Search

На кафедрі проводяться цикли:

Спеціалізація:

 • за фахом «Оториноларингологія» (термін навчання – 5 місяців для лікарів терапевтичного профілю; 3 місяці - для хірургів);
 • за фахом «Онкоотоларингологія» (термін навчання - 2 місяці для лікарів-отоларингологів).

Передатестаційні:

 • за фахом «Отоларингологія» (термін навчання - 1 місяць);
 • за фахом «Онкоотоларингологія» (термін навчання - 1 місяць).

Стажування:

 • за фахом «Отоларингологія» (термін навчання - 1 місяць);
 • за фахом «Онкоотоларингологія» (термін навчання - 1 місяць).

Інтернатура: за фахом «Отоларингологія» (термін навчання - 2 роки).

Клінічна ординатура: за фахом «Отоларингологія» (термін навчання - 2 роки).

Аспірантура: за фахом «Отоларингологія» очна (термін навчання – 3 роки) та заочна (термін навчання – 4 роки).

Тематичного удосконалення:

 • «Вибрані питання оториноларингології та ЛОР-онкології» (термін навчання – 2 тижні);
 • «Невідкладна ЛОР-допомога і граничні стани в отоларингології та загальномедичній практиці» (термін навчання – 2 тижні);
 • «Актуальні питання отоларингології та онкоотоларингології» (термін навчання – 1 тиждень, 2 тижні, 1 місяць);
 • «Організація навчального процесу лікарів-інтернів за спеціальністю “отоларингологія” на базі стажування» (термін навчання – 1 тиждень);
 • «Новітні технології при хірургічних втручаннях в оториноларингології» (термін навчання – 1 тиждень).

Контингент слухачів: випускники медичних ВУЗів за фахом «Лікувальна справа».

Також проводиться підготовка з отоларингології слухачів та інтернів з фаху «Медицина невідкладних станів» та «Загальна практика – сімейна медицина).

Методики викладання: лекції, практичні заняття, семінарські заняття.

В навчальному процесі застосовуються сучасні технології навчання: відеотрансляція ендоскопічних та отохірургічних втручань з операційної в аудиторію, мультимедійні презентації, відеофільми, комп’ютерні тестові програми, алгоритми, ситуаційні задачі, стандарти практичних навичок.

На всіх циклах, включаючи клінічну ординатуру та аспірантуру, можливо навчання на госпрозрахункових засадах.

На даний час на на кафедрі навчається 10 клінічних ординаторів, з них 5 – іноземних громадян. 

Навчальний календарний план

циклів спеціалізації, тематичного удосконалення, передатестації, стажування та інтернатури лікарів кафедри оториноларингології на 2017 рік 

№ з/п

Назва циклу

Термін проведення

Кількість

Термін в міс.

1

Інт. 1-й рік. Випуск 2016рік

03.01-28.02

7

2

2

Інт. 2-й рік. Випуск 2015рік

03.01-30.06

2

6

3

Інт. 1-й рік. Випуск 2017рік

01.09-29.12

5

4

4

СП з отоларингології (продовження з 2016 р.)

03.01-06.02

6

1

5

СП з отоларингології

10.01-16.06

6

5

6

ПАЦ з онкоотоларингології

18.01-16.02

6

1

7

ТУ «Актуальні питання отоларингології та онкоотоларингології

13.03-11.04

18

1

8

ПАЦ з отоларингології

18.04-19.05

18

1

9

ТУ «Актуальні питання отоларингології та онкоотоларингології

29.05-29.06

14

1

10

СТ з отоларингології

29.05-29.06

6

1

11

СП з отоларингології (продовження на 2018 р.)

04.09-29.12

6

4

12

ПАЦ з отоларингології

04.09-03.10

18

1

13

ТУ «Актуальні питання отоларингології та онкоотоларингології

13.10-13.11

18

1

14

ПАЦ з отоларингології

22.11-11.12

14

1

15

СТ з отоларингології

22.11-11.12

6

1