Search

Доповіді співробітників кафедри педіатрії -2  на наукових форумах та з’їздах

Доповіді за 2014-2017 рр.

 1. Маменко М.Є., Бєлих Н.А., Єрохіна О.І. Поширеність йододефіцитних захворювань серед найбільш уразливих верств населення на сході України: огляд скринінгових досліджень. Науково-практична конференція «Актуальні питання дитячої ендокринології», 11 квітня 2014 року, м. Вінниця
 2. Маменко М.Є., Бєлих Н.А., Шлєєнкова Г.О.  Йодо- та залізодефіцитні стани у дітей грудного віку: етіологія, поширеність, сучасні підходи до профілактики. Науково-практична конференція «Актуальні питання дитячої ендокринології», 11 квітня 2014 року, м. Вінниця
 3. Маменко М.Є.,  Бєлих Н.А., Шлєєнкова Г.О., Бугаєнко О.О. Недостатнє йодне забезпечення найбільш уразливих верств населення: ризики для розвитку та стану здоров'я дитини. VIII з’їзд Асоціації ендокринологів України. 20-22 жовтня 2014 року. м. Київ.
 4. Маменко М.Є. Вторинні синдроми мальдігестії та мальабсорбції як причина порушеного харчування. Конгрес Асоціації дитячих гастроентерологів та нутріціологів України. 26-27 листопада 2014 року.
 5. Марушко Т.В. Ювенільний ревматоїдний артрит та зростання дитини // Проблемні питання в діагностиці та лікуванні дітей хворих на ювенільний артрит. – Харків, 16.05.2015
 6. Бережний В.В., Марушко Т.В., Глядєлова Н.П. Остеопенічний синдром при Ювенільному ревматоїдному артриті//ХVІІ всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії». – Днепропетрівськ, 23-25 вересня 2015-10-11
 7. Марушко Т.В., Герман О.Б., Олексенко О.В., Ліс овець Т.В. Випадок амілоїдозу нирок у хворої на ювенільний ревматоїдний артрит //ХVІІ всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії». – Днепропетрівськ, 23-25 вересня 2015-10-11
 8. Бережний В.В. Актуальні питання лікування ювенільного ідіоматичного артриту у дітей на сучасному етапі // Науково-практична конференція «Медико-соціальні аспекти діагностики, лікування та реабілітації захворювань у дітей. – Київ, 19-20 березня 2015
 9. Бережний В.В. Використання пробіотичних бактерій LGG в практиці лікаря-педіатра та сімейного лікаря // Науково-практична конференція «Медико-соціальні аспекти діагностики, лікування та реабілітації захворювань у дітей. – Київ, 19-20 березня 2015
 10. Бережний В.В. Особливості призначення антипіретиків у дітей // Науково-практична конференція «Медико-соціальні аспекти діагностики, лікування та реабілітації захворювань у дітей. – Київ, 19-20 березня 2015
 11. Корнєва В.В. Вплив дефіциту заліза на розвиток дітей та можливі віддалені наслідки // Науково-практична конференція «Медико-соціальні аспекти діагностики, лікування та реабілітації захворювань у дітей. – Київ, 19-20 березня 2015
 12. Козачук В.Г. Антибіотико-асоційована діарея, методи терапії // Науково-практична конференція «Медико-соціальні аспекти діагностики, лікування та реабілітації захворювань у дітей. – Київ, 19-20 березня 2015
 13. Глядєлова Н.П. Гострий риносинусит у дітей: терапевтичні можливості сучасних комбінованих фітопрепаратів // Науково-практична конференція «Медико-соціальні аспекти діагностики, лікування та реабілітації захворювань у дітей. – Київ, 19-20 березня 2015
 14. Козачук В.Г., Рубан І.І. Оптимальний підхід у комплексному лікуванні риносинуситів у дітей// Науково-практична конференція «Медико-соціальні аспекти діагностики, лікування та реабілітації захворювань у дітей. – Київ, 19-20 березня 2015
 15. Бережний В.В.,  Марушко Т.В., Глядєлова Н.П. Диференційна діагностика артропатій у дітей // XІ конгрес педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії». – Київ, 7-9 жовтня 2015 р. Науково-практична конференція «Медико-соціальні аспекти діагностики, лікування та реабілітації захворювань у дітей». 19-20.03.2015. Київ. Тема доповіді:
 16. Маменко М.Є. Психосоматичні розлади в клініці дитячих хвороб: своєчасна діагностика та сучасна корекція. Науково-практична конференція «Медико-соціальні аспекти діагностики, лікування та реабілітації захворювань у дітей». 19-20.03.2015. Київ.
 17. Маменко М.Є. Тиреоїдний статус дітей раннього віку з порушеннями фізичного та нервово-психічного розвитку (Шлєєнкова Г.О., Маменко М.Є., Донцова К.М.). Науково-практична конференція «Медико-соціальні аспекти діагностики, лікування та реабілітації захворювань у дітей». 19-20.03.2015. Київ.
 18. Маменко М.Є.Проблеми йодного дефіциту у дітей». Методи діагностики та профілактики Науково-практична конференція «Школа тиреоїдології». Тернопіль. 30.03.2015.
 19. Маменко М.Є. Нові аспекти вітаміну Д в практиці педіатра // Науково-практична конференція «Здорова дитина – здорова родина. Нові аспекти фармакотерапії у практиці педіатра» 07.04.15. Київ.
 20. Маменко М.Є. Проблеми йодного дефіциту у дітей». Методи діагностики та профілактики  //Науково-практична конференція «Школа тиреоїдології». Одеса. 28.04.2015.
 21. Маменко М.Є. Ферментотерапія в педіатричній практиці. //Міжрегіональна науково-практична конференція «Педіатрична гастроентерологія: наука і практика». Харків. 15.05.2015.
 22. Маменко М.Є. Сучасні підходи до лікування інфекцій дихальних шляхів у дітей. //Виставка-форум «Людина та ліки – Україна» «Сучасні лікарські засоби на службі охорони здоров’я». Чернівці. 20.05.2015.
 23. Маменко М.Є.Вторинні синдроми мальдигестії та мальабсорбції: корекція панкреатичної недостатності // Науково-практичний семінар «Актуальні питання розвитку сімейної медицини в Україні». Харків. 27.05.2015.
 24. Маменко М.Є.Токсичні ураження печінки у підлітків: причини розвитку та підходи до корекції // Науково-практичний семінар «Актуальні питання розвитку сімейної медицини в Україні». Харків. 27.05.2015.
 25. Маменко М.Є. Лихоманка у дітей. Антипиретична терапія. //Науково-практичний семінар «Актуальні питання розвитку сімейної медицини в Україні». Харків. 27.05.2015.
 26. Маменко М.Є. Сучасні підходи до корекції психосоматичних розладів в клініці внутрішніх хвороб. Всеукраїнська конференція «Впровадження в клінічну практику нових стандартів діагностики та лікування внутрішніх хвороб». Київ. 26.05.2015.
 27. Маменко М.Є. Астенічний синдром у дітей: сучасні підходи до корекції //XVII Всеукраїнська Науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії» (Сидельниковські читання). Дніпропетровськ, 23-25.09 2015.
 28. Маменко М.Є. Мальдигестія та мікрофлора кишечника: як розірвати згубне коло //XVII Всеукраїнська Науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії» (Сидельниковські читання). Дніпропетровськ, 23-25.09 2015.
 29. Маменко М.Є. Йодний дефіцит та інтелект дитини: механізми негативного впливу та шляхи корекції//XVII Всеукраїнська Науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії» (Сидельниковські читання). Дніпропетровськ, 23-25.09 2015.
 30. Бережний В.В., Козачук В.Г. Сучасний підхід в лікуванні антибіотик-асоційованої діареї //Міжрегіональна науково-практична конференція «Педіатрична гастроентерологія: наука і практика». Харків. 15.05.2015.
 31. Марушко Т.В. Ювенільний ревматоїдний артрит та зростання дитини// Проблемні питання в діагностиці та лікуванні дітей хворих на ювенільний артрит. Харків, 16.05.2015.
