Search

Кафедра виконує науково-дослідну роботу на тему: «Наукове обґрунтування сучасної патоморфологічної діагностики та встановлення клініко-морфологічних відповідностей при різних захворюваннях»

 (№ державної реєстрації 0116U007906, дата реєстрації 11.11.16.).

Керівник НДР: завідувач кафедрою, доктор медичних наук, професор О. О. Дядик.

Термін виконання: 2016–2020 рр.

Мета НДР: Визначити критерії застосування комплексу сучасних патоморфологічних методів діагностики та виявити зв’язок клінічних даних з патоморфологічними результатами для покращення діагностики та лікування різних захворювань.

Основним пріоритетним напрямком роботи кафедри є розробка та впровадження сучасних патоморфологічних методів діагностики різних захворювань.

Кафедра співпрацює з кафедрами хірургії та проктології, загальної та невідкладної хірургії, акушерства та гінекології №1 за угодами про наукову співпрацю  та  іншими кафедрами НМАПО імені П. Л. Шупика за тематикою, затвердженою МОЗ України.

 

 1. Семінар з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики та лікування дітей з гематологічними захворюваннями в Україні». 28-31 жовтня 2010 року, м. Ялта. Доповідь: «Морфологічна діагностика лімфом у дітей».
 2. Науково-практичний семінар «Сучасний стан діагностики та лікування нейроендокринних пухлин». 25 листопада 2010 року, м. Київ.
 3. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Неходжкінські лімфоми».  18-19 жовтня 2010 року, м. Київ.
 4. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми онкоморфології». 12-13 травня 2011 року, м. Харків.
 5. Науково-практичний семінар «Сучасні технології в діагностиці хромосомних аномалій. Можливості багатокольорової флуоресцентної мікроскопії». 20 травня 2011 року, м. Київ.
 6. Науково-практична конференція «Морфологічні аспекти мікроциркуляції в нормі та патології». 17-18 червня 2011 року, м. Тернопіль.
 7. Інтернаціональний науково-практичний семінар  сумісно з “International Academy of Patology” «Гінекологічна патологія та патологія молочної залози». 26-28 вересня 2011 року, м. Батумі, Грузія.
 8. Конференція молодих вчених. 4-5 квітня 2012 року, м. Київ.
 9. Семінар з міжнародною участю «Високотехнологічні методи в патоморфологічні діагностиці і сучасна організація лабораторії». 24-25 квітня 2012 року, м. Москва.
 10. Науково-практична конференція «Організаційні та практичні питання судово-медичної гістології». 25 травня 2012 року, м. Дніпропетровськ.
 11. IV з’їзд судинних хірургів і ангіологів України за міжнародною участю.  12-14 вересня 2012 року, м. Ужгород. Доповідь «Оптимізація флебосклерозуючого лікування варикозної хвороби на основі морфологічних та ультразвукових даних».
 12. Конференція нейрохірургів України «Досягнення нейрохірургії останнього десятиріччя». 26-27 вересня 2012 року, м. Київ. Доповідь «Легеневі ускладнення при хірургічному лікуванні нетравматичних внутрішньо мозкових крововиливів».
 13. Майстер-клас «Сучасні технології світлової мікроскопії в лабораторній діагностиці». 26 вересня 2012 року. м. Київ.
 14. Кафедра патологічної та топографічної анатомії організувала та провела науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми сучасної патоморфології». 4-5 жовтня 2012 року, м. Київ. Доповіді: «Морфологічні зміни в стінці вени при мікропінній склеро хірургії варикозної хвороби», «Перфорація шлунково-кишкового тракту у новонароджених за даними морфологічних досліджень»,  «Клініко-морфологічні особливості патологічних фіброзних процесів»,  «Морфологічні особливості стану ендометрію у жінок репродуктивного віку з безпліддям».
 15. Всеукраїнська науково-методична конференція «Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2018». 25-26 квітня 2018 р., м. Запоріжжя.
 16. Доповідь: Дядк О.О., Шунько Є.В., Голяновський О.В., Шатрова К.М., Григоровька А.В., Руденко С.О., Заріцька В.І. Досвід застосування методів дистанційного навчання кафедрою патологічної і топографічної анатомії НМАПО імені П.Л. Шупика. +тези
 17. Науково-практична конференція «Треті Трускавецькі читання. Коморбідні стани в практиці лікаря-інтернаіста. Сучасні проблеми панкреатології. Дієтичні та курортні фактори лікування захворювань підшлункової залози». 15 березня 2018 р., м. Трускавець.
