Search

Підручники:

 1. Педіатрія: національний підручник: у 2 т. Том 1. 1040 с. За редакцією професора В.В. Бережного. 2013, К. (Рекомендовано Комісією з медицини науково-методичної ради з питань освіти МОН України. Протокол № 4 від 27.12.2012).
 2. Педіатрія: національний підручник: у 2 т. Том 2. 1024 с. За редакцією професора В.В. Бережного. 2013, К. (Рекомендовано Комісією з медицини науково-методичної ради з питань освіти МОН України. Протокол № 4 від 27.12.2012).

Навчально-методичні посібники:

 1. Бережний В. В., Марушко Т. В., Марушко Ю. В. Клінічна ревматологія дитячого віку: Навчальний посібник.- Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. – 2009. – 192 с.
 2. Бережний В.В., Єршова І.Б., Марушко Ю.В., Кунєгіна О.М. Гострі респіраторні вірусні інфекції в практиці лікаря-педіатра (діагностика, лікування, профілактика): Навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти. – К.-Луганськ. – 2009. – 152 с.
 3. Розділ 3. Охорона здоров’я дітей (С. 182 – 225) в кн.: Еталони практичних навиків для лікарів загальної практики – сімейної медицини (навчально-методичний посібник) / Під ред.. члена-кореспондента НАМН України, проф.. Вороненка Ю. В., проф. Лисенка Г.І. – К., 2011. – 344 с. – 4.Том 1. (Рекомендовано МОН   України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Протокол  № 1/11-6368 від 13.07.2010).
 4. Лімфаденопатії у дітей та підлітків:  диференційна діагностика і лікарська тактика (навчально-методичний посібник для педіатрів та лікарів загальної практики- сімейної медицини) / За ред. доц.  Н.К.Уніч та проф.. В. В.Бережного. – К.: 2012. – 322с. (Рекомендовано МОН, молоді та спорту України як навчально-методичний посібник для лікарів-інтернів та лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти, протокол №1/11456 від 06.12.2011р.).
 5. Додаток до розділу «Педіатрія» (С. 222 – 248) в кн.: Еталони практичних навиків для лікарів загальної практики – сімейної медицини (навчально-методичний посібник) / За ред. Академіка НАМН України, проф. Вороненка Ю. В., проф. Лисенка Г. І. – К., 2012. – 256 с. – Том 2. (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Протокол № 1/11-6368 від 13.07.2010).
 6. Бережний В. В., Марушко Т. В., Марушко Ю. В. Клінічна ревматологія дитячого віку (клінічні рекомендації) - 2013, К.-Хмельницький. (Рекомендовано ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України. Протокол №1 від 27.12.2011р. засідання Комісії з медицини науково-метод.ради з питань освіти  МОН, молоді та спорту України).
 7. Розділ 3. Охорона здоров’я дітей (С. 62 – 125). В кн.: Еталони практичних навиків для лікарів загальної практики – сімейної медицини (навчально-методичний посібник) / За ред.. академіка НАМН України, проф.. Вороненка Ю.В.– К., 2014. – 288 с. (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, лікарів-інтернів, лікарів «ЗПСМ»).
