Search

Адреса проведення: вул. Чорновола, 28/1, НДСЛ «ОХМАТДИТ» корпус 13, кафедра педіатрії №1

Контактні дані: доцент Наталія Юріївна Яковлева

(+38044 238 77 11, +38044 236 21 91, kafedra.ped1@gmail.com)

Сторінка кафедри на сайті НМАПО імені П.Л. Шупика.


Мета вивчення курсу

поглиблення теоретичних знань та практичної підготовки лікарів з  питань сучасної діагностики алергічних захворювань у дітей, а також ознайомлення слухачів із новітніми методиками алергодіагностики, засвоєння ними необхідних практичних навичок.

 

Опис курсу, його структура

Ознайомлення з теоретичними основами, науковими досягненнями,

нормативно-правовою базою та навчальними методиками дисципліни "Діагностика алергічних захворювань у дітей" на сучасному етапі.

Програма передбачає відпрацювання методик специфічного алергологічного обстеження, а також теоретичні, клініко-анамнестичні особливості окремих нозологічних форм алергічних захворювань у дітей. Більш поглиблено цикл передбачає розгляд питань сучасної молекулярної алергодіагностики.

Все перераховане слугуватиме підготовці спеціаліста нової формації відповідно до сучасних світових освітніх стандартів. 

 

Основні розділи:

 1. Питання загальної алергології. Механізм розвитку алергічних реакцій.
 2. Сучасні принципи діагностики алергічних захворювань у дітей.
 3. Принципи та сучасні можливості молекулярної діагностики алергічних захворювань.
 4. Можливості використання багатокомпонентної алергодіагностики в клінічній практиці.
 5. Клініко - лабораторна діагностика основних нозологічних форм алергічних захворювань
 6. Ускладнення та побічні реакції , що можуть виникнути при проведенні алергодіагностики


Заплановані види активності

Проблемне навчання у малих групах ("кейси"), підготовка та презентація курсового проекту, навчання на компетентнісній основі з використанням сучасних можливостей інформаційних технологій освітнього процесу. 

 

Після закінчення курсу слухач отримає:

 • Чітке розуміння сучасних можливостей діагностики алергічних захворювань у дітей.
 • Відповідний обсяг знань надасть можливість ефективно виконувати професійні обов'язки лікаря – педіатра, сімейного лікаря та лікарів різних спеціальностей педіатричного профілю (дитячих алергологів, імунологів, інфекціоністів, отоларингологів, дерматологів) та приймати необхідні фахові рішення;
 • Поглиблення практичних навичок щодо здійснення діагностичних процедур та досліджень у сфері алергічних захворювань у дітей, а також визначення шляхів безперервного супроводу хворого та провідних факторів ризику;
 • Удосконалення практичних навичок з фахової комунікації, у тому числі в кризових ситуаціях, профілактики професійного вигорання.


Види навчальної діяльності 

 • теоретична (30%)
 • практична (40%)
 • презентація курсового проекту (20%)
 • індивідуальна робота (10%).


Обов’язкова література, рекомендована література, електронні ресурси

 1. Алергологія: Підручник для лікарів-інтернів, лікарів-курсантів вищих медичних закладів. /За редакцією чл.- кор. НАМН України, професора Вороненка Ю. В., професора Кузнецової Л. В.- К, 2011. - 534 с.
 2. Козыро И. А., Батян Г. М., Сукало А. В. Неотложные состояния в детской аллергологии: учебно-методическое пособие: Минск БГМУ 2015, 27 с.
 3. Согласительный документ WAO-ARIA-GA2LEN по молекулярной аллергодиагностике.//Российский аллергологический журнал. Приложение.-2013.- 20 с.
 4. Antonella Muraro, Graham Roberts (2017) EAACI GUIDELINES Allergen Immunotherapy Guidelines Part 2: Recommendations, EAACI, P 190.
 5. Global Initiative for asthma (GINA, 2014-2015-2017-2018) www.ginasthma.org
 6. Marek Jute et all International consensus on allergy immunotherapy (2015) J ALLERGY CLIN IMMUNOL, 136(3),P:556-567.
 7. Muraro A., Roberts G., Worm M. et al. Food allergy and Anaphylaxis Guedlines. EAACI/ A..Muraro [та ін.]//Allergy. – –  V.69. –P.1026-1045.
 8. OLFUS study supports safety, efficacy of DBV's Viaskin Peanut patch in children with peanut allergy, http://dbv­technologies.com
 9. World Allergy Organization (WAO). Diagnosis and Rationale for Action against Cow’s Milk Allergy (DRACMA) Guidelines / [Text] // Pediatr. Allergy Immunol. – 2010. - № 21 (Suppl. 21). – Р. 1–125.
 10. Sampson H., Aceves S., Bock A. et al. Food allergy: A practice parameter update-2014 [Текст]/ H. Sampson [та ін.]//J. Allergy. Clin. Immunol. – –  V.134. –P.1016-1025.
 11. Wollenberg A. et al. Consensus-based European guidelines for treatment of atopic eczema (atopic dermatitis) in adults and children: part 1 JEADV 2018, 32, 657-682.


Накази МОЗ України:

 1. Уніфікований клінічний протокол про надання спеціалізованої і високо спеціалізованої медичної допомоги дітям з бронхіальною астмою: Наказ МОЗ України № 868 від 8. 10. 2013. [ Електронний документ]. - Режим доступу : http://www.moz.gov.ua.
 2. Адаптована клінічна настанова з діагностики і лікування бронхіальної астми у дітей. 2013. [Електронний документ]. - Режим доступу : http://www.moz.gov.ua.
 3. «Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Медикаментозна алергія, включаючи анафілаксію»: Наказ МОЗ України від 30 грудня 2015 року № 916 [ Електронний документ]. - Режим доступу : http://www.moz.gov.ua.
 4. «Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Атопічний дерматит»: Наказ МОЗ України від 04. 07. 2016 року № 670 [ Електронний документ]. - Режим доступу : http://www.moz.gov.ua.