Кандидат психологічних наук, асистент кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права.

Працює на кафедрі з 2017 року. Співвиконавець ініціативної науково-дослідної роботи кафедри.

У 2000 році закінчила з відзнакою Вінницький державний педагогічний університет ім. М. М. Коцюбинського за спеціальністю «Початкове навчання і практична психологія». З 2002 року по 2006 рік навчалася у Київському національному університеті внутрішніх справ і здобула освіту (з відзнакою) за спеціальністю «Правознавство».

З лютого 2001 року по грудень 2005 року працювала в УМВС та УМНС України у Вінницькій області, де у різні роки обіймала посади старшого психолога, головного фахівця сектору виховної роботи та психологічного забезпечення, начальника центру психологічного забезпечення та роботи з особовим складом.

З  грудня 2005 року по листопад 2015 року працювала на посадах старшого психолога психологічної служби центру організації виховної роботи та психологічного супроводження, заступника начальника відділу практичної психології – начальника відділення психологічного супроводження навчально-виховного процесу блоку кадрового забезпечення, старшого психолога відділення психологічного забезпечення відділу кадрового забезпечення Національної академії внутрішніх справ (НАВС).

З  листопада 2015 року по лютий 2016 року працювала головним спеціалістом Департаменту логістики та матеріально-технічного забезпечення Національної поліції України.

Проходила підвищення кваліфікації:

- в Донецькому юридичному інституті Луганського державного університету внутрішніх справ (2006);

- в навчально-науковому інституті підготовки кадрів громадської безпеки та психологічного супроводження Київського національного університету внутрішніх справ (2006)

- в Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика (2018).

Проходила навчання за програмами:

- тренінгу «Комунікація-Стрес-Безпека» (2006);

- 1 та 2 ступеню «Тренінг для тренерів з питань профілактики соціально-значущих захворювань» (ВІЛ/СНІД, туберкульоз, вірусні гепатити, інфекції, що передаються статевим шляхом тощо), який проводився Міжнародним благодійним фондом «СНІД Фонд Схід-Захід» (2012);

- тренінгу «Психологічна допомога особовому складу органів і підрозділів внутрішніх справ та Національної гвардії України» за сприяння Посольства Французької Республіки в Україні (2014);

- тренінгу «Основи запобігання та лікування постравматичних стресових розладів», який проводився Р. Франкліном Пьюселіком  президентом «Пьюселік Консалтінг Груп» та отримала сертифікат практика із запобігання та лікування ПТСР (2016);

- тренінгу «Використання метафоричних асоціативних зображень у проективній діагностиці», що проводився «Асоціацією Естетотерапії» (2016).

Курси підвищення кваліфікації та тренінгові навчання підтверджено відповідними дипломами і сертифікатами.

Отримані знання використовувала при удосконаленні методичної бази відділення психологічного забезпечення; організації та проведення психодіагностичних і соціологічних досліджень; розробки та проведення для особового складу академії лекційних, інтерактивних, тренінгових занять з різноманітної тематики, в тому числі і на базі психотренінгового комплексу НАВС.

З квітня 2017 року обіймає посаду асистента кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права НМАПО імені П. Л. Шупика.

У 2019 році захистила дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук на тему: «Психологічна профілактика синдрому «емоційного вигорання» у курсантів вищих навчальних закладів МВС України» за спеціальністю 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах.

Автор  34 наукових публікацій.

Наукові інтереси: психологічна діагностика, психологічне здоров’я, саморегуляція психічних станів людини, психологія екстремальних ситуацій та кризових станів, психологічна реабілітація людей екстремальних професій, конфліктологія, організаційна психологія тощо.

Відзнаки: відзнака МВС України «За сумлінну службу» IIІ-го ступеня (2011), почесні грамоти УМВС України у Вінницькій області (2002) та Київської міської державної адміністрації (2013).