 32. Бережний В.В., Марушко Т.В., Глядєлова Н.П. Остеопенічний синдром при Ювенільному ревматоїдному артриті ХVІІ всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії». Дніпро, 23-25 вересня 2015.
 33. Марушко Т.В., Герман О.Б., Олексенко О.В., Лісовець Т.В.  Випадок амілоїдозу нирок у хворої на ювенільний ревматоїдний артрит ХVІІ всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії». Дніпро, 23-25 вересня 2015 
 34. Марушко Т.В. Імунобіологічна терапія в дитячій ревматології, досвід застосування // Рідкісні та резистентні до фармакотерапії ревматичні хвороби. – Київ, 18-19 березня 2015.
 35. Бережний В.В. Актуальні питання лікування ювенільного ідіоматичного артриту у дітей на сучасному етапі//Науково-практична конференція «Медико-соціальні аспекти діагностики, лікування та реабілітації захворювань у дітей. – Київ, 19-20 березня 2015.
 36. Марушко Т.В. Надання допомоги хворим на ЮРА в Україні: здобутки та перспективи//Науково-практична конференція Спадкоємність біологічної терапії: від дітей до дорослих. Вирішення нагальних проблем в Україні. – Київ, 16 жовтня 2015 р. .
 37. Бережний В.В.,  Марушко Т.В., Глядєлова Н.П. Диференційна діагностика артропатій у дітей//XІ конгрес педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії». – Київ, 7-9 жовтня 2015 р.
 38. Бережний В.В., Маменко М.Є. Особливості мікробіоти кишечника новонародженої дитини та корекція її порушень// XIII з’їзд педіатрів України «Актуальні питання педіатрії», Київ, 11-13 жовтня 2016 р.
 39. Бережний В.В. Роль доказової медицини у визначенні стартової терапії захворювань верхніх дихальних шляхів у дітей різного віку//XIII з’їзд педіатрів України «Актуальні питання педіатрії», Київ, 11-13 жовтня 2016 р.
 40. Маменко М.Є. Корекція психоемоційних порушень у підлітків//XIII з’їзд педіатрів України «Актуальні питання педіатрії», Київ, 11-13 жовтня 2016 р.
 41. Марушко Т.В. Гармонізація національних стандартів діагностики та лікування ЮРА згідно з міжнародними рекомендаціями//Науково-практична конференція «Обґрунтування та напрямки інноваційної терапії в ревматології». – Київ. – 24-25 березня 2016 р.
 42. Марушко Т.В. Вплив біологічної терапії на розлади, пов’язані із затримкою росту у дітей із ЮІА// Науково-практична конференція «Ювенільний ідіопатичний артрит: актуальні питання терапії коморбідних проявів захворювання». – Львів. – 19 лютого 2016 р.
 43. Марушко Т.В. Удосконалення надання медичної допомоги, якості діагностики та лікування в пацієнтів з ЮІА в Україні // Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Прогнозування і упередження ускладнень перебігу ревматичних хвороб та фармакотерапії». – Київ. – 20-21 жовтня 2016 р.
 44. Бережний В.В., Марушко Т.В., Глядєлова Н.П. Глюкокортикоїди в лікуванні ювенільного ревматоїдного артриту//XVIII Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії». – Львів. – 21-23 вересня 2016 р.
 45. Маменко М.Є. Йодний дефіцит: як вирішити національну проблему // Національний конгрес «Людина і ліки», Київ, 18 березня 2017 р.
 46. Марушко Т.В.  Системний ювенільний ідіопатичний артрит. Чи можлива відміна системної глюкокортикоїдної терапії//Ревматичні хвороби:  межі повноважень популяційних  та персоніфікованих методів лікування.- Київ. 16-17.03.2017 р.
 47. Дрох А.В., Маменко М. Є. Ефективність корекції порушень церебро-інтестинальної взаємодії у дітей з функціональною диспепсією//Нові медичні технології в педіатрії та сімейній медицині.  Одеса.-06 -07.04.2017 р.  
 48. Корнєва В.В. Інтегроване ведення хвороб дитячого віку -  впровадження в практику сімейного лікаря//Міжгалузева науково-практичної конференції «Інтегративна медицина: досягнення та перспективи, Маріуполь.-19-20.04.2017 р.
 49. Корнєва В.В. Феротерапія анемії у дітей перших п'яти років життя// Міжгалузева науково-практичної конференції «Інтегративна медицина: досягнення та перспективи, Маріуполь.-19-20 квітня 2017 р.
 50. Корнєва В.В. Функціональні гастроінтестинальні розлади у дітей//Міжгалузева науково-практичної конференції. Міжгалузева науково-практичної конференції «Інтегративна медицина: досягнення та перспективи, Маріуполь.-19-20 квітня 2017 р.
 51. Марушко Т.В., Глядєлова Н.П., Герман О.Б. Гостра ревматична лихоманка у дітей: сучасні аспекти діагностики та лікування//Інфекційний процес: лабораторна діагностика, лікування та резистентність до антибіотиків, 26 квітня 2017.
 52. Глядєлова Н.П. Лечение острых риносинуситов с позиции доказательной медицины//Обласна науково-практична конференція  «Практична алергологія та пульмологія дитячого віку»,  17.05.2017, Вінниця.
 53. Марушко Т.В., Глядєлова Н.П. Вторинні кардіоміопатії у дітей//XIX Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії», Полтава, 20-22 вересня 2017 р.
 54. Марушко Т.В.,Корнєва В.В., Глядєлова Н.П., Козачук В.Г. Інтегроване ведення хвороб дитячого віку: особливості феротерапії та супутньої патології//XIX Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії», Полтава, 20-22 вересня 2017 р.
 55. Романько М. Р. Вплив забезпеченості вітаміном D дітей раннього віку на важкість перебігу гострого обструктивного ларингіту // 40-а ювілейна науково-практична конференція молодих вчених «Інновації в медицині: досягнення молодих вчених», Київ, 18-19 травня 2017 р.
 56. Марушко Т.В., Герман О.Б, Лісовець Т.В. Обстеження дітей із патологією суглобів//XIX Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії», 20-22 вересня 2017, Полтава.
 57. Бережний В.В., Романкевич І.В., Бондарець Ю.І. Порівняльна характеристика білків гострої фази сироватки крові для визначення ступеня активності ювенільного ревматоїдного артриту//XIX Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії» 20-22 вересня 2017, Полтава
 58. Бережний В.В., Козачук В.Г., Бондарець Ю.І. Ефективність діагностики променевих методів дослідження суглобового синдрому у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом//XIX Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії» 20-22 вересня 2017, Полтава
 59. Глядєлова Н.П.Тактика діагностики та лікування ГРВІ у дітей в практиці сімейного лікаря.  ХІІ міжрегіональна науково-практична конференція  «Загальна практика – сімейна медицина: сучасні стандарти діагностики, лікування та профілактики», 6.10.2017 р., Вінниця.
 60. Марушко Т.В. Терапия детей с ЮРА в Украине // Первый семинар по вопросам передачи пациентов с ювенильным ревматоидным артритом от детского к взрослому ревматологу: для врачей и пациентов с ЮРА, Киев, 7 октября 2017 г.
 61. Марушко Т.В., Герман О.Б. Хвороба Шегрена: діагностика та лікування // VII національний конгрес ревматологів України, Київ, 18-20 жовтня 2017 р.
 62. Марушко Т.В., Герман О.Б. Огляд біомаркерів прогресування запального процесу при системній формі ювенільного ревматоїдного артриту // VII національний конгрес ревматологів України, Київ, 18-20 жовтня 2017 р.
 63. Марушко Т.В., Герман О.Б. Результати комплексного лікування хворих на ювенільний ревматоїдний артрит із застосуванням блокатора ІЛ-6 // VII національний конгрес ревматологів України, Київ, 18-20 жовтня 2017 р.