 8. Актуальні питання педіатрії у практиці сімейного лікаря: Навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів – слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти/ Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Бережний В.В. та інш.; За ред Вороненка Ю.В., Шекери О.Г., Бережного В.В. – К.: Видавець Заславський О.Ю., 2015. – 342 с. (Рекомендовано МОЗ України як навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів – слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти (протокол засідання Комісії для організації підготовки навчальної та навчально-методичної літератури для осіб, які навчаються  у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах та закладах післядипломної освіти МОЗ України, від 16.09.2015 №2).
 9. Синдром закрепів у дітей: Навчально-методичний посібник/ В.Ф.Рибальченко, В.В.Бережний, П.С.Русак та ін.; За ред. В.Ф.Рибальченко, В.В.Бережного, П.С.Русака, В.М. Грони. – К.: ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2015. – 234 с.; іл. (Рекомендовано до видання вченою радою НМАПО імені П.Л.Шупика МОЗ України, протокол №3 від 12.03.2014 р.).
 10. Збірник питань та тестових завдань для комп’ютерного контролю за спеціальністю «Педіатрія» (для вищої, першої, другої категорії та лікаря-спеціаліста)// Бережний В.В., Бекетова Г.В., Охотнікова О.М., Марушко Т.В., та ін. –К.: «Поліграф-Юей», 2015.– С. 284.
 11. Антибактеріальна та протигрибкова терапія в педіатрії: Навчально-практичний посібник для педіатрів та лікарів загальної практики – сімейної медицини/За ред. Бережного В.В.- К.: ФО-П О.В. Сторожук, 2016. – С. 188-199.
 12. Гострі бронхіти у дітей: Навчальний посібник /Л.С. Овчеренко, В.В. Бережний, В.Ф. Лапшин, А.О. Вертегел, Т.Г. Андрієнко, І.В. Самохін, Н.В. Жихарева, О.В. Кряжев. - Запоріжжя: Просвіта, 2016. – 132 с. (Рекомендовано МОЗ України як навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти (протокол засідання Комісії для організації підготовки навчальної та навчально-методичної літератури для осіб, що навчаються у ВМНЗ та закладах післядипломної освіти МОЗ України від 28.10.2015 №3, лист №23-01-9/537 від 03.11.2015))
 13. Екстрена медична допомога (догоспітальні протоколи): посібник/Богомолець О.В., Рощін Г.Г., Синельник С.В.,та ін. - Київ: Юстон, 2016.- 212 с. (Рекомендовано до видання вченою радою НМАПО імені П.Л. Шупика МОЗ України (протокол № 6 від 17.06.2015).
 14. Синдром зригувань і блювання в дітей: Навчально-практичний посібник/За ред. В.В.Бережного, В.Ф. Рибальченко.- К.-Хмельницький: ФО-П О.В. Сторожук, 2017.
 15. Вибрані питання дитячої пульмонології (для сімейних лікарів). Клінічні рекомендації / Марушко Ю.В., Крамарьов С.О., Марушко Т.В.- Київ. - Хмельницький: ФО-П О.В. Сторожук. – 2017. – 148 с.
 16. Порушення випорожнення у дітей: закрепи та енкопрес. Навчальний посібник/В.Ф. Рибальченко, В.В. Бережний,В.С. Коноплицький, П.С. Русака. – К.:ПП «ІНПОЛ ЛТМ», ТОВ «Друкарня «Рута»», 2018.-548с.
 17. Кардіологія дитячого віку: Навчальний посібник/ За редакцією Ю.В.Марушко, Т.В.Марушко. – Київ. - Хмельницький: ФО-П О.В. Сторожук. – 2018. – 528с.

