Search

КОНФЕРЕНЦІЯ «СКЛАДНИЙ ПАЦІЄНТ В ПРАКТИЦІ ПЕДІАТРА» - ОБГОВОРЕННЯ ЛІКУВАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ В ПЕДІАТРІЇ (2018)

Кафедрою педіатрії-2 в м. Києві 15 березня 2018 року була організована і проведена науково-практична конференція з міжнародною участю «Складний пацієнт в практиці педіатра», яка присвячена 100-річчю заснування Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. ІІІупика. Проблема "Складного пацієнта" - актуальна, багатогранна і вимагає колективного обговорення лікарів різних спеціальностей. У роботі конференції взяли участь понад 400 практикуючих лікарів за спеціальностями «Педіатрія», «Загальна практика – сімейна медицина», «Дитячі інфекційні хвороби», «Дитяча імунологія», «Дитяча офтальмологія», «Дитяча хірургія», «Неонатологія», «Дитяча гастроентерологія».

Відкрила конференцію проректор з лікувальної роботи НМАПО імені П. Л. Шупика професор Моісеєнко Р. О. В своєму вітальному слові вона підкреслила актуальність тематики конференції на сучасному діагностико-лікувальному етапі.

Слова вітання від МОЗ України передала заступник начальника управління, начальник відділу організації медичної допомоги дитячому населенню Управління медичної допомоги матерям і дітям Медичного департаменту МОЗ України Волосовець І. П. В своєму  виступі вона подякувала співробітникам НМАПО за те, що вони стільки уваги приділяють популяризації знань серед педіатрів та сімейних лікарів.

Директор інституту Сімейної медицини професор О. Г. Шекера привітав учасників, висловив упевненість в міждисциплінарному співробітництві для оптимізації профілактики, діагностики та лікування складних випадків в педіатричній практиці.

Програмний доклад «Роль міждисциплінарної співпраці у веденні пацієнтів з автоімунними захворюваннями»  був представлений завідувачем кафедри педіатрії-2 професором Марушко Т. В. В ньому висвітлена необхідність саме командного підходу при важких захворюваннях, який забезпечує використання тільки необхідних і безпечних діагностичних і лікувальних втручань, що значно підвищує шанси на одужання пацієнтів.

Завідувач відділом дитячої ендокринології Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії МОЗ України професор Зелінська Н. Б. провела майстер-клас «Диференційна діагностика стану дітей з різними формами низькорослості. Лікування дітей з різними формами низькорослості препаратами гормону росту». Зростання - один з найбільш важливих показників здоров'я дитини, тому багато захворювань викликають затримку росту, а зрозуміти причину низькорослості буває непросто.

Велику цікавість визвала доповідь професора Тадей Авчина (Словенія) «Особливості ведення пацієнтів з ЮРА», в якій він поділився досвідом та проблемами в лікуванні дітей з ювенільними артритами.

Завідувач кафедри  офтальмології НМАПО імені П. Л. Шупикаексперт Всесвітньої організації охорони здоров'я  (ВООЗ) з  Глобальної програми «ЗІР-2020» професор Риков С.О. звернув увагу присутніх на важливість своєчасної діагностики захворювань очей у дітей для попередження порушень зору в доповіді «Запальні захворювання очей у дітей. У фокусі – невирішені питання увеїтів. В контексті з ним виступили доктор мед. наук Наташа Видович Валентинчич (Словенія), професор Панченко М. В. (Харків). 

Волоха  А. П.- завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології  НМАПО  імені П. Л. Шупика  в доповіді «Автоімунна патологія у дітей з первинними імунодефіцитами» охарактеризувала проблеми вакцинації дітей із порушеннями імунної відповіді, що дуже актуально на сучасному етапі профілактичного спостереження дітей педіатрами та лікарями сімейної медицини.

В процесі роботи прозвучали доповіді професора Шадріна О. Г. «Алергічний ентероколіт у дітей раннього віку: складнощі діагностики»,  професора Богмат Л. Ф. «Імплементація стратегії «Treat to Target» при лікуванні захворювань суглобів у дітей», професора  Мітюряєвої-Корнійко І. О. «Нові підходи до сучасного лікування енурезу у дітей», Куріліної  Т. В. «Особливості харчової підтримки та корекції нутритивного дефіциту у дітей паліативної групи», професора Марушко Ю. В. «Первинна артеріальна гіпотензія: самооцінка функціонального стану та добовий профіль артеріального тиску у дітей», професора  Шевченко Н. С. «Візуалізація уражень суглобів: роль ультразвукового дослідження».

Дуже велику цікавість визвала секція молодих вчених, на якій були представлені доповіді аспірантів, клінічних ординаторів НМАПО імені П. Л. Шупика та НМУ імені О. О. Богомольця.  Молоді науковці мали можливість не тільки почути доповіді провідних вчених, але й продемонструвати свої досягнення та здобутки. Найкращі доповіді були відмічені дипломами та цінними подарунками.

Учасники конференції щиро дякували організаторам за високий науковий рівень, елементи професійного розвитку, спілкування та дискусійну можливість.

Після закінчення конференції всі учасники отримали свідоцтва, в тому, що вони пройшли навчання в рамках реалізації моделі відпрацювання основних принципів безперервної медичної освіти.