 

Доповіді за 2018 рік.

 1. Марушко Т.В. Вдосконалення медичної допомоги пацієнтам з ЮІА в Україні: від діагнозу до ефективного лікування//Національна науково-практична конференція «ЮІА. Досягнення в лікуванні та перспективи», Одеса, 28-29 вересня 2018
 2. Марушко Т.В., Куріліна Т.В., Голубовська Ю.Є. Перспективні напрями діагностики та лікування дифузних хвороб сполучної тканини у дітей//Науково-практична конференція асоціації ревматологів України «Ревматоїдний артрит та споріднені з ним хвороби: локальні та системні ураження. Стратегія персоніфікованого лікування», Київ, 18-19 жовтня 2018
 3. Марушко Т.В. Диференційний діагноз ЮІА як основа покращення прогнозу захворювання//Регіональна науково-практична конференція «Стандартизація медичної допомоги на засадах доказової медицини у дітей з кардіоревматологічною патологією», Вінниця, 03 жовтня 2018
 4. Марушко Т.В., Голубовська Ю.Є. Фізичний розвиток хворих на ювенільний ревматоїдний артрит//Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Ревматоїдний артрит та споріднені з ним хвороби: локальні та системні ураження. Стратегія персоніфікованого лікування», Київ, 28-29 листопада 2018
 5. Марушко Т.В., Голубовська Ю.Є Системна запальна відповідь у дітей//Науково-практична конференція «Актуальні питання лабораторної медицини в діагностичній практиці сімейних лікарів», Київ, 26 квітня 2018
 6. Марушко Т.В. Проблеми, ускладнення ЮРА. Тактика лікування// Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Споріднені групи системних хвороб сполучної тканини: визначення статусу та менеджмент на основі міжнародних стандартів», Київ, 22-23 березня 2018
 7. Козачук В Г Функціональний закріп у дітей. Сучасні методи лікування у дітей різного віку//Науково-практична конференція «Актуальні питання дитячої нутриціології», Київ, 20 квітня 2018
 8. Козачук В Г Алергічний марш: зв`язок поколінь та ескалація алергії у дітей//Науково-практична конференція «Інноваційні аспекти впровадження європейських стандартів діагностики та лікування хворих з серцево-судинною патологією в практику лікаря внутрішньої медицини», Київ, 23 травня 2018
 9. Козачук В.Г. Сучасний підхід в лікуванні синдрому подразненого кишківника//Науково-практична конференція «Первинна медична допомога: сучасні технології діагностики, лікування і профілактики», Харків, 4-5 жовтня 2018

