Search

Старший лаборант кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права.

Працює на кафедрі з 2016 року.

У травні 2012 року з відзнакою закінчила Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Історія» та здобула кваліфікацію магістра історії; викладача історії; вчителя правознавства.

У червні 2018 року отримала другу вищу освіту в Інституті підготовки кадрів ДСЗУ за спеціальністю «Соціальна робота» (менеджмент соціальних послуг).

Трудову діяльність розпочала у 2009 р., а наукову та викладацьку діяльність – з листопада 2012 року у ВНЗ Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова на посаді аспіранта , а з 2015 р. – асистента кафедри історії України.

В грудні 2012 року брала участь у семінарі «Стандартизоване тестування – інструмент підвищення якості освіти». Семінар проводив провідний учений у галузі освітніх вимірювань, психології та психометрії доктор Жарко Вукмирович (Американські Інститути Досліджень, США) у рамках співпраці Центру моніторингу якості освіти НПУ імені М. П. Драгоманова з Альянсу Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні USETI.


Працює над кандидатською дисертацією на тему: «Концепція М. П. Драгоманова суспільних трансформацій в Україні» (Спеціальність: 07.00.01 – історія України).

Є автором та співавтором 19 наукових публікацій.

Наукові інтереси: трансформаційні процеси суспільного розвитку країн Європи і, зокрема, України у другій половині XIX ст.; конституційне та адміністративне право, право соціального забезпечення, соціальна філософія, андрагогіка.