Методичні рекомендації:

 1. Ювенільний ревматоїдний артрит у практиці лікаря загальної практики-сімейної медицини». Київ. - 2015. – 48с. Автори: Бережний В.В., Марушко Т.В., Глядєлова Н.П., Герман О.Б., Тараненко Т.В., Марушко Є.Ю.
 2. Невідкладна допомога дітям у практиці роботи лікаря загальної практики – сімейної медицини (методичні рекомендації).  К.,2016. – 184с. Автори: Марушко Т.В., Марушко Ю.В., Шеф Г.Г.
 3. Діагностика та удосконалення лікування вторинної кардіоміопатії у дітей (методичні рекомендації) К.,2016.–32 с. Автори: Марушко Т.В., Марушко Ю.В., Гищак Т.В.

Лекції:

 1. Марушко Т.В. Ювенільний ідіопатичний артрит//Здоров'я України.–2018.-№1 (44).-С.39-41
 2. Марушко Т. В. Синдром Рейно у дітей//Дитячий лікар.–2018.- № 1 (58).– С.1-8
 3. Марушко Т. В. Синкопальні стани у дітей//Дитячий лікар.–2017.-№5-6 (56-57).– С.11-18
 4. Марушко Т.В., Мітченко О.І., Голубовська Ю.Є. Атеросклероз у дітей та роль дисліпідемій у його розвитку (Частина І)//Здоров'я суспільства.–2018.-№1.-С.40-45
 5. Марушко Т.В., Мітченко О.І., Голубовська Ю.Є. Атеросклероз у дітей та роль дисліпідемій у його розвитку (Частина ІІ)//Здоров'я суспільства.-2018.-№2.-С.43-50
 6. Марушко Т.В. Системний червоний вовчак у дітей//Здоров'я України.-2018.-№3 (46).-С.44-47
 7. Марушко Т.В. Неонатальний червоний вовчак//Здоров'я України.-2018.-№3 (46).-С.48
 8. Бережной В. В. Бронхиальная астма у детей (лекция)//Современная педиатрия.-2018.-№5(93).-С.128-132

На кафедрі педіатрії на теперішній час навчається багато клінічних аспірантів, магістрів, аспірантів.

Клінічні ординатори:

1. Попова Н.О.

2. Погорелова Є.О.

3. Кваченюк О.Г.

4. Гойда Г.В.

5. Романчук А.А.

6. Шкіренко Т.І.

7. Гаврилюк І.М.

8. Кушнір М.І.

9. Доршенко А.О.

10. Мінакова С.А.

11. Багмут І.В.

Магістри

1. Гуцол К.І.

2. Вовк С.А.

Аспіранти

1. Мельник Н.А.

2. Черниш Ю.Р.

3. Глогуш І.І.

4. Дуда Л.В.

За кожним закріплений керівник, який курирує навчальний процес, лікувальну, наукову роботу та дисципліну.

План комплектування на 2018 рік

кафедри педіатрії №1 НМАПО імені П. Л. Шупика

Назва  циклів

Теріни проведення

Кількість

слухачів

1

Інтернатура з педіатрії

(вип.2017 р., 1 рік)

02.01-28.02

24

2

Інтернатура з педіатрії

(вип. 2016р., 2 рік)

01.02-28.06

30

3

Інтернатура з педіатрії

(1 рік, вип. 2018 р.)

03.09-31.12

24

4

ПАЦ з педіатрії

02.01- 31.01

28

5

Стажування з педіатрії

02.01- 31.01

14

6

Суміжники - Інт. неонат., 1 р.н.- 10 чол

03.02-06.02

10

7

ПАЦ з дитячої алергології

01.03-31.03

18

8

Суміжники СП “Дитяча пульмонологія”- 6 сл

12.03-23.03

6

9

ПАЦ з педіатрії

02.04-04.05

20

10

ТУ «Питання алергології в підготовці дитячого лікаря”(для викладачів ВНЗ)

14.05-28.05

7

11

ТУ “Актуальні питання педіатрії”

03.09-02.10

22

12

ПАЦ з педіатрії

02.10-31.10

28

13

Стажування з педіатрії

02.10-31.10

14

14

СП з дит.алергології

01.11-31.12

7

15

ТУ «Питання алергології в педіатрії»

10.12-24.12

8

На кафедрі проводяться цикли:

Спеціалізації: з педіатрії3 міс (для лікарів педіатричних спеціальностей),      

                                        5 міс (для лікарів непедіатричних спеціальностей)

з дитячої алергології – 2 місяці  (для лікарів-педіатрів),

                                   місяць (для лікарів дорослих алергологів) 

Стажування з педіатрії – 1 місяць

Стажування з дитячої алергології – 1 місяць 

Передатестаційні: з педіатрії – 1 місяць

                            з дитячої алергології -  1 місяць

Тематичного удосконалення:

 1. «Питання алергології в педіатрії» - 2 тиждні
 2. «Актуальні питання педіатрії» – 1 місяць
 3. «Суміжні стани: алергічні та автоімунні захворювання у дітей» (очно-заочний з елементами дистанційного навчання) – 0,5 місяця.
 4. «Сучасна діагностика алергічних захворювань у дітей (з елементами молекулярної діагностики)» - 0,5 місяця. 