 

Наукові доповіді  співробітників кафедри   педіатрії-2 на конгресах, конференціях, симпозіумах, з’їздах, семінарах з міжнародною участю

Доповіді за 2014-2017 роки

 1. Бережний В.В. Використання антипіретиків в практиці сімейного лікаря//Науково-практична конференція «Сьогодення та майбутнє сімейної медицини», 30-31.10.2014.
 2. Бережний В.В. Романкевич І.В. Ураження судин не васкулітного походження у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом//XV Національний конгрес кардіологів України, Київ, 23-24 вересня 2014.
 3. Бережний В.В. Стан інфекційної захворюваності дітей в Україні та актуальні питання вакцинопрофілактики»//Науковий симпозіум з міжнародною участю "Проблемні питання медичної допомоги дітям та підліткам»,  20-21.03.2014.
 4. Бережний В.В. Сучасна імунокорекція респіраторних рецидивуючих інфекцій у дітей//ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Питання імунології в педіатрії», 6-7.11.2014.
 5. Бережний В.В., Козачук В.Г., Рубан І.І. Іригаційна терапії риносинуїтів у дітей// Науковий симпозіум з міжнародною участю "Проблемні питання медичної допомоги дітям та підліткам»,  20-21.03.2014.
 6. Бережний В.В., Марушко Т.В. Інноваційні методи лікування ЮРА та їх ефективність//Науковий симпозіум з міжнародною участю "Проблемні питання медичної допомоги дітям та підліткам»,  20-21.03.2014.
 7. Глядєлова Н.П. Оптимізація терапії функціональних розладів кишечника у дітей//Науковий симпозіум з міжнародною участю "Проблемні питання медичної допомоги дітям та підліткам»,  20-21.03.2014.
 8. Козачук В.Г. Корекція лікувальними сумішами функціональних порушень кишківника у дітей грудного віку//Науковий симпозіум з міжнародною участю "Проблемні питання медичної допомоги дітям та підліткам»,  20-21.03.2014.
 9. Маменко М.Є. Відносна панкреатична недостатність у дітей: причини розвитку та шляхи корекції//Науково-практична конференція «Сьогодення та майбутнє сімейної медицини», 30-31.10.2014.
 10. Маменко М.Є., Бєлих Н.А., Єрохіна О.І., Шлєєнкова Г.О. Моніторинг стану йодного забезпечення найбільш уразливих верств населення на сході України: огляд скринінгових досліджень//Науково-практична конференція з міжнародною участю присвячена пам’яті акад. Б.Я. Резника «Нові медичні технології в педіатрії та сімейній медицині». 10 – 11 квітня 2014 р., м. Одеса
 11. Маменко М.Є., Доброхотова Г.В., Дорохіна О.О. Ефективність використання препаратів панкреатину в симптоматичній терапії постпрандіального дистрес синдрому// Науково-практична конференція з міжнародною участю присвячена пам’яті акад. Б.Я. Резника «Нові медичні технології в педіатрії та сімейній медицині». 10 – 11 квітня 2014 р., м. Одеса
 12. Маменко М.Є., Зелінська Н.Б., Бєлих Н.А. Вплив на розвиток та стан здоров’я дитячого населення високої поширеності тиреоїдної патології в Україні//Науковий симпозіум з міжнародною участю «Проблемні питання медичної допомоги дітям та підліткам», 20-21 березня 2014 року,  м. Київ.
 13. Марушко Є.Ю. Вплив комплексного лікування з використанням поліненасичених жирних кислот на стан судин та функцію ендотелію у дітей, хворих на ЮРА//Науковий симпозіум з міжнародною участю "Проблемні питання медичної допомоги дітям та підліткам»,  20-21.03.2014.
 14. Романкевич І.В. Россоха З.І. Перспективи використання поліморфізму генів фолатного обміну у дітей//Науковий симпозіум з міжнародною участю "Проблемні питання медичної допомоги дітям та підліткам»,  20-21.03.2014.
 15. Маменко М.Є. Перинатальні аспекти йодної профілактики//Науково-практична конференція з міжнародною участю «Перспективні напрямки розвитку сучасної перинатології», м. Чернівці, 16 жовтня 2014 року.
 16. Бережний В.В. Мультиштамові симбіотики в практиці сімейного лікаря // ІV з’їзд сімейних лікарів України (з міжнародною участю). Полтава, 11-12 червня 2015.
 17. Бережний В.В.,  Марушко Т.В., Глядєлова Н.П. Диференційна діагностика артропатій у дітей // XІ конгрес педіатрів України – Київ, 7-9 жовтня 2015р.
 18. Маменко М.Є. Вплив йодного дефіциту на фізичний та нервово-психічний розвиток дітей раннього віку ХІ Конгрес педіатрів України 7-9 жовтня 2015р.
 19. Маменко М.Є. Йодний дефіцит в Україні: міфи та реальність // 59-та Науково-практична конференція з міжнародною участю «Українська школа ендокринології». Харків, 4-5.06.2015.
 20. Маменко М.Є. Обґрунтування вибору засобів симптоматичної терапії ОРЗ//ХІ Конгрес педіатрів України 7-9 жовтня 2015р.
 21. Маменко М.Є. Сучасні підходи до лікування інфекцій дихальних шляхів// Міжнародний конгрес «Людина та ліки – Україна». Київ. 10-11.09.2015.
 22. Марушко Т.В. Імунобіологічна терапія в дитячій ревматології, досвід застосування // Рідкісні та резистентні до фармакотерапії ревматичні хвороби. – Київ, 18-19 березня 2015р.
 23. Марушко Т.В.Надання допомоги хворим на ЮРА в Україні: здобутки та перспективи // Науково-практична конференція Спадкоємність біологічної терапії: від дітей до дорослих. Вирішення нагальних проблем в Україні. – Київ, 16 жовтня 2015р.
 24. Бережний В.В. Використання мульштамових симбіотиків у практиці сімейного лікаря // Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сімейна медицини фундамент охорони здоров’я України» . Київ, 22023.10.2015.
 25. Козачук В.Г. Сучасний підхід в лікуванні риносинуситів у дітей. // Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сімейна медицини фундамент охорони здоров’я України» . Київ, 22023.10.2015.
 26. Бережний В.В. Актуальні питання імунопрофілактики у дітей // XIV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Питання імунології в педіатрії». Київ, 04-05.11.2015р.
 27. Бережний В.В. Актуальні питання імунопрофілактики у дітей // Вакцинний Саміт з міжнародною участю. Київ, 03.12.2015р.
 28. Бережний В.В. Використання пробіотичних бактерій в педіатричній практиці // Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання клінічної, соціальної педіатрії  та дитячої неврології" – Київ, 17-18.03.2016
 29. Бережний В.В. Нові можливості використання мультиштамових синбіотиків у педіатричній практиці // II Науковий конгрес з міжнародною участю «Актуальні питання дитячої гастроентерології» - Київ, 24-25.11.2016
