиревматичних препаратів для лікування дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, член робочої групи з розробки проектів нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України з питань охорони здоров’я дітей.

Нагороджена медаллю імені академіка М.Д.Стражеска (2017), медаллю «100 років НМАПО ім. П.Л. Шупика» (2018), має подяку від Департаменту  охорони здоров’я КМДА (2018).

Бережний Вячеслав Володимирович - професор  кафедри педіатрії-2 НМАПО імені П.Л. Шупика, доктор медичних наук, професор

Бережний В.В. після закінчення педіатричного факультету Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця розпочав свою трудову діяльність у 1962 році лікарем-педіатром Хорольської центральної районної лікарні Полтавської області. З 1966 по 1969 роки навчався в аспірантурі кафедри факультетської педіатрії Київського медичного інституту імені О.О.Богомольця. В 1969 році захистив кандидатську дисертацію «Клинико-инструментальная характеристика функционального состояния сердечной мышцы при хроническом тонзиллите у детей». Науковим керівником дисертаційної роботи був один із корифеїв вітчизняної педіатрії доктор медичних наук, професор Прокопій Микитович Гудзенко, якого Бережний В.В. з гордістю називає своїм Вчителем. З 1969 року кандидат медичних наук Бережний В.В. працює спочатку асистентом, пізніше доцентом кафедри факультетської педіатрії КМІ імені О.О.Богомольця.

У 1982 році успішно захистив докторську дисертацію «Стафілококова інфекція з затяжним, рецидивуючим та хронічним перебігом у дітей».

У 1989 році Бережному В.В. було присвоєно вчене звання професора. В Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика проф. Бережний В.В. працює з 1989 року, спочатку на посаді професора кафедри педіатрії-2, а з 1991 р. по 21 березня 2017 р. – на посаді завідувача кафедри педіатрії-2 Київського інституту удосконалення лікарів (нині Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика), з 22 березня 2017 року – професором кафедри. З 1989 по 2013 рр. – Головний педіатр МОЗ України. Заслужений Лікар України.

Під керівництвом професора В.В.Бережного розроблені навчальні плани і програми, комп’ютерні тестові програми до циклів спеціалізації та передатестаційних з педіатрії, дитячої кардіоревматології, спеціалізації (інтернатура) за фахом «Педіатрія» та, відповідно, педіатричного блоку для навчання інтернів за фахом «Загальна практика – сімейна медицина».

Під керівництвом проф. В.В.Бережного захищено 11 кандидатських та 3 докторські дисертації. Виконується 1 кандидатська дисертація.

Проф. Бережний В.В. опублікував 557 наукових праць, серед яких 13 монографій і навчально-методичних посібників, 1 підручник для лікарів і студентів «Дитячі хвороби». Автор 13 методичних рекомендацій, 16 інформаційних листів про нововведення в системі охорони здоров’я, 18 винаходів та деклараційних патентів на корисну модель та Національний підручник «Педіатрія» в 2-х томах за редакцією професора Бережного В.В. для післядипломного навчання.

Професор Бережний В.В. з 2003 р. по теперішній час є головним редактором журналу «Сучасна педіатрія».

Професор Бережний В.В. має вищу кваліфікаційну категорію з педіатрії та дитячої кардіоревматології. Радник президента асоціації педіатрів України, член редакційної колегії 10 журналів. Член Центральної атестаційної комісії МОЗ України. Член спеціалізованої вченої ради Д 26.003.04 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України.

КУРІЛІНА ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА - професор  кафедри педіатрії-2 НМАПО імені П.Л. Шупика, доктор медичних наук

Закінчила з відзнакою педіатричний факультет Київського медичного інституту у 1988 році. Після закінчення інституту  навчалася в клінічній ординатурі в НДІ педіатрії, акушерства і гінекології ім. П.Буйко (нині ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені О.М.Лук’янової НАМН України»). З 1990 р. працювала лікарем-ординатором відділення реанімації та інтенсивної терапії новонароджених та недоношених дітей Інституту. У 1994 р. за конкурсом обрана на посаду наукового співробітника відділення неонатології, з 2007 по 2017 рр. – провідний науковий співробітник.

У 1993 році захистила кандидатську дисертацію, а у 2006 році - докторську дисертацію на тему "Неонатальна адаптація новонароджених від матерів зі звичним невиношуванням вагітності ендокринного ґенезу (патогенез, профілактика та лікування перинатальних пошкоджень)".

Основні напрямки роботи – неонатальна медицина,  нутриціологія, катамнестичне спостереження за дітьми груп високого ризику, педіатрія розвитку; педіатрична паліативна допомога;  питання безпеки пацієнта та біоетики.

Відповідальна за наукову роботу та міжнародну діяльність на кафедрі.

Має вищу кваліфікаційну категорію з неонатології, наукове звання старшого наукового співробітника.  Нагороджена Почесною грамотою МОЗ України, Подякою мера м. Києва. 

Автор 165 наукових праць, з них: 36 англомовних, 15 патентів на винахід/корисну модель. Співавтор національного підручника «Неонатологія». З 2010 р. - член Робочих груп при МОЗ України зі створення клінічних протоколів з неонатології та раннього дитинства.

Член правління Асоціації неонатологів України. З 2015 по 2018 рр. - експерт консультативно-експертної групи "Лікарські засоби для перинатальної медицини" у державному закладі «Державний експертний центр МОЗ України». Член редакційної колегії журналу «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина».

Глядєлова Наталія Павлівна - доцент кафедри педіатрії-2 НМАПО імені П.Л. Шупика, кандидат медичних наук.  

Закінчила з відзнакою педіатричний факультет Київського медичного інституту імені О. О. Богомольця в 1986 році.

