Search

На кафедрі педіатрії з 03.09 по 02.10.2019 буде проведено цикл тематичного удосконалення «Актуальні питання педіатрії» з метою поглиблення практичних знань, умінь та професіональних навиків у лікарів різних спеціальностей педіатричного профілю у світі сучасних настанов в рамках безперервної медичної освіти (тематичний план представлено нижче).   

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Циклу ТУ «Актуальні питання педіатрії» 

Коди

курсу

Назва курсу

Кількість навчальних годин

 

 

 

Лекції

Прак-

тичні

Семі-нари

Сам. роб.

Разом

01

Організація лікувально-профілактичної допомоги дітям.

2

2

-

-

4

01.1

Організація лікувально-профілактичної допомоги дітям України на сучасному етапі. Основні накази та інструкціїї охорони здоров’я дітей

2

-

-

-

2

01.2

Контроль за розвитком і станом здоров`я дітей. Річний звіт лікаря-педіатра

-

2

-

-

2

02

Харчування здорових і хворих дітей.      

2

2

2

-

6

02.1

Сучасна концепція збалансованого харчування

2

-

-

-

2

02.2

Харчування хворої дитини, хронічні розлади харчування

-

2

2

-

4

03

Імунологія і реактивність дитини.

2

2

2

-

6

03.1

Імунітет та імунопатологічні стани

2

2

-

-

4

03.2

Принципи імунокорекції

-

-

2

-

2

04

Фізіологія і патологія новонароджених

-

2

2

-

4

-4.1

Організація лікувально-профілактичної допомоги новонародженим.  Лікарський контроль за станом новонароджених.

-

2

2

-

4

05

Хвороби органів дихання         

10

6

2

2

20

05.1

Методи дослідження органів дихання та їх інтерпретація

-

2

-

-

2

05.2

Гострі респіраторні захворювання. Бронхіти.

2

-

-

-

2

05.3

Обструктивний синдром у дітей раннього віку. Бронхіоліт.

2

-

-

-

2

05.4

Гостра пневмонія, сучасна етіологічна структура, патогенез, клініка, лікування

2

-

-

-

2

05.5

Ускладнення перебігу гострих пневмоній у дітей (плеврити, абсцеси, піо-пневмоторакс)

-

2

-

-

2

05.6

Хронічні неспецифічні бронхолегеневі захворювання

-

-

2

-

2

05.7

Бронхіальна астма. Патогенез,діагностика, вікові особливості перебігу.

2

-

-

2

4

05.8

Сучасна концепція лікування бронхіальної астми у дітей.

2

-

2

-

4

06

Хвороби органів кровообігу.

2

2

2

2

8

06.1

Клінічні, лабораторні та інструментальні методи дослідження серця та великих судин. Порушення серцевого ритму та провідності

-

-

-

2

2

06.2

Вегетативна дисфункція у дітей. Артеріальні гіпер-та гіпотонічні стани

-

-

2

-

2

06.3

Неревматичний кардит

2

-

-

-

2

06.4

Інфекційний ендокардит

-

2

-

-

2

07

Дифузні хвороби сполучної тканини.

2

2

2

-

6

07.1

Ревматизм. Ревматичні ураження серця

 

 

2

 

 

07.2

Дифузні хвороби сполучної тканини. Системний червоний вовчак

2

-

-

-

2

07.3

Ювенільний ревматоідний артрит. Реактивний артрит

-

2

-

-

2

08

Хвороби органів кровотворення. Геморагічні захворння

6

6

4

-

16

08.1

Дослідження периферичної крові та клінічна оцінка гемограм

-

2

-

-

2

08.2

Анемії

2

-

-

-

2

08.3

Диференційна діагностика та лікування залізодефіцитних анемій

-

-

2

-

2

08.4

Лейкози, гемобластози

2

-

-

-

2

08.5

Лейкемоїдні реакції . Доброякісні лімфаденопатії

-

2

-

-

2

08.6

Геморагічні і тромботичні захворювання

2

2

-

-

4

08.7

Геморагічний васкуліт - клініка, діагностика, сучасні підходи до лікування

-

-

2

-

2

09

Хвороби органів травлення

4

6

4

2

16

09.1

Захворювання шлунку та дванадцятипалої кишки. Гастрити, гастродуоденіти – сучасний погляд на проблему

-

-

2

-

2

09.2

Виразкова хвороба шлунку та дванадцятипалої кишки

2

-

-

-

2

09.3

Захворювання товстої та тонкої кишки

-

2

-

-

2

09.4

Запальны захворювання кишкывника – НЯК, хвороба Крона

-

2

-

-

2

09.5

Дисбактеріоз кишківника – сучасний погляд на проблему

-

-

2

-

2

09.6

Патологія печінки і жовчовивідних шляхів.Гепатити

2

-

-

-

2

09.7

Захворювання підшлункової залози

-

2

-

-

2

09.8

Гельмінтози у дітей

-

-

-

2

2

10

Захворювання сечової системи

4

6

2

-

12

10.1

Методи дослідження сечової системи та їх оцінка

-

2

-

-

2

10.2

Гострий та хронічний гломерулонефрит

2

2

-

-

4

10.3

Мікробно-запальні захворювання сечових шляхів

2

-

-

-

2

10.4

Гостра та хронічна ниркова недостатність

-

2

-

-

2

10.5

Спадкові та вроджені хвороби сечової системи.

-

-

2

-

2

11

Інтенсивна терапія і реанімація   

-

4

2

-

6

11.1

Діагностика, перша лікарська допомога, тактика педіатра при синдромах гострої дихальної, серцево-судинної недостат-ності, нейротоксикозі, алергічних синд-ромах,комах, нещасних випадках

-

2

2

-

4

11.2

Методи обстеження, принципи терапії, особливості догляду та інтенсивного лікування дітей.Люмбальна пункція, плевральна пункція.

-

2

-

-

2

12

Інші питання педіатрії (рахіт, інфекційні хвороби, туберкульоз, захворювання нервової та ендокринної системи)

6

10

4

2

22

12.1

Основи медичної генетики. Вплив генетичних факторів на стан здоров”я дитини

2

-

-

-

2

12.2

Внутрішньоутробні інфекції

-

2

-

-

2

12.3

Сепсис у дітей

2

2

-

-

4

12.4

Рахіт

-

2

-

-

2

12.5

Туберкульоз, специфічні методи діагностики та профілактика

-

2

-

-

2

12.6

Енцефалічні реакції, судомний синдром

-

2

-

-

2

12.7

Захворювання щитовидної залози.

-

-

2

-

2

12.8

Цукровий діабет

2

-

-

2

4

12.9

Менінгіти, енцефаліти у дітей

-

-

2

-

2

 

Іспит

-

-

4

-

4

 

Разом:

40

50

32

8

130

 

Додаткові програми:

 

 

 

 

 

13

Організація екстреної медичної допомоги населенню у надзвичайних ситуаціях

-

4

2

-

     6

14

Проблеми СНІДу та вірусних гепатитів

-

2

4

-

6

14.1

Проблема СНІДу у дітей. Принципи лабораторної діагностики ВІЛ-інфекції.Методи профілактики

 

2

2

 

4

14.2

Проблеми вірусних гепатитів

-

-

2

-

2

15

Питання імунопрофілактики

-

-

2

-

2

16

Військово-медична підготовка

-

6

6

-

12

 

Разом

-

12

14

-

26

 

Всього

40

62

46

8

156