 30. Бережний В.В. Нові можливості терапії респіраторних захворювань у дітей // Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання клінічної, соціальної педіатрії  та дитячої неврології" – Київ, 17-18.03.2016
 31. Бережний В.В. Сучасний стан питання щодо лікування проявів респіраторних інфекцій у дітей // Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сьогодення та перспективи розвитку сімейної медицини» - Київ, 27-28.10.2016
 32. Бережний В.В. Сучасні можливості лікування проявів респіраторних інфекцій у дітей. // Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання клінічної, соціальної педіатрії  та дитячої неврології" – Київ, 17-18.03.2016
 33. Бережний В.В., Мартинюк В.Ю., Моісеєнко Р.О., Майструк О.А., Козачук В.Г.  Досвід УМЦРДОУНС МОЗ України щодо застосування продуктів спеціального харчування (пробіотиків) в комплексній реабілітації дітей з ДЦП // Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання клінічної, соціальної педіатрії  та дитячої неврології" – Київ, 17-18.03.2016
 34. Бережний В.В., Марушко Т.В. Використання глюкокортикоїдів в клінічній практиці дитячого кардіоревматолога: Майстер-клас//Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання клінічної, соціальної педіатрії та дитячої неврології». – Київ. 17-18 березня 2016р.
 35. Бережний В.В., Марушко Т.В., Бондарець Ю.І. Порівняльна характеристика імунологічних та біохімічних показників в діагностиці раннього розвитку ЮРА у дітей // Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання клінічної, соціальної педіатрії  та дитячої неврології" – Київ, 17-18.03.2016
 36. Бережний В.В., Марушко Т.В., Герман О.Б., Глядєлова Н.П. Диференційна діагностика ювенільних артритів у дітей в практиці сімейного лікаря//V Ювілейний міжнародний медичний конгрес  «Впровадження сучасних технологій в сімейну медицину» – Київ, 20.04.2016
 37. Бережний В.В., Марушко Т.В., Герман О.Б., Глядєлова Н.П. Диференційна діагностика ювенільних артритів в практиці сімейного лікаря. VІІ міжнародний медичний форум. Науково-практична конференція «Впровадження сучасних технологій в сімейну медицину». – Київ , 20 квітня 2016 р.
 38. Бережний В.В., Марушко Т.В., Герман О.Б., Глядєлова Н.П. Оптимізація лікування ювенільних артритів у дітей // Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання клінічної, соціальної педіатрії  та дитячої неврології" – Київ, 17-18.03.2016
 39. Бережний В.В., Марушко Т.В., Глядєлова Н.П. Місце глюкокортикоїдів у лікуванні захворювань суглобів у дітей//Науково-практична конференція за міжнародною участю «Всесвітній день сімейного лікаря». – Київ. 19 травня 2016 р.
 40. Бережний В.В., Марушко Т.В., Глядєлова Н.П., Герман О.Б. Остеопенічний синдром при ураженнях суглобів у дітей // Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сьогодення та перспективи розвитку сімейної медицини» - Київ, 27-28.10.2016
 41. Глядєлова Н.П. Фітоімунокорекція в профілактиці та лікуванні ГРВІ у дітей // Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання клінічної, соціальної педіатрії  та дитячої неврології" – Київ, 17-18.03.2016
 42. Козачук В.Г. «Сучасний підхід в лікуванні респіраторних вірусних інфекцій» // V Ювілейний міжнародний медичний конгрес  «Впровадження сучасних технологій в сімейну медицину» – Київ, 20.04.2016
 43. Козачук В.Г. Сучасний підхід до лікування антибіотико-асоційованої діареї у дітей // Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання клінічної, соціальної педіатрії  та дитячої неврології" – Київ, 17-18.03.2016
 44. Корнєва В.В. Оптимізація терапії функціональних розладів шлунково - кишкового тракту у дітей // Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання клінічної, соціальної педіатрії  та дитячої неврології" – Київ, 17-18.03.2016
 45. Маменко М.Є. Йодний дефіцит під час вагітності: вплив на розвиток та стан здоров'я дитини // XIV з’їзд акушерів-гінекологів України та Науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблемні питання акушерства, гінекології та репродуктології в сучасних умовах» - м. Київ, 22-23.10.2016 р.
 46. Маменко М.Є. Міфи та реальність застосування мікронутрієнтів у дітей // Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання клінічної, соціальної педіатрії  та дитячої неврології" – Київ, 17-18.03.2016
 47. Маменко М.Є. Низький зріст дитини: як відокремити норму від патології? // Конференція із міжнародною участю «Захід зустрічає схід: педіатрична практика в системі громадського здоров’я» - Вінниця, 04.11.2016 р.
 48. Маменко М.Є. Особливості мікробіоти кишечника новонародженої дитини та корекція її порушень//II Науковий конгрес з міжнародною участю «Актуальні питання дитячої гастроентерології» - Київ, 24-25.11.2016
 49. Маменко М.Є., Дрох Г.В. Корекція психоемоційних порушень у дітей з функціональними гастро-інтестинальними розладами // Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання клінічної, соціальної педіатрії  та дитячої неврології" – Київ, 17-18.03.2016
 50. Маменко М.Є., Романько М.Р. Вплив дефіциту віт. D на перебіг гострих респіраторних захворювань у дітей // Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання клінічної, соціальної педіатрії  та дитячої неврології" – Київ, 17-18.03.2016
 51. Марушко Т.В., Бережний В.В., Глядєлова Н.П. «Місце глюкокортикоїдів в лікуванні суглобів у дітей» // Науково-практична конференція з міжнародною участю "Всесвітній день сімейного лікаря" – Київ, 19.05.2016
 52. Романкевич І.В. Власний досвід використання холтеровського моніторингу ЕКГ//Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання клінічної, соціальної педіатрії  та дитячої неврології" – Київ, 17-18.03.2016
 53. Тараненко Т.В. Сучасні підходи лікування склеродермії у дітей // Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання клінічної, соціальної педіатрії  та дитячої неврології" – Київ, 17-18.03.2016
 54. Бережний В.В. Використання пробіотичної бактерії LGG в педіатрії //Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії: міждисциплінарний підхід в лікуванні та реабілітації дітей», 20-21 березня 2017 року, Київ.