Після закінчення інституту в 1986-1990 роках навчалася в клінічній ординатурі при кафедрі дитячих хвороб №1 Київського медичного інституту імені О.О.Богомольця.  З 1990 по 1993 рік працювала лікарем-ординатором відділення молодшого дитинства та стенозуючих ларинготрахеїтів МДКЛ №1 м. Києва. В 1993-1996 роках навчалася в очній аспірантурі на кафедрі педіатрії №2 КМАПО. В 1996 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Оцінка ефективності різних методів лікування хронічних гастродуоденітів у дітей». З 1996 р. по направленню МОЗ України після дострокового закінчення очної аспірантури працювала асистентом кафедри педіатрії №3.

З 1998 року – асистент, з 2007 року – доцент кафедри педіатрії-2 НМАПО імені П. Л. Шупика. У 2017 році проходила стажування з питань ведення муковісцидозу в Італії.

Основні напрямки роботи – фізіологія та патологія дітей молодшого віку, дитяча пульмонологія, питання муковісцидозу, дитяча гастроентерологія, функціональна діагностика.

Відповідальна за навчально-методичну роботу на кафедрі.

Автор більше 130 наукових праць, співавтор національного підручника «Педіатрія», співавтор 12 навчальних посібників та 5 методичних рекомендацій, учасник міжнародних та вітчизняних наукових форумів.

Має вищу лікарську категорію з педіатрії, сертифікат спеціаліста з дитячої кардіоревматології.

Входила до складу робочих груп по розробці Уніфікованого клінічного протоколу первинної медичної допомоги «Кашель у дітей віком від шести років», Уніфікованого клінічного протоколу первинної медичної допомоги «Кашель у дорослих», адаптованої клінічної настанови «Кашель», Уніфікованого клінічного протоколу первинної медичної допомоги «Інтегроване ведення хвороб дитячого віку»  та адаптованої клінічної настанови, заснованої на доказах «Ведення найбільш поширених станів у дітей віком до 5-ти років у контексті інтегрованого ведення хвороб дитячого віку». Голова групи експертів та фахівців, що залучаються до роботи Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель за напрямком «Централізована закупівля медикаментів для лікування хворих на муковісцидоз віком старше 18 років»

Має Подяку від громадської спілки «Орфанні захворювання України» (2016). Нагороджена медаллю «100 років НМАПО ім. П.Л. Шупика» (2018).

Корнєва Валентина Володимирівна - доцент кафедри педіатрії-2 НМАПО імені П.Л. Шупика, кандидат медичних наук.  

Закінчила Чернівецький медичний інститут з відзнакою у 1972 році. З 1976-1978рр. навчалась  у клінічній ординатурі при кафедрі педіатрії Чернівецького медичного інститут.

З 01.09 1978 р.  по 31.08. 1991 р. працювала асистентом кафедри педіатрії №1 Чернівецького медичного інститут;   у 1983 р. захистила кандидатську дисертацію.

З 01.09 1991 р. працює у КМАПО,  далі НМАПО ім. П.Л.Шупика спочатку по посаді асистента кафедри педіатрії-2. У 2003 р. присвоєно вчена звання доцента, з того ж року по теперішній час  працює на посаді доцента кафедри педіатрії-2 НМАПО ім. П.Л.Шупика.

Відповідальна на кафедрі за навчання в інтернатурі.

Автор 190 наукових праць, співавтор 6 підручників та навчальних посібників, в тому числі   підручника «Педіатрія. Національній  підручник  за редакцією  професора В.В.Бережного», Том І,  Київ 2013; посібника для лікарів - слухачів  закладів (факультетів)  післядипломної  освіти «Актуальні питання педіатрії у практиці сімейного лікаря»  за редакцією академіка НАМН України Ю.В.Вороненка, професора О.Г.Шекери, професора В.В.Бережного та ін. Приймає активну участь в роботі наукових симпозіумів з міжнародною участю де виступає з доповідями,  науково-практичних семінарах у форматі «телемосту» «Проблемні питання педіатрії в практичній медицині» та ін.

Має вищу кваліфікаційну категорію з педіатрії.

Пріоритетній напрямок у роботі: дитяча гастроентерологія, дитяча гематологія, невідкладні стани у дітей.

Козачук Валентина Григорівна – доцент кафедри педіатрії-2 НМАПО імені П.Л. Шупика, кандидат медичних наук

Закінчила у 1989 р. Дніпропетровський Ордена Трудового Червоного Прапора медичний інститут за спеціальністю «Педіатрія». У 1998-2000 рр. навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі педіатрії-2 КМАПО ім. П.Л. Шупика

У 2002 році захистила  дисертацію  «Стан центральної та церебральної гемодинаміки у дітей з вегетативною дисфункцією і корекція виявлених порушень» на здобуття вченого ступеню кандидата медичних наук.

З 2005 р.  –  асистент кафедри педіатрії-2, з  2011 р. по теперішній час – доцент  цієї ж кафедри. З 2011 року відповідальна за лікувальну роботу на кафедрі.

Постійний куратор циклів інтернатури з педіатрії.

Автор більш ніж 150 наукових праць, співавтор 3 методичних рекомендацій, 9 підручників та навчальних посібників.

Співавтор тестових атестаційних комп’ютерних програм за фахом «Педіатрія» «Дитяча кардіоревматологія», «Загальна практика – сімейна медицина».

Учасник міжнародних та вітчизняних наукових форумів.

Має вищу кваліфікаційної категорії з педіатрії, сертифікат спеціаліста  з дитячої кардіоревматології,  ультразвукової діагностики. Основні напрямки роботи – загальна педіатрія, гастроентерологія та функціональна діагностика.