Search

Повідомлення про дистанційне навчання
Цикли ТУ для слухачів
Аспірантура

Повідомлення про дистанційне навчання

Цикл тематичного вдосконалення «Теорія і методика навчання» (2 тижні 78 год.), термін проведення з 02 червня 2020 року по 17 червня 2020 року, кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права буде проводитися згідно із затвердженим Робочим планом (додається) у дистанційному режимі (онлайн з використанням програми Zoom).

Підстава: оголошений в Україні карантин – постанова КМУ від 11.03.2020 № 211, рішення КМУ від 25.03.2020, 22.04.2020, 04.05.2020 та 21.05.2020; наказами НМАПО від 11.03.2020 № 1304, від 13.03.2020 № 1355, від 18.03.2020 № 1463, від 08.05.2020 № 2109, від 22.05.2020 № 2319.

Куратор циклу: старший викладач кафедри Юрковська Лідія Геннадіївна, моб. тел. +380504183550, електронна скринька: postpostglossator@gmail.com 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ НА НАВЧАННЯ

У перший день циклу 02 червня 2020 року куратор циклу Юрковська Л. Г. протягом робочого часу буде присутня на кафедрі з метою забезпечення оформлення на циклі тих слухачів, які мають бажання прибути з цією метою в Академію особисто. 

При особистому зверненні на кафедру просимо дотримуватися усіх заходів, передбачених умовами карантину та впроваджених у НМАПО імені П. Л. Шупика! 

Для наших шановних слухачів, які не можуть особисто прибути на кафедру у перший день циклу, рекомендуємо з метою оформлення на навчання обрати наступний порядок дій:

  1. зверніться телефоном або електронним листом до куратора циклу щодо наміру оформлення на циклі;
  2. на електронну скриньку куратора подайте скан-копію (фото-копію) путівки на цикл з усіма належними підписами та печатками;
  3. на електронну скриньку куратора подайте заповнену Технологічну картку (форма додається);
  4. на електронну скриньку куратора подайте копію диплома про вищу освіту, а за умови зміни прізвища – копію документа про зміну прізвища (наприклад, копію свідоцтва про шлюб);
  5. у електронному листі не забутьте вказати свій номер телефону та електронну скриньку для підтримання онлайн-зв’язку. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Навчання на циклі тематичного вдосконалення «Теорія і методика навчання» з 02 червня 2020 року по 17 червня 2020 року буде проводитися з використанням безкоштовної програми Zoom.

Кожен слухач після реєстрації на циклі отримає повідомлення на електронну скриньку з посиланнями на онлайн-конференції викладачів та час їх проведення. Перехід за будь-яким з вказаних у листі посилань дозволить встановити на пристрій слухача (смартфон, ноутбук, комп’ютер) безкоштовну версію програми Zoom.

Дана програма дозволяє слухачам бачити і чути викладача та інших слухачів, бачити презентацію чи інші матеріали, запропоновані викладачем, задавати питання голосом або письмово у чаті, брати участь у обговоренні питань теми заняття.

Переліки запитань для вхідного, проміжного та підсумкового контролю, тестових чи інших письмових завдань, рекомендовані для опрацювання джерела (витяги з джерел) та інші необхідні для виконання навчальної програми навчально-методичні матеріали будуть надсилатися викладачами на електронні скриньки слухачів по мірі виконання робочого плану циклу. 

Дякуємо, що обрали нашу кафедру для навчання!