 55. Бережний В.В., Бондарець Ю.І. Нові можливості використання мультиштамових синбіотиків в педіатричній практиці//Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії: міждисциплінарний підхід в лікуванні та реабілітації дітей», 20-21 березня 2017 року, Київ.
 56. Бережний В.В., Марушко Т.В., Глядєлова Н.П., Герман О.Б. Особливості діагностики вторинних кардіоміопатій у дітей//Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії: міждисциплінарний підхід в лікуванні та реабілітації дітей», 20-21 березня 2017 року, Київ.
 57. Бережний В.В., Марушко Т.В., Глядєлова Н.П., Герман О.Б. Остеопенічний синдром при ураженнях суглобів у дітей//Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання сімейної медицини та перспективи її розвитку в рамках всесвітнього дня сімейного лікаря»,18-19 травня 2017 року, Київ.
 58. Бережний В.В., Марушко Т.В., Глядєлова Н.П., Герман О.Б. Синдром Шегрена в практиці дитячого кардіоревматолога (Майстер-клас)//Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики і лікування алергічних хвороб та аутоімунних станів у дітей» (для педіатрів, дитячих алергологів, пульмонологів, ревматологів, імунологів, гастроентерологів та сімейних лікарів), 16-17 березня 2017 року, Київ.
 59. Бережний В.В., Марушко Т.В., Глядєлова Н.П., Герман О.Б.  Диференційна діагностика артропатій у дітей //Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії: міждисциплінарний підхід в лікуванні та реабілітації дітей», 20-21 березня 2017 року, Київ.
 60. Герман О.Б., Бондарець Ю.І.  Аналіз ефективності різних схем терапії на ранніх термінах перебігу ЮА (стендова доповідь//Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії: міждисциплінарний підхід в лікуванні та реабілітації дітей», 20-21 березня 2017 року, Київ.
 61. Глядєлова Н.П. Діагностика і лікування муковісцидозу.  Науково-практична конференція з міжнародною участю присвячена пам’яті акад. Б.Я. Резника «Нові медичні технології в педіатрії та сімейній медицині»,  6-7 квітня 2017 р. м. Одеса.
 62. Корнєва В.В. Інтегроване ведення хвороб дитячого віку -  сучасний інструмент в практиці сімейного лікаря.  Науково-практична конференція  з міжнародною участю: «Первинна допомога в Україні: кращі практики сімейної медицини», 07-08 червня 2017,  Київ.
 63. Корнєва В.В. Феротерапія та супутня терапія  анемії у дітей перших п'яти років життя. Науково-практична конференція  з міжнародною участю «Первинна допомога в Україні: кращі практики сімейної медицини», 07-08 червня 2017, Київ.
 64. Корнєва В.В., Глядєлова Н.П, Козачук В.Г., Тараненко Т.В., Боярська К.А.,  Кожара Ю.О. Ацетонемічний синдром у дітей: міжприступний  період  – сучасні вектори терапії//Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії: міждисциплінарний підхід в лікуванні та реабілітації дітей», 20-21 березня 2017 року, Київ.
 65. Куріліна Т.В. Метод мати-кенгуру: глобальний прогрес задля передчасно народжених дітей. Науково-практичний симпозіум з міжнародною участю «Медико-психологічне, правове та біотичне забезпечення медичної допомоги новонародженим», Київ, Україна, 24.05.2017.
 66. Маменко М. Є., Романько М. Р. «Вплив забезпеченості вітаміном D дітей раннього віку на перебіг гострого стенозуючого ларинготрахеїту» //  Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, присвяченій пам`яті акад. Б. Я. Резніка «Нові медичні технології в педіатрії та сімейній медицині», Одеса, 6-7 квітня 2017 р.
 67. Маменко М.Є. Бронхообструктивний синдром у дітей шкільного віку: нові підходи в терапії // Науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена пам’яті акад. Б. Я. Резника «Нові медичні технології в педіатрії та сімейній медицині», Одеса, 6-7 квітня 2017 року.
 68. Маменко М.Є. Місце азитроміцину в терапії респіраторних інфекцій у дітей // Науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена пам’яті акад. Б. Я. Резника «Нові медичні технології в педіатрії та сімейній медицині», Одеса, 6-7 квітня 2017 р.
 69. Маменко М.Є., Дрох Г.В. Вегетостабілізуюча та стресопротективна терапія у дітей із функціональними гастроінтестінальними розладами//Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії: міждисциплінарний підхід в лікуванні та реабілітації дітей», Київ, 20-21 березня 2017 р.
 70. Маменко М.Є., Дрох Г.В., Боярська К.А., Кожина Г.М., Боголей О.М., Горбатова Л.П Стрес та психоемоційні розлади у дітей із функціональною//Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії: міждисциплінарний підхід в лікуванні та реабілітації дітей», Київ, 20-21 березня 2017 р.
 71. Маменко М.Є., Шлєєнкова Г.О., Донцова К.М. Вплив сапліментації йоду на фізичний, нервово-психічний розвиток та неврологічний статус дітей раннього //Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії: міждисциплінарний підхід в лікуванні та реабілітації дітей», Київ, 20-21 березня 2017 р.
 72. Маменко М.Є., Романько М.Р., Лобода Р.М., Шуригіна І.В. Забезпеченість вітаміном D дітей раннього віку із гострим стенозуючим//Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії: міждисциплінарний підхід в лікуванні та реабілітації дітей», Київ, 20-21 березня 2017 р.
 73. Марушко Т. В.,  Мітченко  О. І. Атеросклероз у дітей та роль дисліпідемій у його розвитку // Науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблеми та перспективи сімейної медицини в Україні», м. Київ, 26-27 жовтня 2017 р.
 74. Марушко Т.В. Глюкокортикоїди в дитячій кардіоревматології. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання сімейної медицини та перспективи її розвитку в рамках всесвітнього дня сімейного лікаря», 18-19 травня 2017 року, Київ 
 75. Марушко Т.В., Корнєва В.В., Глядєлова Н.П. Залізодефіцитні стани у дітей: медико-соціальні наслідки//Науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблеми та перспективи сімейної медицини в Україні», Київ, 26-27 жовтня 2017 р.
 76. Романько М. Р. Оцінка рівня вітаміну D у сироватці крові дітей раннього віку з гострим стенозуючим ларинготрахеїтом// Науково-практична конференція з міжнародною участю «Всесвітній день сімейного лікаря», Київ, 2017