Інтернатура за спеціальністю “педіатрія”:

                                                   1-й рік навчання - 6 міс (вересень- лютий)

                                                   2-й рік навчання — 4 міс ( березень-червень)                                                                       

Можливе навчання на госпрозрахункових засадах на циклах спеціалізації з педіатрії для випускників педіатричних факультетів (3 місяця) та непедіатричних факультетів (5 місяців), спеціалізації з дитячої алергології (для педіатрів та дорослих алергологів), інтернатури, а також на виїздних тематичних циклах.

Підготовка клінічних ординаторів та аспірантів проводиться для громадян України, як безкоштовно (за конкурсом), так і на госпрозрахунковій основі; іноземних громадян – тільки на госпрозрахунковій основі.Розклад занять на 2 півріччя 2016 р. на кафедрі педіатрії №1

Назва кафедр і циклів

Дата початку і

закінчення

1

Інтернатура з педіатрії - 1 рік, вип. 2016 р.

01.09-30.12

2

ТУ “Актуальні питання педіатрії” (виїздний)

01.09-30.09

3

ПАЦ з педіатрії

03.10-01.11

4

Стажування з педіатрії

03.10-01.11

5

СП з дитячої алергології

01.11-31.12

6

ТУ «Питання алергології в педіатрії»

07.12-21.12

Перспективний розклад занять на 2017 р. на кафедрі педіатрії №1

 

Назва кафедр і циклів

Дата початку і

закінчення

1

Інтернатура з педіатрії (вип. 2016 р.,1 рік)

03.01-28.02

2

Інтернатура з педіатрії (вип.2015р., 2 рік)

01.02-30.06

3

Інтернатура з педіатрії - 1 рік, вип 2017 р.

01.09-30.12

4

ПАЦ з педіатрії

03.01- 02.02

5

Стажування з педіатрії

03.01- 02.02

6

Суміжники - Інт. неонат., 1 р.н.-20 чол

03.02-06.02

7

ПАЦ з дитячої алергології

01.03-31.03

8

Суміжники СП “Дитяча пульмонологія”- 6 сл

06.03-20.03

9

Суміжники Інт.з сімейної медицини-2 р.н.-15 чол

01.03-22.03

10

ПАЦ з педіатрії

03.04-04.05

11

ТУ”Методика підготовки педіатра в інтернатурі” (для керівників баз стажування)

15.05-29.05

12

ТУ “Актуальні питання педіатрії”

01.09-30.09

13

ПАЦ з педіатрії

02.10-31.10

14

Стажування з педіатрії

02.10-31.10

15

СП з дитячої алергології

01.11-31.12

16

ТУ «Питання алергології в педіатрії»

11.12-25.12

Кафедра педіатрії №1 запрошує викладачів нашої академії та усіх вищих навчальних медичних закладів України на навчання на бюджетному циклі тематичного удосконалення «Питання алергології в підготовці дитячого лікаря” (для викладачів ВНЗ), що відбудеться 14.05-28.05 ( 2 тижні)

Після закінчення циклу буде видано посвідчення.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Циклу ТУ ”Питання алергології в підготовці дитячого лікаря”

(для викладачів ВМ/Ф/НЗ IV рівня акредитації та закладів ПО)

інтернів на базах стажування) - 78 годин

Код курсу

Назва курсу

Кількість навчальних годин

Лекцій

Семіна-рських

Прак-тичних

Разом

01

Нормативно-правове забезпечення системи безперервного професійного розвитку (підвищення рівня підготовки лікарів)

-

2

-

2

01.1

Законодавча база України щодо післядипломної освіти лікарів

-

2

-

2

02

Викладання розділів загальної алергологіії з урахуванням сучасної теоріі виникнення алергічних реакцій та існуючих принципів діагностики алергічних захворювань.

4

2

4

10

02.1

Сучасна теорія виникнення алергічних реакцій. Взаємовід-носини алергії та імунітету. Поняття про атопічний марш.