Цикли ТУ для слухачів

Основи теорії та методики професійної освіти (для асистентів і викладачів системи медичної освіти)

09.01-23.01

«Педагогічні, психологічні та правові аспекти безперервного професійного розвитку лікарів та провізорів» (для викладачів системи медичної освіти, в тому числі інститутів підвищення кваліфікації викладачів, факультетів підвищення кваліфікації викладачів, факультетів підвищення кваліфікації викладачів, мед. університетів, мед. інститутів, тощо лікарів баз інтернатури та резидентури)

28.01-11.02

«Актуальні питання медичного права» (для організаторів охорони здоров’я, науково-педагогічних працівників системи медичної освіти, лікарів  та провізорів)

11.02-25.02

«Педагогічні, психологічні та правові аспекти безперервного професійного розвитку лікарів та провізорів» (для викладачів системи мед. освіти, в т.ч. інститутів підвищення кваліфікації викладачів,ФПКВ, мед. університетів, мед. інститутів тощо, лікарів баз інтернатури та резидентури). Виїзний

26.02-12.03

«Нові технології навчання» (для викладачів системи медичної освіти) Виїзний

13.03-27.03

«Нові технології навчання» (для викладачів системи медичної освіти) 

07.04-22.04

Теорія і методика навчання (для професорів та досвідчених доцентів системи медичної освіти)

02.06-17.06

«Актуальні питання наукового керівництва/консультування дисертаційними дослідженнями:педагогіко-психологічні та правові аспекти», для наукових керівників підготовкою докторів філософії (PhD) в аспірантурі та поза аспірантурою, а також для осіб, які мають намір здійснювати наукове керівництво або наукове консультування здобувачів науково-освітнього чи наукового ступенів)

15.09-29.09

«Удосконалення системи управління якістю  вищого медичного навчального закладу» (для ректорів, проректорів, директорів інститутів, деканів факультетів, завідувачів кафедр, науково-педагогічних працівників закладів ВО та ПО, працівників відповідних структурних підрозділів), Переривчастий.

27.10, 29.10,  03.11, 05.11, 10.11, 12.11, 17.11, 19.11, 24.11, 26.11, 01.12

Цикл тематичного удосконалення «Психологічні та правові аспекти медичної конфліктології»

Аспірантура

«Презентація результатів наукових досліджень. Реєстрація прав інтелектуальної власності» (для аспірантів очної вечірньої форми навчання 2018 р. н.) 2 гр.)

16.01,18.01,
23.01,25.01,
30.01,01.02

«Актуальні питання медичного права» (для аспірантів очної вечірньої форми навчання 2018 р. 2 гр.)

06.02,08.02, 13.02,15.02, 20.02,22.02, 27.02,29.02, 12.03,14.03

«Психологічні механізми науково-дослідної діяльності» (для аспірантів очної вечірньої форми навчання  набір 2018 р.) 2 гр.

19.03, 21.03, 26.03, 28.03, 02.04, 04.04, 09.04, 11.04

«Методологія та організація педагогічного процесу» (проведення навчальних занять) (для аспірантів заочної  форми навчання 2018 р. н.) 2 гр.

12.05-20.05

«Презентація результатів наукових досліджень. Реєстрація прав інтелектуальної власності» (для аспірантів заочної  форми навчання 2018 р. н.) 2 гр.

21.05-22.05

«Методологія та організація педагогічного процесу» (проведення навчальних занять) (для аспірантів очної вечірньої форми навчання 2018 р.н.) 2 гр.

01.10-20.10

«Психологічні механізми науково-дослідної діяльності» (для аспірантів очної вечірньої форми навчання 2017 р.)

21.10-22.10

«Психологічні механізми науково-дослідної діяльності» (для аспірантів заочної  форми навчання 2018 р.)

27.10-30.10

«Актуальні питання медичного права» (для аспірантів заочної форми навчання 2018 р.) 2 гр.

21.10-26.10

Презентація результатів наукових досліджень. Реєстрація прав інтелектуальної  власності (для аспірантів очної денної форми навчання 2018 р.)

02.11-06.11

«Актуальні питання медичного права» (для аспірантів очної денної форми навчання 2018 р.) 3 гр.

09.11-20.11

«Методологія та організація педагогічного процесу» (проведення навчальних занять) (для аспірантів очної денної  форми навчання 2018 р.н.) 3 гр.

23.11-14.12

«Психологічні механізми науково-дослідної діяльності» (для аспірантів очної денної форми навчання 2018р.) 3 гр.

15.12-29.12