Search

Кандидат педагогічних наук (2003), доктор медичних наук (2012), доцент (2005), професор (2014), академік Академії наук вищої освіти України (2018).

З січня 2016 року – завідувач кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права.

Працював на кафедрі медичної інформатики НМАПО імені П. Л. Шупика з 2001 року.

У 1993 році закінчив Російський державний медичний університет імені М. І. Пирогова, спеціальність – біофізика.

Працював інженером науково-дослідної лабораторії медико-біологічних проблем відділу № 6 НІКІ МТТ НПП "Науково-інженерний центр МОЗ України" (1993–1995), начальником інформаційного відділу АТ "Українська асоціація народної медицини" (1995–1998).

1998-2001 роки – аспірант кафедри медичної інформатики НМАПО імені П. Л. Шупика. З 2001 року працював на посадах асистента, доцента, а з 2012 року – на посаді професора кафедри медичної інформатики НМАПО імені П. Л. Шупика.

З 2007 – завідувач проблемної науково-дослідної лабораторії з питань післядипломної освіти лікарів (провізорів) центру дистанційної освіти НМАПО імені П. Л. Шупика за сумісництвом.

З 2015 року – координатор з системи управління якістю НМАПО імені П.Л. Шупика.

У 2003 році захистив кандидатську дисертацію з педагогічних наук на тему: «Ефективність використання комп'ютерних систем контролю знань у післядипломній медичній освіті», а в 2012 році – докторську дисертацію з медичних наук на тему: «Розробка системи інформаційного відображення процесів передачі знань в післядипломній медичній освіті». Науковий керівник - професор О. П. Мінцер. Під науковим керівництвом В. В. Краснова виконується докторська та кандидатська дисертаційні роботи.

Автор понад 220 публікацій, у тому числі 2 патентів, 4 авторських свідоцтв.

Кандидат психологічних наук (2000), доцент (2009), доцент кафедри педагогіки, психології, медичного і фармацевтичного права 

У 1975 році вступила до Державного університету ім. Т. Г. Шевченка, який закінчила у 1981 році. У 1997 році закінчила Інститут практичної психології «Психогенез» за спеціальністю практична психологія. З 1997 року працює психологом у Київському міському центрі здоровя при Головному управління охорони здоровя у місті Київ.

У 2000 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук на тему: «Особливості проявів емоційних станів людини під впливом запахів натуральних ефірнихолій».

На базі дисертаційної роботи розробила ароматерапевтичні засоби для регуляції психофізіологічних станів людей після стресу і провела дослідження з їх застосування. Роботи проводилися на базі Київського міського центру здоров’я та Інституту урології та нефрології АМН України, м. Київ. Отримані результати були підтверджені у 2002 році санітарно-гігієнічним висновком МОЗ України про дозвіл на виробництво і використання цих засобів у центрах реабілітації, санаторіях,  побуті і реалізації у аптечних мережах.

 Проходила стажування у професора  Х. Калєра  (ФРН) з психотерапії і акупунктури та професора Г. Стерна (США) з групового психоаналізу, що підтверджено відповідними дипломами і сертифікатами.

З  2003 року по 2011 рік працювала на посаді доцента кафедри гуманітарної та правової підготовки Національної академії внутрішніх справ (НАВС), м. Київ, де проводила тренінги з психологічної реабілітації «Комунікація – Стрес – Безпека» з працівниками силових структур у Центрі післядипломної освіти при НАВС.         

Кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права.

Працює на кафедрі з 2016 року.

Співвиконавець ініціативної науково-дослідної роботи кафедри.

Протягом 1986-1991 років навчалася у Київському державному університеті імені Т. Г. Шевченка на філософському факультеті. Отримала диплом психолога, викладача психології.

У 1995 р. захистила дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук на тему: «Ігровий підхід до формування семіотичної діяльності», навчаючись у аспірантурі (1992-1995 роки) Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка.

У 2015-2018 р. навчалася у Львівському  інституті когнітивно-поведінкової терапії. 

Автор понад 23 публікацій.

Наукові інтереси: психосеміотика, теорія та практика комунікативного процесу, політична психологія, кризова психологія, травмотерапія, тілесна психотерапія та КПТ-психотерапія. 

Старший викладач кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права. 

Працює на кафедрі з січня 2016 року.

На кафедрі відповідальна за напрямок медичне та фармацевтичне право, здійснює обов’язки відповідального за навчально-методичну роботу кафедри.

Співвиконавець ініціативної науково-дослідної роботи кафедри.

У 2003 році закінчила з відзнакою ВНЗ «Національна академія управління» (м. Київ), отримала кваліфікацію юрист. У 2004 р. здобула з відзнакою у ВНЗ «Національна академія управління» кваліфікацію магістр фінансового менеджменту.

Трудову діяльність розпочала у 1998 році, а наукову та викладацьку діяльність – з серпня 2003 року у ВНЗ «Національна академія управління» на посаді асистента кафедри суспільних наук, історії та теорії права (2003 – 2004 рр.), старшого викладача кафедри теорії та історії держави та права (2004 – 2010 рр.).