2

-

-

2

02.2

Сучасні принципи діагностики алергічних захворювань

2

2

4

8

03

Особливості викладання теоретичних та практичних аспектів клінічної імунології з урахуванням протоколів надання імунологічної допомоги дітям

2

-

2

4

03.1

Загальна характеристика імунітету та неспецифічних факторів захисту, їх вікові особливості.Вплив шкідливих факторів на імунітет дитини

2

-

-

2

03.2

Особливості викладання практичних аспектів клінічної імунології з урахуванням протоколів надання імунологічної допомоги дітям. Імунодефіцитні стани.

-

-

2

2

04

Сучасні аспекти викладання проблем годування дітей з алергічною патологією

2

-

2

4

04.1

Сучасні аспекти викладання проблем годування дітей з алергіч-ною патологією  Годування як профілактика алергічних хвороб

2

-

-

2

04.2

Основи лікувального годування дітей з алергічними захворюваннями

-

-

2

2

05

Сучасні аспекти викладання проблем діагностики та лікування гострих алергозів у дітей

2

-

4

6

05.1

Сучасні аспекти викладання проблем діагностики та лікування гострих алергозів у дітей. Кропив”янкка. Набряк Квінке.

2

-

-

2

05.2

Анафілактичний шок

-

-

2

2

05.3

Гострі бульозні дерматози: синдром Лаєлла, синдром Стивена-Джонсона., багатоформна ексудативна еритема

-

-

2

2

06

Особливості викладання патогенезу, клініки та лікування бронхіальної астми та респіраторних алергозів з урахуванням державних та міжнародних протоколів

4

2

4

10

06.1

Особливості викладання патогенезу, клініки та діагностики бронхіальної астми у дітей

2

-

-

2

06.2

Астматичний статус

-

-

2

2

06.3

Сучасні протоколи лікування і профілактики БА

-

2

2

4

06.4

Алергічний риніт

2

-

-

2

07

Сучасні аспекти викладання питань харчовоїалергії та алергічних уражень шкіри

2

2

6

10

07.1

Атопічний дерматит, етіопатогенез, клініка, діагностика

-

2

2

4

07.2

Сучасні методи лікування атопічного дерматиту

-

-

2

2

07.3

Харчова алергія.Алергічні ураження органів травлення

2

-

2

4

08

Медикаментозна алергія. Поствакцинальні реакції, усклад-нення і захворювання. Сучасні підходи до викладання

2

2

2

6

08.1

Медикаментозна алергія – механізми, клініка, лікування

2

-

--

2

08.2

Поствакцинальні алергічні реакції, ускладнення та захво-рювання. Сироваткова хвороба

-

2

2

4

12

Питання вакцинопрофілактики (додаткова програма)

2

-

-

2

09

Викладання розділів грибкової алергії  з урахуванням принципів  доказової медицини. Гіпереозинофільні синдроми

2

2

4

8

09.1

Проблема грибкової алергії  з урахуванням принципів  доказо-вої медицини; особливості етіопатогенезу та клінічного перебігу.

2

-

-

2

09.2

Алергічний бронхолегеневий аспергильоз.

Екзогенний алергічний альвеоліт. Інсектна алергія

-

-

4

4

09.3

Гіпереозинофільні синдроми

-

2

-

2

10

Вибрані питання педіатрії, необхідні для диференційної діагностики з алергічними захворюваннями. Сучасні підходи до викладання

4

2

4

10

10.1

Спадкові захворювання легень

-

2

-

2

10.2

Васкуліти у дітей. Диференційна діагностика

2

-

2

4

10.3

Анемії у дітей

2

-

-

2

10.4

Дисбіоз кишківника у дітей

-

-

2

2

11

Інноваційні технології викладання в післядипломій освіті: проведення тренінгів, кейс-метод, підготовка мультимедійної презентації та інше

-

2

2

4

11.1

Сучасні інноваційні технології викладання в післядипломій освіті

-

2

-

2

11.2

Досвід використання інноваційних технологій викладання (проведення тренінгів, майстер-класів, підготовка мультимедійної презентації )

-

-

2

2

 

Залік

-

2

-

2

 

Підсумок

26

18

34

78