Search

Форма підготовки Назва циклу Дата

ТУ

Основи теорії та методики професійної освіти (для асистентів і викладачів системи медичної освіти)

09.01-07.02

 

Методологія та організація педагогічного процесу (проведення навчальних занять) (для аспірантів очної вечірньої форми навчання 2017 р. н.)

січень-лютий (за розкладом)

 

Презентація результатів наукових досліджень. Реєстрація прав інтелектуальної власності (для аспірантів очної вечірньої форми навчання 2017 р. н.)

лютий (за розкладом)

ТУ

Актуальні питання медичного права (для організаторів охорони здоров"я, науково-педагогічних працівників системи медичної освіти, лікарів  та провізорів)

12.02-26.02

ТУ

Педагогічні, психологічні та правові аспекти безперервного професійного розвитку лікарів та провізорів  (для викладачів системи мед. освіти, інститутів підвищення кваліфікації викладачів,ФПКВ, мед. університетів, мед. інститутів, лікарів баз інтернатури та резидентури). В.

27.02-29.03

 

Актуальні питання медичного права (для аспірантів очної вечірньої форми навчання 2017 р. )

березень (за розкладом)

 

Психологічні механізми науково-дослідної діяльності (для аспірантів очної вечірньої форми навчання 2017 р.)

березень, квітень (за розкладом)

ТУ

Нові технології навчання (для викладачів системи медичної освіти)

09.04-23.04

 

Методологія та організація педагогічного процесу (проведення навчальних занять) (для аспірантів заочної  форми навчання 2017 р. н.)

14.05-22.05

 

Презентація результатів наукових досліджень. Реєстрація прав інтелектуальної власності (для аспірантів заочної  форми навчання 2017 р. н.)

23.05-24.05

ТУ

Теорія і методика навчання (для професорів та досвідчених доцентів системи медичної освіти)

04.06-19.06

ТУ

Педагогічні, психологічні та правові аспекти безперервного професійного розвитку лікарів та провізорів (для викладачів системи мед. освіти, інститутів підвищення кваліфікації викладачів,ФПКВ, мед. університетів, мед. інститутів, лікарів баз інтернатури та резидентури). В.

03.09-02.10

 

Методологія та організація педагогічного процесу (для аспірантів очної вечірньої форми навчання 2017 р. н.)

30.09-09.10

 

Актуальні питання медичного права (для аспірантів очної вечірньої форми навчання 2017 р. )

10.10-15.10

 

Психологічні механізми науково-дослідної діяльності (для аспірантів очної вечірньої форми навчання 2017 р.)

16.10-18.10

 

Актуальні питання медичного права (для аспірантів заочної форми навчання 2017 р.)

21.10-24.10

 

Психологічні механізми науково-дослідної діяльності (для аспірантів заочної  форми навчання 2017 р.)

25.10-30.10

 

Методологія та організація педагогічного процесу (для аспірантів очної денної форми навчання 2017 р.)

31.10-21.11

 

Презентація результатів наукових досліджень. Реєстрація прав  інтелектуальної власності (для аспірантів очної денної форми навчання 2017 р. н.)

22.11-28.11

 

Актуальні питання медичного права (для аспірантів очної денної  форми навчання 2017 р. )

29.11-12.12

 

Психологічні механізми науково-дослідної діяльності (для аспірантів очної денної форми навчання 2017 р.н.)

13.12-27.12


Цикл тематичного удосконалення «Удосконалення системи управління якістю  вищого медичного навчального закладу»  (2 тижні; переривчастий, очно - заочний із елементами дистанційного навчання)

Цикл тематичного удосконалення «Психологічні та правові аспекти медичної конфліктології» (0,25 місяця; за очною, очно-заочною формами з елементами дистанційного навчання)