З вересня 2010 року по грудень 2015 року працювала в Національній академії внутрішніх справ, де у різні роки обіймала посади викладача кафедри загальноправових дисциплін навчально-наукового інституту права і психології, викладача кафедри теорії держави та права.

Кандидат психологічних наук, асистент кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права.

Працює на кафедрі з 2017 року. Співвиконавець ініціативної науково-дослідної роботи кафедри.

У 2000 році закінчила з відзнакою Вінницький державний педагогічний університет ім. М. М. Коцюбинського за спеціальністю «Початкове навчання і практична психологія». З 2002 року по 2006 рік навчалася у Київському національному університеті внутрішніх справ і здобула освіту (з відзнакою) за спеціальністю «Правознавство».

З лютого 2001 року по грудень 2005 року працювала в УМВС та УМНС України у Вінницькій області, де у різні роки обіймала посади старшого психолога, головного фахівця сектору виховної роботи та психологічного забезпечення, начальника центру психологічного забезпечення та роботи з особовим складом.

З  грудня 2005 року по листопад 2015 року працювала на посадах старшого психолога психологічної служби центру організації виховної роботи та психологічного супроводження, заступника начальника відділу практичної психології – начальника відділення психологічного супроводження навчально-виховного процесу блоку кадрового забезпечення, старшого психолога відділення психологічного забезпечення відділу кадрового забезпечення Національної академії внутрішніх справ (НАВС).

З  листопада 2015 року по лютий 2016 року працювала головним спеціалістом Департаменту логістики та матеріально-технічного забезпечення Національної поліції України.

Проходила підвищення кваліфікації:

- в Донецькому юридичному інституті Луганського державного університету внутрішніх справ (2006);

- в навчально-науковому інституті підготовки кадрів громадської безпеки та психологічного супроводження Київського національного університету внутрішніх справ (2006)

- в Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика (2018).

Проходила навчання за програмами:

- тренінгу «Комунікація-Стрес-Безпека» (2006);

- 1 та 2 ступеню «Тренінг для тренерів з питань профілактики соціально-значущих захворювань» (ВІЛ/СНІД, туберкульоз, вірусні гепатити, інфекції, що передаються статевим шляхом тощо), який проводився Міжнародним благодійним фондом «СНІД Фонд Схід-Захід» (2012);

- тренінгу «Психологічна допомога особовому складу органів і підрозділів внутрішніх справ та Національної гвардії України» за сприяння Посольства Французької Республіки в Україні (2014);

- тренінгу «Основи запобігання та лікування постравматичних стресових розладів», який проводився Р. Франкліном Пьюселіком  президентом «Пьюселік Консалтінг Груп» та отримала сертифікат практика із запобігання та лікування ПТСР (2016);

- тренінгу «Використання метафоричних асоціативних зображень у проективній діагностиці», що проводився «Асоціацією Естетотерапії» (2016).

Курси підвищення кваліфікації та тренінгові навчання підтверджено відповідними дипломами і сертифікатами.

Отримані знання використовувала при удосконаленні методичної бази відділення психологічного забезпечення; організації та проведення психодіагностичних і соціологічних досліджень; розробки та проведення для особового складу академії лекційних, інтерактивних, тренінгових занять з різноманітної тематики, в тому числі і на базі психотренінгового комплексу НАВС.

З квітня 2017 року обіймає посаду асистента кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права НМАПО імені П. Л. Шупика.

У 2019 році захистила дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук на тему: «Психологічна профілактика синдрому «емоційного вигорання» у курсантів вищих навчальних закладів МВС України» за спеціальністю 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах.

Автор  34 наукових публікацій.

Наукові інтереси: психологічна діагностика, психологічне здоров’я, саморегуляція психічних станів людини, психологія екстремальних ситуацій та кризових станів, психологічна реабілітація людей екстремальних професій, конфліктологія, організаційна психологія тощо.

Відзнаки: відзнака МВС України «За сумлінну службу» IIІ-го ступеня (2011), почесні грамоти УМВС України у Вінницькій області (2002) та Київської міської державної адміністрації (2013).

Старший лаборант кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права.

Працює на кафедрі з 2016 року.

У травні 2012 року з відзнакою закінчила Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Історія» та здобула кваліфікацію магістра історії; викладача історії; вчителя правознавства.

У червні 2018 року отримала другу вищу освіту в Інституті підготовки кадрів ДСЗУ за спеціальністю «Соціальна робота» (менеджмент соціальних послуг).

Трудову діяльність розпочала у 2009 р., а наукову та викладацьку діяльність – з листопада 2012 року у ВНЗ Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова на посаді аспіранта , а з 2015 р. – асистента кафедри історії України.

В грудні 2012 року брала участь у семінарі «Стандартизоване тестування – інструмент підвищення якості освіти». Семінар проводив провідний учений у галузі освітніх вимірювань, психології та психометрії доктор Жарко Вукмирович (Американські Інститути Досліджень, США) у рамках співпраці Центру моніторингу якості освіти НПУ імені М. П. Драгоманова з Альянсу Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні USETI.