Search

ШКОРБОТУН Володимир Олексійович 

shent@ukr.net

- освіта: Вінницький медичний інститут імені М.І. Пирогова, 1976 р.

- кваліфікація: лікар-отоларинголог вищої кваліфікаційної категорії, доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач кафедри отоларингології;

- професійна діяльність:

 отологія: хронічний гнійний середній отит, сенсоневральна приглухуватість, слуховідновна хірургія - тимпанопластика, стапедопластика, кохлеарна імплантація;

 ринологія: захворювання приносових синусів, ендоскопічна хірургія носа та приносових пазух, навігаційна ендоринохірургія, пластична хірургія зовнішнього носа;

фарингологія: тонзилярна проблема, тонзилогенні та ларингогенні флегмонозні захворювання глотки та шиї.

- наукова діяльність: автор понад  біля 300  наукових праць, в тому числі  5  патентів на винахід, співавтор 5 монографій.

- викладацька діяльність: завідувач кафедри отоларингології.

- додаткова інформація: експерт МОЗ України за фахом “Отоларингологія, дитяча оториноларингологія, сурдологія”, член атестаційної комісії МОЗ України за фахом “Отоларингологія”, член спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій з оториноларингології при ДУ “Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НМАНУ”. З 2007 року відповідальний за напрямок “Отоларингологія” ДНУ “НПЦКПМ”  ДУС президента України. Консультант медуправління ДУС (КЛ «Феофанія», Клінічна поліклініка №1). 

АБИЗОВ Рустем Адільович 

lor.nmapo@ukr.net;

- освіта: Київський медичний інститут ім. акад. О.О. Богомольця, 1967 р.

 - кваліфікація: лікар-отоларинголог вищої кваліфікаційної категорії, доктор медичних наук, професор кафедри оториноларингології, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії  України в галузі науки і техніки;

- професійна діяльність: онкоотоларингологія, хірургія голови та шиї, патологія лімфоглоткового кільця, пластична отоларингологія, патологія мовленевої функції;

-  наукова діяльність: автор біля 500 наукових робіт (співавтор 20 монографій), в тому числі  12  патентів.

- викладацька діяльність: професор кафедри оториноларингології.

- додаткова інформація: Голова правління науково-практичного товариства отоларингологів м. Києва та Київської області, член спеціалізованої вченої ради при НМАПО імені П.Л.Шупика спеціальності “Медична і біологічна інформатика та кібернетика. Медичні та біологічні науки. Кардіологія. Медична реабілітація та курортологія», консультант (експерт) Державного бюро судової експертизи.

ПЕЛЕШЕНКО Олександр Олексійович 

lor.nmapo@ukr.net;

- освіта: Київський медичний інститут ім. акад. О.О. Богомольця, 1986 р.

– кваліфікація: лікар-отоларинголог вищої кваліфікаційної категорії, кандидат медичних наук, доцент кафедри оториноларингології.

- професійна діяльність: отохірургія, ринологія.

- наукова діяльність: автор близько 70 наукових робіт.

- викладацька діяльність: доцент кафедри оториноларингологігії, відповідальний за навчально-методичну роботу на кафедрі.

- додаткова інформація: Член комісії з навчально-методичної роботи хірургічного факультету.

ЛАКИЗА Сергій Олексійович

lor.nmapo@ukr.net;

- освіта: Ужгородський державний університет;1986 р.

- кваліфікація: лікар-отоларинголог вищої кваліфікаційної категорії, кандидат медичних наук, доцент кафедри оториноларингології.

- професійна діяльність: онкоотоларингологія, реконструктивно-відновна хірургія голови та шиї.

- наукова діяльність: автор понад 60 наукових робіт. 

- викладацька діяльність: доцент кафедри оториноларингологігії, куратор циклу інтернатури з отоларингології.

- додаткова інформація: відповідальний за лікувальну роботу на кафедрі.

САМОЙЛЕНКО Сергій Сергійович 

lor.nmapo@ukr.net;

- світа: Український державний медичний університет імені акад. О.О. Богомольця, 1993 р.

- кваліфікація: лікар-отоларинголог вищої кваліфікаційної категорії, кандидат медичних наук, доцент кафедри оториноларингології.

- професійна діяльність: онкоотоларингологія.

- наукова діяльність: відповідальний за наукову роботу на кафедрі, автор понад 140 наукових та навчально-методичних робіт, в тому числі  автор 3 патентів та 11 раціоналізаторських пропозицій.

- викладацька діяльність: доцент кафедри оториноларингології.

- додаткова інформація: член комісії з навчально-методичної роботи хірургічного факультету.

КРИВША Віталій Вікторович

kafedra.lor.nmapo@gmail.com

- світа: Київський медичний інститут ім. акад. О.О. Богомольця, 1985р.

- кваліфікація: лікар-отоларинголог вищої кваліфікаційної категорії, кандидат медичних наук, доцент кафедри оториноларингології.

- професійна діяльність: отохірургія, ринохірургія, патологія лимфоглоткового кільця, вестибулологія.

- наукова діяльність: автор 80 наукових робіт, в тому числі 1 патенту на винахід.

- викладацька діяльність: доцент кафедри оториноларингологігії. відповідальний за інтернатуру та міжнародні зв’язки на кафедрі.

- додаткова інформація: секретар науково-практичного товариства отоларингологів м. Києва і Київської області.