 

Доповіді за 2018 рік.

 1. Марушко Т.В. Атеросклероз в дитячому віці: чи існує такий діагноз? //Науково-практична конференція з міжнародною участю «Складний пацієнт в практиці педіатра», 15.03.2018, м. Київ
 2. Марушко Т.В. Роль міждисциплінарної співпраці у веденні пацієнтів з імунозапальними захворюваннями//Науково-практична конференція з міжнародною участю «Складний пацієнт в практиці педіатра», 15.03.2018, м. Київ
 3. Марушко Т.В. Стан серця при інфекційних захворюваннях у дітей (ризик вторинних кардіоміопатій//Науково-практична конференція з міжнародною участю «Пацієнт-орієнтована допомога у загальній лікарській практиці», 4-5.12.2018, м. Київ, доповідь
 4. Марушко Т.В. Стан серця при інфекційних захворюваннях у дітей (ризик вторинних кардіоміопатій//Науково-практична конференція «Первинна медична допомога: сучасні технології діагностики, лікування і профілактики», 4-5.10.2018, м. Харків
 5. Марушко Т.В. Ювенільна склеродермія: принципи діагностики та лікування//Науково-практична конференція з міжнародною участю «Міждисциплінарний підхід в дитячій дерматології», 1.06.2018, м. Київ
 6. Марушко Т.В., Голубовська Ю.Є. Особливості фізичного розвитку та стану кістково-м'язової системи у дітей із захворюваннями суглобів//ХХ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії» (Сідельниковські читання), 19-21.09.2018, Харків
 7. Марушко Т.В., Корнєва В.В., Тараненко Т.В. Ювенільна склеродермія: сучасні аспекти діагностики та лікування//ХХ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії» (Сідельниковські читання), 19-21.09.2018, Харків
 8. Марушко Т.В., Лазаренко І.Ф. «Особливості клінічного перебігу та прогноз ювенільного ревматоїдного артриту, асоційованого з увеїтом, в залежності від методів лікування//ХХ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії» (Сідельниковські читання), 19-21.09.2018, Харків
 9. Марушко Т.В., Якимович С.А., Глядєлова Н.П., Волкова Л.В., Кожара Ю.О. Організація медичної допомоги дітям з орфанними захворюваннями в м. Києві//Науково-практична конференція з міжнародною участю «Педіатрія – на все життя», 15-16.11.2018, м. Київ
 10. Бережний В.В. Особливості мікробіоти кишечника у дітей з ревматологічною патологією//Науково-практична конференція з міжнародною участю «Складний пацієнт в практиці педіатра», 15.03.2018, м. Київ
 11. Герман О.Б., Марушко Т.В. Диференційна діагностики системної запальної відповіді у дітей. Випадок із практики. Тактика лікування//Науково-практична конференція з міжнародною участю «Складний пацієнт в практиці педіатра», 15.03.2018, м. Київ
 12. Голубовська Ю.Є. Фізичний розвиток, стан кісткової системи у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит//Науково-практична конференція молодих вчених з міжнародною участю «European Biomedical Yong Scientist Conference NMAPE», 19-21.04.2018, м. Київ
 13. Козачук В.Г. Закрепи у дітей. Розбір клінічного випадку//Науково-практична конференція з міжнародною участю «Складний пацієнт в практиці педіатра», 15.03.2018, м. Київ
 14. Козачук В.Г. Оптимальний підхід у корекції мікробіоти кишківника//Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання сучасної педіатрії», 22.03.2018, м. Львів
 15. Корнєва В.В. Диференційна діагностика та проблеми адекватної терапії залізодефіцитних станів у дітей//Науково-практична конференція з міжнародною участю «Складний пацієнт в практиці педіатра», 15.03.2018, м. Київ
 16. Куріліна Т.В. Катамнестичне спостереження за дітьми групи ризику по формування хронічної захворюваності та затримки розвитку протягом перших років життя//VІІ Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень науки у практику охорони здоров’я України», секція загальна практика-сімейна медицина «Сьогодення первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини», 25-27.04.2018, м. Київ, доповідь
 17. Куріліна Т.В. Особливості харчової підтримки та корекції нутритивного дефіциту у дітей паліативної групи//Науково-практична конференція з міжнародною участю «Складний пацієнт в практиці педіатра», 15.03.2018, м. Київ

