Search

Видавнича діяльність кафедри з 2008 по 2013 роки

Навчально-методична література

 Підручники та навчально-методичні посібники 

 

Стоматологія / підручник за редакцією

проф. М. М. Рожка/ – Київ, ВСВ «Медицина», 2013

 

Збірник тестових завдань з ортопедичної стоматології

/за редакцією проф. Біди В. І. та доц. Дорошенко О. М./ – Київ, 2012.

 

 

Физиологический отклик на состояние поверхности

металлических дентальних имплантатов

/ Васильев М.А., Біда В. І., Гурин П. А./ – Львів, ГалДент, 2010.

 

 Профілактика та медикаментозна корекція тканин

протезного ложа і поля в період адаптації до знімних протезів

(метод. рекомендації) / О. В. Павленко, В.І.  Біда,

О. М. Дорошенко та ін.  / – Київ. – 2011.

 

 

 Тестові завдання з ортопедичної стоматології

/за редакцією проф. Біди В. І.

та доц. Дорошенко О. М./ – Київ, 2010.

 

 

 

Заміщення дефектів зубних рядів сучасними

конструктціями знімних протезів  (навчальний посібник)

/ В. І. Біда, С. М. Клочан / - Львів, «Галдент», 2008.

 

Особливості функції мовлення у стоматології

Друк

Монографія  Львів ,2014

ISBN 978-966-7337-59-9

УДК 616.314.089.28-06

105с.

О.В.Павленко

О.Я.  Хохлич

І.М. Шупяцький

О.М.Дорошенко

Ортопедична стоматологія. Тестові завдання

Навчальний посібник

Ортопедична стоматологія. Тестові завдання Навчальний посібник за редакцією професора Біди В.І., Дорошенко О.М.

Київ: Фенікс.-2016

268

В.І. Біда,

О.М. Дорошенко, П.В. Леоненко, Клочан С.М., Радько В.І., Омельяненко О.А., Гурин П.О., Паливода І.І.  з співав.

Обгрунтування вибору методів ортодонтичної реабілітації пацієнтів із адентією верхніх латеральних різців

Метод реком173.15/423.15

Методичні рекомендації 173.15/423.15

Київ - 2016

18

Драгомирецька М.С., Дорошенко О.М., Волосовець Т.М., Якимець А.В., Дорошенко М.В.

Патологічне стирання зубів та його лікування

 

Монографія

ISBN – 978-966-399-638-7

 

Чернівці: Букрек, 2015

72

В.І. Біда,

 В.І. Струк,

Ю.І. Забуга

Ортопедична стоматологія. Тестові завдання

Навчальний посібник

Ортопедична стоматологія. Тестові завдання-К., 2015

243

В.І. Біда,

О.М. Дорошенко, П.В. Леоненко, Клочан С.М., Радько В.І., Омельяненко О.А., Гурин П.О., Паливода І.І.  з співав.

 

 

 

Навчально-методична література, видана в 2008-2013 роках 

1

Методические аспекты подготовки и чтения лекций на кафедре ортопедической стоматологии курсантам и врачам-интернам

Друк.

Современная стоматология. – 2008. - № 1  – С.207-212.

5

В. С. Онищенко
В. И. Радько
П. А. Гурин

2

Перспективи впровад-ження нової тестової комп’ютерної програми для контролю знань лікарів стоматологів-ортопедів на етапі після-дипломного навчання

Друк.

Стоматолог. – 2008. - № 6 (121). – С.46-47.

2

Біда В. І.
Дорошенко О. М.
Леоненко П. В.

3

Досвід використання діагностичних моделей щелеп в навчальному процесі на кафедрі орто-педичної стоматології

Друк.

«Современная стоматология» .- 2008.-№3.

6

 

Клочан С. М.

4

Інтерактивне навчання, як форма організації пізнавальної діяльності

Друк.

Матеріали 12 Конгресу Світової федерації українських лікарських товариств: Збірник праць. К., 2008.

2

Леоненко П. В.
Леоненко Г. П.

5

Шляхи вирішення проблеми контролю якості у вищій медичній освіті

Друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика.- К.,2007.- №16, кн.3.- С. 410-414.

5

Онищенко В. С.
Мазур І. П.
Леоненко П. В.
Леоненко Г. П.

6

Організація перевірки й оцінювання знань слу-хачів і лікарів-інтернів під час навчання на кафедрі ортопедичної стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика

Друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. К.,2008.

2

Васильєв М. О.
Гурин П. О.

 

7

Заміщення дефектів зубних рядів сучасними конструкціями знімних протезів

Друк.

Навчальний посібник. – Львів, «Галдент», 2008.-223с.

223

Біда В. І.
Клочан С. М.

8

Ортопедичне ліку­вання зубів, зруйно­ваних нижче рівня ясенного краю суцільнолитими комбінованими штифтовими вкладками

Друк.

Методичні рекомендації. – МОЗ України, Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної

22

Костенко Є. Я.
Радько В. І.