 18. Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Споріднені групи системних хвороб сполучної тканини: визначення статусу та менеджмент на основі міжнародних стандартів». 22-23 березня 2018р., м. Київ. Доповідь: Гнилорибов А.М., Тер-Вартанян С.Х., Свистунов І.В., Дядик О.О., Калмикова А.В. Склеродерма Бушке: причини, диференційний діагноз і лікування. Клінічний семінар «Аутоімунні ураження печінки». 17 квітня2018 року, м. Київ.
 19. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні підходи до діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів» 19-20 квітня 2018 року, м. Київ.
 20. Четверта науково-практична конференція «Міждисциплінарні проблеми ревматології». 16 травня 2018 р., м. Київ. Доповідь: Гармиш О.О., Дядик О.О. Тубулоінтерстиціальне ураження нирок при ревматичних захворюваннях: можливості діагностики та лікування.
 21. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні» (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку). 17-18 травня 2018 року, м. Тернопіль. Тези: Дядк О.О., Шатрова К.М., Григоровька А.В., Руденко С.О., Заріцька В.І. Сучасні технології у викладанні курсів спеціалізації з дитячої патологічної анатомії на кафедрі патологічної та топографічної анатомії НМАПО імені П.Л. Шупика.
 22. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Рідкісні захворювання в нефрології» REENA, (до 100-річчя заснування Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика). 14 вересня 2018 року, м. Київ. Доповідь: Дядик О.О., Іванова М.Д. Light chain disease, proteomics and pathomorphology links in rare kidney disease.
 23. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні досягненя судово-медичної науки та практики» 27-28 вересня 2018 року, м. Яремче, Івано-Франківська область. Доповідь: Дядик О.О., Руденко С.О.. Заріцька В.І. Патоморфологічні особливості посліду в нормі та при внутрішньоутробному інфікуванні».
 24. 9. X Конгрес патологів України з міжнародною участю «Перспективи розвитку сучасної патології», який відбудеться 27-28 вересня 2018 року в м. Яремче на базі Івано-Франківського національного медичного університету. Доповіді:
 25. Дядик О.О. (Київ). «Інформація про роботу експертів МОЗ України за напрямами «Патологічна анатомія, дитяча патологічна анатомія». Проект наказу МОЗ України по патологоанатомічній службі».
 26. Дядик О.О. (Київ). «IgG4 - асоційовані захворювання (IgG4-related disease): сучасні уявлення, морфологічні особливості, власний досвід».
 27. Дядик О.О., Заріцька В.І. (Київ). «Морфологічні зміни при бронхо-легеневій дисплазії у новонароджених».
 28. Дядик О.О., Бекетова Ю.І. (Київ). «Сучасні патоморфологічні особливості та перспективні напрямки діагностики неалкогольного стеатогепатиту».
 29. Шатрова К.М., Жежера В.М., Виставних О.В., Мамотюк І.М. (Київ). «Особливості морфологічної діагностик пухлин у дітей».
 30. Дядик О.О., Лисак А.В. (Київ). «Аналіз проліферативної та метаболічної активності плоскоклітинної карциноми орофарінгеальної ділянки».
 31. Городецька А.І. (Київ). «Морфологічні прояви ураження нирок при ко-інфекції ВІЛ-інфекція/вірусний гепатит С».
 32. Снісаревський П.П. (Київ). «Роль морфологічних досліджень в діагностиці неспецифічного виразкового коліту».
 33. Возіанова С. В., Дядик О.О., Бойко В.В., Радкевич Я.С. (Київ). «Порівняльна характеристика патоморфозу у хворих на дисгідротичну екзему долоней та підошв при застосуванні глюкокортикостероїдної терапії».
 34. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Запальні та функціональні захворювання кишечника», присвячена 100-річчю Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, 29-30 листопада 2018 року, м. Київ. Доповідь: Дядик О.О., Сніскревський П.П. Морфологічна диференційна діагностика запальних та функціональних захворювань кишечника. 

Співробітниками кафедри зроблено 6 доповідей, з них на державному рівні –2

 1. Науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ» 26-27 квітня 2017 року, м. Київ.

Доповіді: проф.. Дядик О.О. Морфологічні особливості ураження нирок при синдромі Гудпасчера.

Григоровська А.В. Роль сучасних патогістологічних методів (імуногістохімічне дослідження) в діагностиці теносиновіальної гігантоклітинної пухлини дифузного типу.

Лисак А.В.  Можливості PET/CT діагностики в визначенні рівня диференціювання плоскоклітинних карцином орофарингеальної ділянки на доопераційному етапі.