 

доповіді спіробітників кафедри педіатрії-2  на зарубіжних наукових форумах   

Доповіді за 2014-2017 роки

 1. Mamenko M, Belykh N, Kovalenko N, Minyaylo N, Plugatarenko N. Effectiveness of iodine prophylaxis in pregnant, lacting mothers and infants in mild iodine deficiency region// ETA-2014 (Annual Meeting of European Thyroid Association)/ - Spain, 6-12/ Sept./2014.
 2. Mamenko M., ZelinskayaN., Belykh N. Iodine status in pregnant, lactating mothers and their infants and effects of iodine supplementation//53rdMeeting of ESPE. – North Ireland 2014.
 3. Berezhniy V., Mamenko M., Romanko M., Romankevych I., Glyadelova N. Vitamin D deficiency as a risk factor of acute constrictive laryngotracheitis in young children//The 6th Congress of the European Academy of Paediatric Societies (EAPS 2016), Geneva, Switzerland.
 4. Berezhniy V., Mamenko M., Drokh G., Romankevych I. Office and daily blood pressure in children with functional dyspepsia//The 6th Congress of the European Academy of Paediatric Societies (EAPS 2016), Geneva, Switzerland.
 5. Biliavska I.V., Kovalenko V. M., Bortkevych O. P., Garmish O. O., Boyko Y. E., Omelchenko L. I., Oshlyanska O. A., Marushko T. V., Bogmat L. F., Shevchenko N. S. Ukrainian registry of JIA patients receiving biologics: implementation into clinical practice and recent data//Basic science in paediatric rheumatology. Annual European Congress of Rheumatology. Madrid, Spain, 14-17 June 2017.
 6. Marushko  T. JIA management system in Ukraine//Pediatric  Conference Advancing The Quality of Care Immune-mediated inflammatory diseases  2-3 June 2017, Krakow
 7. Berezhnyi V.V., Romankevych I., Bondarets Y. Comparative characteristics of the X-ray, ultrasound and MRI examination results in children with arthritis//EAP-2017, Ljubljana, Slovenia, October 12-15, 2017.
 8. Berezhny V.V., Mamenko M.Y., Romanko M.R. Vitamin D status in young children with viral croup)  (стендова доповідь)//EAP 2017 European Academy of Pediatrics Congress & Master Course, Ljubljana, Slovenia, 12-15 October 2017.
 9. Mamenko М, Berezhnyi V., Romankevych I., Drokh A. Psychological Factors May Play an Important Role in Pediatric Functional Dyspepsia//EAP-2017, Ljubljana, Slovenia, October 12-15, 2017.
 10. Марушко Т.В. Насущные трудности передачи пациентов с ЮРА, достигших 18 лет, во взрослую систему здравоохранения: опыт и нерешенные проблемы (панельная дискуссия) //Научно-практическая конференция «Иммуновоспалительные заболевания у детей: улучшение качества оказания помощи»  02-03 июня 2017, Краков.

Доповіді за 2018 рік.

 1. Марушко Т.В., Герман О.Б., Голубовська Ю.Є. Influence of using adalimumab in complex treatment on frequency of eyes involvement in patient with JIA//конгрес Європейської ліги проти ревматизму (EULAR) (13-16.06.2018), Амстердам, Нідерланди
 2. Куріліна Т.В., Марушко Т.В., Глядєлова Н.П., Козачук В.Г., Корнєва В.В. Practical approach for nutritional support of orphan children with Larsen syndrome and severe nutrition deficit (case management) (панельна дискусія)//10-а міжнародна конференція «Досконалість в педіатрії» (Excellence in Paediatrics) (6-8.12.2018), Прага, Чеська республіка
 3. Куріліна Т.В. Nutritional Disorders in Children With Life-limiting Diseases in Developing Country)//10-а міжнародна конференція «Досконалість в педіатрії» (Excellence in Paediatrics) (6-8.12.2018), Прага, Чеська республіка