9

Физиологический отклик на состояние по-верхности металличе-ских дентальних имплантатов

Друк.

Навчальний посібник. – Львів, ГалДент, 2010. – 118с.

118

Біда В. І.
Васильев М. А.,
Гурин П. А.

10

Тестові завдання з ортопедичної стоматології (під ред.  проф. В. І. Біди, доц. О. М. Дорошенко)

Друк.

Навчальний посібник/.-К., 2010.- 243 с.

УДК 616.31-089.23

243

В. І. Біда,
В. С. Онищенко,
О. М.Дорошенко,
П. В. Леоненко,
В. І. Радько,
О. М. Овчаренко, 
С. М. Клочан,
П. О. Гурін

11

Профілактика та меди-каментозна корекція тканин протезного ложа і поля в період адаптації до знімних протезів (методичні рекомендації)

Друк.

Київ – Наукова думка, 2011. – с.18.

18

Павленко О. В.
Біда В. І.
Дорошенко О. М.
Волосовець Т. М.
Павленко М. О.
Біда О. В.

12

Збірник тестових завдань з ортопедичної стоматології (під ред.  проф. В. І. Біди, доц. О. М. Дорошенко)

Друк.

Навчальний посібник, -К., 2012.-244с.

 

243

В. І. Біда,
О. М.Дорошенко,
П.В. Леоненко,
С. М. Клочан,
В. І. Радько

13

Стоматологія /підручник за редакцією проф. М. М. Рожка/

Друк.

Підручник. – Київ, ВСВ «Медицина», 2013. – 871с.

871

М. М. Рожко
О. В. Павленко
В. І. Біда

Навчально-методичні  праці  співробітниківкафедри

за 2014 – 2016 рр. 

№ п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг (стор.)

Співавтори

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

1                     

Ортопедична стоматологія. Тестові завдання

Навчальний посібник

Ортопедична стоматологія. Тестові завдання Навчальний посібник за редакцією професора Біди В.І., Дорошенко О.М.

Київ: Фенікс.-2016

268

В.І. Біда,

О.М. Дорошенко, П.В. Леоненко, Клочан С.М., Радько В.І., Омельяненко О.А., Гурин П.О., Паливода І.І.  з співав.

2                     

Обгрунтування вибору методів ортодонтичної реабілітації пацієнтів із адентією верхніх латеральних різців

Метод реком173.15/423.15

Методичні рекомендації 173.15/423.15

Київ - 2016

18

Драгомирецька М.С., Дорошенко О.М., Волосовець Т.М., Якимець А.В., Дорошенко М.В.

3                     

Проблема перевірки якості підготовки фахівців, що навчаються на кафедрі ортопедичної стоматології

Друк.

„Современная стоматология”.-2015.-№2(76).-С. 76 -77.

2

В. І. Біда, О. М. Дорошенко, П. В. Леоненко, С. М. Клочан, О. А. Омельяненко

4                     

Ортопедична стоматологія. Тестові завдання

Навчальний посібник

Ортопедична стоматологія. Тестові завдання-К., 2015

243

В.І. Біда,

О.М. Дорошенко, П.В. Леоненко, Клочан С.М., Радько В.І., Омельяненко О.А., Гурин П.О., Паливода І.І.  з співав.

5                     

Патологічне стирання зубів та його лікування

 

Монографія

ISBN – 978-966-399-638-7

 

Чернівці: Букрек, 2015

72

В.І. Біда,

 В.І. Струк,

Ю.І. Забуга

6

Особливості науково-педагогічної та практичної підготовки лікарів-стоматологів у магістратурі

Друк.

Український стоматологічний альманах. - № 1, 2014. С. 88-92

5

Дорошенко О.М.

Волосовець Т.М.

Павленко М.О.

7

Системна оцінка рівня знань курсантів, що навчаються на кафедрах інституту стоматології НМАПО імені П.Л. Шупика

Друк.

Медична освіта. - № 1, 2014. – С.33-35

3

Дорошенко О.М.

Волосовець Т.М.

Дорошенко М.В.

8

Удосконалення засвоєння практичних навичок та методик лікарями-інтарнами за спеціальністю «Стоматологія» - важлива складова формування майбутнього спеціаліста

Друк.

Проблеми безперервної медичної освіти та науки. - № 2. – 2014. – С.11-14

4

Дорошенко О.М.

Волосовець Т.М.

Бакшутова Н.О.

Павленко М.О.

Дорошенко М.В.

9

Стоматологічна допомога в Україні

Друк

Довідник. Під ред акад.. Ю.В.Вороненко., Київ, 2014, 84 с.

84с.

Голубчиков М.В., Павленко О.В., Біда В.І.  та ін.

10

Особливості функції мовлення у стоматології

Друк

Монографія  Львів ,2014

ISBN 978-966-7337-59-9

УДК 616.314.089.28-06

105с.

О.В.Павленко

О.Я.  Хохлич

І.М. Шупяцький

О.М.Дорошенко