 1. НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «Актуальні проблеми сучасної ортопедії та травматології» (для молодих вчених) 11-12 травня 2017 р., м. Чернігів.

Доповідь: Григоровська А.В., Дядик О.О., Григоровський В.В. Гістопатологічна характеристика і порівняльний аналіз деяких морфологічних показників у випадках теносиновіальної гігантоклітинної пухлини.

3. 40-ва ювілейна науково-практична конференція молодих вчених НМАПО імені П. Л. Шупика з міжнародною участю, присвячена “Дню науки” «ІННОВАЦІЇ В МЕДИЦИНІ: ДОСЯГНЕННЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ» 18 травня 2017р., м. Київ.

Доповідь: Григоровська А. В. Теносиновіальна гігантоклітинна пухлина: сучасний погляд на морфогенез.

 1. Науково-практичний семінар «Сучасні проблеми дослідження та діагностики пухлин опорно-рухового апарату» 15 червня 2017 р. м. Київ.

Доповідь: проф. Дядик О.О., Григоровська А.В. Лекція «Теносиновіальна гігантоклітинна пухлина м’яких тканин: морфогенез, клініко-морфологічні особливості та гістологічна диференційна діагностика».

 1. Мікроциркуляція в судинах стінки варикозно змінених вен нижніх кінцівок при дії  склерозуючої піни. Тітова Ю.П., Іркін І.В., Заріцька В.І. Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Морфологічні аспекти мікроциркуляції в нормі та патології».- Тернопіль: Укрмедкнига, 2011. С.164-166.
 2. Морфологічні особливості поліпів ендометрію, які виникли внаслідок запалення у пацієнток репродуктивного віку. Тімоніна Т.В., Іркін І.В., Заріцька В.І., Сільченко В.П. Здоров’я жінки. №4(60). 2011. С 165-166.
 3. Морфологічні особливості  стану ендометрію у пацієнток репродуктивного віку з безпліддям з використанням методу гістероскопії. Т.В. Тімоніна, І.В. Іркін, В.І. Заріцька, П.П. Снісаревський. Збірник наукових праць НМАПО ім. П.Л.Шупика. Випуск 20. Книга 3. Київ, 2011. С. 185-191.
 4. Морфологічні критерії обґрунтування оперативної тактики лікування хворих на контрактуру Дюпюітрена. Шатрова К.М. Клінічна хірургія. №9. 2011. С. 66-68.
 5. Аналіз частоти виникнення легеневих ускладнень про гострих порушеннях мозкового кровообігу. Кричкевич В.А., Руденко С.О. Український науково-медичний молодіжний журнал. Спеціальний випуск №1. 2012. С. 230.
 6. Ретроспективний аналіз структурних змін головного мозку в ранні строки внутрішньочерепного нетравматичного крововиливу та прогнозування перебігу захворювання. Шамаєв М.І., Руденко С.О., Читаєва Г.Є., Сільченко В.П., Андрєєв С.А., Малишева Т.А. Український нейрохірургічний журнал. №2. 2012. С.44-52.
 7. Причини летальності хворих з це ребро-васкулярними хворобами, оперованих з приводу артеріальної аневризми та артеріально-венозної мальформації. Руденко С.О. Запорізький медичний журнал. 2012 (70). С. 24.
 8. Оптимізація флебосклерозуючого лікування варикозної хвороби на основі морфологічних та ультразвукових даних. Паламарчук В.І, Ходос В.А., Заріцька В.І. Матеріали IV з’їзду судинних хірургів і ангіологів України за міжнародною участю. М. Ужгород, 12-14 вересня 2012 року, С. 191.
 9. Легеневі ускладнення при хірургічному лікуванні нетравматичних внутрішньо мозкових крововиливів. Яковенко Л.М., Руденко С.О., Читаєва Г.Є., Малишева Т.А. Тези доповідей. Конференція нейрохірургів України «Досягнення нейрохірургії останнього десятиріччя». – Київ, 26-27 вересня 2012 року. С. 63.
 10. Клініко-морфологічні відмінності спонтанних перфорацій шлунково-кишкового тракту від перфоративних некротичних ентероколітів у новонароджених. Шатрова К.М. Матеріали XIV конгресу світової федерації українських лікарських товариств. Донецьк-Київ-Чікаго, 2012. С.102-103.
 11. Морфологічні зміни в стінці вени при мікропінній склеро хірургії варикозної хвороби. Іркін І.В., Ходос В.А., Заріцька В.І., Тітова Ю.П. Патологія. №2(25). 2012. С. 84-87.
