Search

Ольга Анатоліївна Омельяненко кандидат медичних наук, доцент

32zyba@ukr.net

Закінчила заклад вищої освіти - Медичний інститут УАНМ у 1999р.

У 2001р., на базі кафедри ортопедичної стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика закінчила інтернатуру за фахом «Ортопедична стоматологія», з 2001по 2003рр. навчалась у клінічній ординатурі, у 2008 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою: «Клінічне обґрунтування вибору конструкцій зубних протезів при захворюваннях тканин пародонта» за спеціальністю 14.01.22 «стоматологія».

Лікар вищої категорії за фахом лікар стоматолог-ортопед.

З 2008р. працювала на посаді асистента кафедри ортопедичної стоматології ІС НМАПО імені П. Л. Шупика, 2015р. працює на посаді доцента кафедри ортопедичної стоматології ІС НМАПО імені П. Л. Шупика.

Має 35 друкованих праць, з них 14 у рекомендованих фахових виданнях, 3 деклараційні патенти України на корисну модель. Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 18 наукових робіт. Неодноразово виступала з доповідями на науково-практичних конференціях.

Є секретарем кафедри ортопедичної стоматології, куратором циклів тематичного удосконалення: «Знімне протезування», «Незнімне протезування», «Дентальна імплантологія», «Актуальні питання ортопедичної стоматології. Комплексна терапевтична, хірургічна та ортодонтична підготовка до протезування».

Є  вченим  секретарем  апробаційної  спеціалізованої  вченої  ради Д 26.613.09 при НМАПО імені П.Л. Шупика.


Старший викладач, Кандидат медичних наук (1968), доцент (1988). Працює на кафедрі з 1972 року. В 1967 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Медикаментозное обезболивание при препаровке зубов под несъёмные виды протезов». Автор понад 100 друкованих праць.

 

Оснач Роман Григорович- кандидат медичних наук, доцент

OrtodontRoman@gmail.com

Освіта: У 2004 році закінчив стоматологічний факультет  Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У  2010 році закінчив навчання у «Європейському університеті» за спеціальністю: ” Управління інноваційною діяльністю”.

У 2014  році – закінчив аспірантуру на кафедрі ортопедичної стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти  імені П.Л. Шупика.

Кваліфікація: лікар стоматолог вищої категорії, кандидат медичних наук, асистент кафедри ортопедичної стоматології, член асоціації стоматологів  України

Професійна діяльність: З 2006 по 2008 рік  клінічний ординатор на базі кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології та ортодонтії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З 2008 по 2011 рік  завідувач  відділення ортодонтії та складного зубного протезування КП КМСП.

З 2011 по 2014  рік – очний аспірант на кафедрі ортопедичної стоматології Інституту стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти  імені П.Л. Шупика.

З 2014 року по теперішній час – асистент кафедри ортопедичної стоматології Інституту стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти  імені П.Л. Шупика.. Лікар вищої кваліфікаційної категорії.  Згідно до своєї кваліфікації систематично проводить  консультативно-лікувальну роботу хворих  із частковою  відсутністю зубів, аномаліями зубів, зубо-щелепними деформаціями.

Наукова діяльність: Захистив кандидатську роботу на тему “Обгрунтування диференційованих підходів до лікування хворих з дефектами зубних рядів, ускладнених зубощелепними деформаціями та їх профілактика“ – 30 квітня 2015 року, та отримав диплом кандидата медичних наук від 30 червня 2015 року.

Викладацька діяльність: Куратор циклу  "Інтернатура"  з ортопедичної стоматології. Проводить заняття на циклах тематичного удосконалення з ортопедичної соматології, передатестаційних циклах, спеціалізації, стажування та інтернатури з ортопедичної стоматології. Читає лекції за розділом «Ортодонтична підготовка до протезування». Приймав участь у підготовці методичних розробок лекцій, практичних та семінарських занять, а також еталонів практичних навичок для циклів тематичного удосконалення з ортопедичної стоматології, спеціалізації, передатестаційного циклу та інтернатури.

Відзнаки та нагороди: стипендіат академічної стипендії імені М.С. Грушевського (2013 рік).

Кандидат медичних наук (2010), асистент. Працює на кафедрі з 2005 р. У 2010 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-експериментальне обґрунтування застосування безметалових конструкцій для заміщення дефектів коронок зубів». В рамках НДР кафедри виконує роботу «Клініко-експериментальне обґрунтування виготовлення безметалових конструкцій для заміщення дефектів коронок зубів».

 

Паливода Ігор Іванович

Dr.igorstom@yahoo.com

Освіта: НМУ імені О.О. Богомольця у 2004 році

Лікар стоматолог-ортопед вищої категорії, кандидат медичних наук, доцент кафедри ортопедичної стоматології.

Дійсне членство в асоціації стоматологів України, асоціації стоматологів-ортопедів та зубних техніків, та колегії стоматологів, Національної медичної палати України. 

Прфесійна діяльність:

Ортопедична реабілітація хворих за допомогою сучасних видів конструкцій:

-          відновлення твердих тканин зубів адгезивними керамічними реставраціями

-          пртезування різними видами коронок

-          протезування на дентальних імплантатах

Відповідальний за лікувально-діагностичну роботу на кафедрі ортопедичної стоматології

Член клініко-експертної комісії МОЗ України з ортопедичної стоматології.

Наукова діяльність:

У 2011 році захищена дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22.- стоматологія, на тему:

"Клініко-експериментальне обгрунтування профілактики рецесії ясенного краю, обумовленої застосуванням незнімних конструкцій зубних протезів”.  

Виконавець фрогменту НДР кафедри.

Викладацька діяльність:

Лекції, семінари та практичні заняття.  

Чорненький Ігор Михайлович , асистент .

chornenkyy@i.ua

Закінчив КМІ УАНМ в 2005 році.

З 2005 -2007 рік проходів інтернатуру за фохом«стоматологія».

З 2007-2009 рік навчання  в клінічній ординатурі з фаху «стоматологія»

З 2009-2013 рік навчання в аспірантурі

З 2013 року по теперешній час  асистент кафедри

Куратор клінічних ординаторів.

Виконує кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-експериментальне обґрунтування застосування штифтових конструкцій в багатокореневих зубах» В рамках НДР кафедри виконує роботу «Клініко-експериментальне обґрунтування застосування штифтових конструкцій в багатокореневих зубах».

Сферою наукових досліджень є сучасні технології ортопедичного та терапевтичного лікування , растрово – електронна мікроскопія ультраструктур  дентину, емалі, металу ,фарфора, ціркону під впливом хімічних, механічних , ультразвукових, звукових, лазерних технологій.