Search

Лікувальна робота кафедри оториноларингології НМАПО імені П.Л. Шупика проводиться на трьох лікувальних базах.

Лікувальна база кафедри № 1- ЛОР-відділення КЗ КОР» Київська обласна клінічна лікарня (м.Київ, вул. Багговутівська, 1).

Зав. відділенням –доцент ШКОБА Ярослав Васильович.

Клініка повністю забезпечена інструментарієм для виконання на сучасному рівні отоларингологічних діагностичних та лікувальних маніпуляцій і операцій.

В клініці застосовуються новітні діагностичні обстеження та виконується весь спектр консервативного і хірургічного лікування хворих як із запальними, так і онкологічними захворюваннями ЛОР-органів.

Загально-клінічні діагностичні можливості клініки:

- Загально-клінічні лабораторні дослідження;

- Мультипрофільне обстеження пацієнтів;

- Комп’ютерна томографія;

- Магнітно-резонансна томографія;

- Ендоскопічна діагностика;

- Ультразвукова діагностика;

- Імунологічні обстеження;

Хірургічна діяльність:

- Операції на вусі:

- Сануючі операції на середньому вусі при гострому та хронічному отиті (антротомія, мастоїдектомія);

- Розширена радикальна операція на середньому вусі при отогенних внутрішньочерепних ускладненнях;

- Сануючі хірургічні втручання при хронічному гнійному середньому отиті з хірургічною реабілітацією слуху;

- Всі типи тимпанопластики, включаючи закриті та відкриті варіанти її виконання, меатотимпанопластика;

- Реставраційні функціонально-реконструктивні втручання на середньому вусі;

- Стапедопластика;

- Кохлеарна імплантація

- Пластичні хірургічні втручання при вроджених та набутих вадах зовнішнього вуха;

- Шунтування барабанної порожнини;

- Пластика вушних раковин;

Операції при захворюваннях приносових пазух, в тому числі з застосуванням ендоскопічної техніки:

- Функціональні ендоринохірургічні втручання в порожнині носа та на приносових синусах - Гайморотомія, включаючи всі методики ендоскопічної хірургії через ніс;

- Ендоназальна та відкрита етмоїдектомія;

- Еноскопічна та відкрита фронтотомія;

- Трепанопункція лобної пазухи;

- Лобно-решітчаста трепанація;

- Підслизова резекція носової переділки

- Септопластика

- Редресація кісток носа

- Пластика зовнішнього носа

Операції при захворюваннях глотки:

- Тонзилектомія у дорослих та дітей, в тому числі під наркозом;

- Аденотомія під наркозом;

- Хірургічне лікування хропіння;

- Видалення серединної та бокової кісти шиї

- Сануюча десекція шиї; - Колярна медіастинотомія;

- Операції при ЛОР-онкозахворюваннях:

- Трахеостомія;

- Видалення фіброми голосової складки

- Хордектомія;

- Ларингектомія;

- Часткова резекція гортані;

- Операція Крайля;

- Операція Денкера;

- Видалення пухлини ротоглотки та носоглотки;

- Перев’язка а. cаrotis;

- Пластичне закриття дефектів шиї, глотки, гортані, стравоходу.

Лікувальна база кафедри № 2 - «Центр малоінвазивної хірургії» ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС  (м.Київ, вул. Верхня, 5)

Завідувач відділенням отоларингології, доцент ШКОРБОТУН Ярослав Володимирович.

Клініка укомплектована за всіма напрямками отоларингології сучасною діагностичною та лікувальною медичною апаратурою і розрахована на застосування новітніх малоінвазивних хірургічних технологій, що забезпечують швидке одужання хворих і короткотривале їх перебування в стаціонарі.

Загальноклінічні діагностичні можливості клініки:

- Комп’ютерна томографія;

- Магнітно-резонансна томографія;

- Діагностика за допомогою фіброволоконної апаратури;

- Ендоскопічна (синусоскопічна) діагностика;

- Ультразвукова діагностика;

- Загальноклінічні обстеження;

Прелік оперативних втручань на ЛОР-органах, які виконуються у «Центрі малоінвазивної хірургії» ДНУ “НПЦПКМ” ДУС

Операції на зовнішньому, середньому та внутрішньому вусі:

- Парацентез та шунтування барабанної порожнини

- Видалення екзостозу (остеоми) слухового ходу

- Сануючі втручання при гострому гнійному середньому отиті

- Функціонально-реконструктивні (слухополіпшуючі) оперативні втручання при хронічному середньому отиті

Хірургічні втручання при вроджених вадах органу слуху

- - Стапедопластика при отосклерозі

- Кохлеарна імплантація

- Корекція відстовбурчених вушних раковин

- Видалення приаурикулярної нориці

- Видалення доброякісних новоутворень зовнішнього вуха

Операції на зовнішньому носі, в носовій порожнині та приносових пазухах:

- Функціональні ендоринохірургічні втручання в порожнині носа та на приносових синусах

- Ендоскопічні та традиційні оперативні втручання при запальних захворюваннях порожнини носу та приносових пазух

- Ендоскопічні оперативні втручання при поліпозі носу та кістах приносових пазух

- Корекція викривленої переділки носу (підслизова резекція переділки носа, риносептопластика)

- Ультразвукова дезінтеграція нижніх носових раковин (вазотомія)

- Радіохвильова дезінтеграція нижніх носових раковин (вазотомія)

- Холодно-плазмова корекція об’єму носових раковин (вазотомія)

- Латеропозиція нижніх носових раковин

- Репозиція кісток носу

- Видалення доброякісних новоутворень носу

- Пластика зовнішнього носа

Операції при захворюваннях глотки і гортані:

- Аденотомія під наркозом, в тому числі шейверна методика

- Тонзилектомія під наркозом

- Радіохвильова тонзилотомія

- Тонзилектомія із застосуванням холодноплазмового аблятора (кобляційна тонзилектомія)

- Аденотомія під місцевим знеболенням

- Ендоларингеальні оперативні втручання при доброякісних новоутвореннях гортані із застосуванням різних методів абляції

- Видалення серединної кісти шиї

Оперативні втручання при хропінні:

- Радіохвильова увулопластика

- Радіохвильова увулопалатопластика

- Кобляційна увулопластика

- Кобляційна увулопалатопластика

Лікувальна база кафедри № 3 - ЛОР-відділення Київської міської клінічної лікарні №9 (м. Київ, вул. Ризька, 1).

Відповідає за роботу клініки: канд. мед. наук, доцент ПЕЛЕШЕНКО Олександр Олексійович.

Зав. ЛОР-відділенням – доцент Біль Б. Н.

Клініка забезпечена інструментарієм для виконання отоларингологічних діагностичних та лікувальних маніпуляцій і операцій, на ЛОР-органах, включаючи ендоскопічну хірургію носа, приносових пазух, ендоларингеальні втручання та слухополіпшуючі операції при хронічному гнійному середньому отиті.

У клініці виконуються наступні хірургічні втручання:

- Операції на вусі;

- Сануючі операції на середньому вусі при гострому отиті;

- Сануючі хірургічні втручання при хронічному гнійному середньому отиті, включаючи при отогенних внутрішньочерепних ускладненнях;

- Сануючі хірургічні втручання при хронічному гнійному середньому отиті з хірургічною реабілітацією слуху у відстроченому порядку;

- Слухополіпшуючі операції на середньому вусі (тимпанопластика) при хронічному гнійному середньому отиті, меатотимпанопластика; 

Операції при захворюваннях носа та приносових пазух, в тому числі з застосуванням ендоскопічної техніки:

- Функціональні ендоринохірургічні втручання в порожнині носа та на приносових синусах - Гайморотомія;

- Етмоїдектомія; 

- Трепанопункція лобної пазухи;

- Фронтотомія;

- Лобно-решітчаста трепанація;

- Підслизова резекція носової переділки;

- Редресація кісток носа

- Пластика зовнішнього носа

Операції при захворюваннях глотки та гортані:

- Тонзилектомія під місцевою анестезією та наркозом;

- Аденотомія;

- Видалення серединної кісти шиї

- Трахеотомія

- Ендоларингеальні хірургічні втручання при доброякісних пухлинах голосового апарату

Лікувальна база кафедри № 4 -  «Відділ загально-запальних захворювань та відновної хірургії ЛОР органів»  ДУ “Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка” АМН

України (м. Київ, вул. Зоологічна, 3).

Відповідає за роботу клініки: докт. мед. наук, асистент ЗАБОЛОТНА Діана Дмитрівна

Зав. відділенням – канд. мед. наук  Безбах Д.І.

ДУ “Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка АМН України” є головною науково-дослідною і лікувальною установою  з оториноларингології в Україні. Лікувальна база кафедри - «Відділ загально-запальних захворювань та відновної хірургії ЛОР органів»  повністю оснащений сучасною апаратурою та відповідним інструментарієм для надання висококваліфікованої спеціалізованої терапевтичної та хірургічної допомоги хворим з патологією ЛОР-органів та проведення як наукового так і навчального процесу. Курсанти мають змогу ознайомитись з роботою установи, бути присутнім в операційних, лабораторіях та взяти участь в наукових конференціях, що відбуваються в інституті. Щорічно в інституті виконується біля 10 тис хірургічних втручань різного рівня скадності.