 12. Возіанова С.В., Бойко В.В., Дядик О.О., Радкевич Я.С. Особливості лікувального патоморфозу у хворих на дисгідротичну екзему долоней та підошв різних ступенів тяжкості з різними фенотипічними варіантами. Перспективи розвитку сучасної патології: матеріали Х Конгресу Асоціації патологів України , 27-28 вересня 2018, м.Івано-Франківськ, с.35-36.
 13. Дядик О.О., Гончарова В.О., Максимов О.Р., Руденко С.О. Критерії оцінки якості роботи лікаря-патологоанатома. Перспективи розвитку сучасної патології: матеріали Х Конгресу Асоціації патологів України , 27-28 вересня 2018, м.Івано-Франківськ, с.54-55.
 14. Дядик О.О., Фелештинська О.Я. Морфологічні особливості слизової оболонки порожнини рота при хворобі Крона. Перспективи розвитку сучасної патології: матеріали Х Конгресу Асоціації патологів України , 27-28 вересня 2018, м.Івано-Франківськ, с.82.
 15. Дядик О.О., Городецька А.І. Морфологічні прояви ураження нирок при ко-інфекції ВІЛ/ ВГС. Перспективи розвитку сучасної патології: матеріали Х Конгресу Асоціації патологів України , 27-28 вересня 2018, м.Івано-Франківськ, с.83-84.
 16. Дядик О.О., Мінцер О.П., Шатрова К.М., Руденко С.О., Заріцька В.І. Використання сучасних технологій в безперервному професійному навчанні лікарів паталогоанатомів: власний досвід. Перспективи розвитку сучасної патології: матеріали Х Конгресу Асоціації патологів України , 27-28 вересня 2018, м.Івано-Франківськ, с.85-87.
 17. Дядик О.О., Балтьонкова О.С. Особливості фенотипування при АА-аламіїдозі із переважним ураженням нирок. Перспективи розвитку сучасної патології: матеріали Х Конгресу Асоціації патологів України , 27-28 вересня 2018, м.Івано-Франківськ, с.85—89.
 18. Дядик О.О., Іванова М.Д. Протеомні дослідження у вивченні IGA-нефропатїї. Перспективи розвитку сучасної патології: матеріали Х Конгресу Асоціації патологів України , 27-28 вересня 2018, м.Івано-Франківськ, с.96-97.
 19. Дядик О.О., Бекетова Ю.І., Мінцер О.П., Суханова О.О. Сучасні патоморфологічні собливості та перспективні напрямки діагностики неалкогольного стеатогепатиту «Art of Medicine” Науково-практичний журнал №3(7) липень-вересень, 2018,с.39-44.
 20. Дядик О.О., Григоровська А.В. Гістопатологічні характеристики та кореляційний аналіз залежностей між окремими морфологічними показниками у випадках теносиновіальної гігантоклітинної пухлини локалізованого типу. «Art of Medicine” Науково-практичний журнал №3(7) липень-вересень, 2018, с.45-48.
 21. Дядик О.О., Снісаревський П.П., Дорофєєв А.Е., Снісаревська Т.П. Роль морфологічного дослідження в діагностиці неспецифічного виразкового коліту. «Art of Medicine” Науково-практичний журнал №3(7) липень-вересень, 2018, с.127-132.
 22. Саволюк С.І., Геращенко Р.А., Ходос В.А., Дядик О.О., Козлова К.С. Морфологічне обґрунтування вибору оптимальних параметрів ендовенозного електрозварювання для лікування висхідного тромбофлебіту великої підшкірної вени. «Art of Medicine” Науково-практичний журнал №3(7) липень-вересень, 2018, с.49-53.
 23. Дядик О.О., Городецька А.І., Триліс О.Л., Махновський Д.Ф. Клінічний випадок одночасного перебігу цитомегаловірусної інфекції та пневмоцитозу з ураженням легень у віл-інфікованих хворих. «Art of Medicine” Науково-практичний журнал №3(7) липень-вересень, 2018, с.227-230.
 24. Фелештинський Я.П., Борн Є.Є., Дядик О.О., Григоровська А.В., Козлова К.С. Експериментальне обґрунтування використання колагенового імплантату при хірургічному лікуванні пара ректальних нориць. Вісник проблем біології і медицини-2018-Вип 1. Том.2(143), с.316-319.
 25. Голяновський О.В., Дядик О.О., Слободян Ю.В., Козлова К.С., Стецюк К.В. Клініко- морфологічні аспекти перебігу післяопераційного періоду та формування рубця на матці при повторному кесаревому розтині. Вісник Вінницького національного медичного університету, 2018, Т. 22, №1.,с.93-98.
 26. Стецюк К.В., Голяновський О.В., Дядик О.О., Козлова К.С., Слободян Ю.В. Клініко-морфологічні передумови та профілактика ускладнень у разі передлежання плаценти. Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України, випуск 2 (42) 2018, с.164-171.
 27. Губергриц Н.Б., Клочков А.Е., Беляева Н.В., Дядик О.О., Иванова М.Д., Гинкота Е.А., Чирков Ю.Э. Клиническое наблюдение IgG4-ассоциированной болезни. Вестник клуба панкреатологов- февраль 2018, №1 (38), с.34-41.
 28. Губергриц Н.Б., Беляева Н.В., Дядик О.О. Глубокий кистозный гастрит: обзор литературы и клинико-морфологическое наблюдение. Сучасна гастроентерологія/ №1 (99), 2018, с.80-87.
 29. Дядик О.О., Шунько Є.В., Голяновський О.В., Шатрова К.М., Григоровська А.В., Руденко С.О., Заріцька В.І. Досвід застосування методів дистанційного навчання кафедрою патологічної і топографічної анатомії НМАПО імені П.Л.Шупика тези Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2018: матеріали всеукраїнської науково-методичної відео конференції, 25-26 квітня 2018, м.Запоріжжя, с.108-109
 30. Дядик О.О., Шатрова К.М., Григоровська А.В., Руденко С.О., Заріцька В.І. Сучасні технології у викладанні курсів спеціалізації з дитячої патологічної анатомії на кафедрі патологічної і топографічної анатомії НМАПО імені П.Л.Шупика. Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні: програма ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 17-18 травня 2018,м.Тернопіль,с. 388.
 31. Фелештинський Я.П., Коханевич А.В., Дядик О.О., Заріцька В.І., Сміщук В.В., Демкович О.П. Експериментально-морфологічне обґрунтування клейової фіксації поліпропіленового сітчастого імплантату до м’язів черевної стінки. Морфологія 2018, Том12, №1, с.59-64.
 32. Возіанова С.В., Бойко В.В., Дядик О.О., Радкевич Я.С. Клініко-морфологічні кореляції у хворих на дисгідротичну екзему долоней та підошв з різними фенотипічними варіантами. Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім..П.Л.Шупика, 30\2018, с.545-553.
 33. Горбовець В.С., Саволюк С.І., Дядик О.О., Гвоздяк М.М., Геращенко Р.А. Розробка та перший досвід застосування автоматичного режиму ендовенозного електрозварювання в лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок. «Art of Medicine” Науково-практичний журнал №4(8) жовтень-грудень,2018р.,35-43.
 34. Наталья Б. Губергриц,Елена А. Дядык, Лилия С. Бабинец, Ольга А. Бондаренко, Александр Н. Агибалов, Надежда В. Беляева, Александр А. Супрун. Ангиодисплазия слизистой тонкой кишки у пожилых: клиническое наблюдение и обзор литературы / Wiadomości Lekarskie. – 2018. – Т. LXXI, Nr. – S. 1433-1440.  
 35. Лискина И.В., Рекалова Е.М., Николаева О.Д., Сильченко В.П., Загаба Л.М., Мусиенко Н.Н. Гистологически подтвержденный аспергилез легких у больных с легкой и уьеренной иммуносупрессией. Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція, український науково-практичний спеціалізований журнал №3 (34), 2018, С.44-52.
 36. Опарін С.О., Дядик О.О., Фелештинський Я.П., Сорокін Б.В., Козлова К.С., Луценко Д.В., Грузинський О.В. Експериментальне  обґрунтування  лікування  шлунково-кишкових  кровотеч  за  до-помогою ендоскопічної високочастотної зварювальної біполярної електрокоагуляції. Морфологія 2018, Том12, №3, с.105-110.
 37. Ozar Mintser, Larysa Babintseva, Olena Dyadyk, Olga Sukhanova. METHODICAL ISSUES OF ASSURING DOCTORS' PORTFOLIO INFORMATION RELIABILITY DURING CONTINUOUS MEDICAL EDUCATION. Regional Innovations  -  3, 2018, Р.32-36.
 38. Mariia Ivanova, Olena Dyadyk PROTEOMICS IN CLINIC AND KIDNEY DISEASES INVESTIGATION.  Regional Innovations  -  3, 2018, Р. 24-26.