Search

Участь у наукових конференціях 2008 – 2013 рр. 

№ п/п

Назва доповіді

Місце проведення

Виконавці

І

ІІ

ІІІ

ІV

 1

Профілактика запальних процесів в порожнині рота після проведення хірургічних втручань у хворих на генералізований пародонтит

Перший Українській міжнародний з’їзд черепно-щелепно-лицевих Хірургів України 15-16 травня 2009р. Київ., 2009р.

Леоненко П.В.

 2

Аналіз результатів мікробіологічних досліджень у пацієнтів із генералізованим пародонтитом і дефектами зубних рядів та у пацієнтів зі здоровим пародонтом

Міжнародна науково-практична конференція «Іноваційні технології в стоматології та щелепно-лицьовій хірургії» 30-31 жовтня 2009р. Харьків., 2009.

Біда В.І., Леоненко П.В., Кочкіна Н.А., Омельяненко О.А. 

 3

Досвід застосування термопластичного матеріалу «Ацетал» на основі поліоксиметилену при заміщенні дефектів зубних рядів у хворих із захворюваннями тканин пародонта

Конференція

«Молодь - медицині майбутнього» м.Одеса, 22-23 квітня 2010 р.

Біда В. І.
Леоненко П. В.
Кочкіна Н.А.
Лісяна Т.М.

 4

Результати клінічних та мікробіологічних досліджень у пацієнтів з генералізованим пародонтитом, що користуються знімними шинами та шинами-протезами виготовленими з сучасних матеріалів на основі поліпропілену

м.Ужгород травень

2010 р.„ ”.-2010р.

Біда В.І.,
Леоненко П.В
Кочкіна Н.А.

 5

Клінічне обґрунтування вибору конструкцій зубних протезів при захворюваннях тканин пародонта

 

Міжнародний лекторій Навчального центру АСУ імені професора М.Ф. Данилевського «Сучасні технології лікування і профілактики в практичній стоматології»; у рамках 51-го стоматологічного форуму «МЕДВІН: ЄкспоДентал-2010»

Біда В.І.
Омельяненко О.А.

 6

Шляхи оптимізації навчання слухачів на циклах спеціалізації за спеціальністю «ортопедична стоматологія»

Науково-практ конфер. «Актуальні питання медичної науки та освіти: досягнення та перспективи» Київ, 30-31 жовтня 2008р

Біда В.І.,
Клочан С.М.
Овчаренко О.М. 

 7

Аналіз віддалених змін в результатах клініко-лабораторних досліджень хворих на генералізований пародонтит після комплексного ортопедичного лікування

Науково-практична конференція молодих вчених з міжнародною участю «Актуальні питання і перспективи розвитку сучасної медицини», НМАПО, Київ, 16 квітня 2009 року.

Леоненко П.В.,
Леоненко Г.П.

 8

Features of treatment of the patients with complication from usage casting alloys in orthopedic dentistry

Науково-практична конференція молодих вчених з міжнародною участю «Актуальні питання і перспективи розвитку сучасної медицини», НМАПО, Київ, 16 квітня 2009 року.

Leonenko P.V.,
Andrienko D.S.

 9

Результати комплексних лікувально-реабілітаційних заходів у хворих на генералізований пародонтит.

«Сучасні напрямки розвитку стоматологічної науки і практики» міжнародна науково-практична конференція. - Полтава: ВДНЗУ «УМСА»,03.03.2011.

Леоненко П.В.

  10

Результати комплексних  ортопедичних лікувально-реабілітаційних заходів у хворих на генералізований пародонтит.

З’їзд Асоціації стоматологів України: 16-18.10.2008.

Леоненко П.В.

  11

Результати вивчення впливу ортодонтичного переміщення зубів на тканини пародонту у пацієнтів з генералізованим пародонтитом.

З’їзд Асоціації стоматологів України: 16-18.10.2008.

Фліс П.С., Леоненко Г.П., Леоненко П.В. 

  12

Фармакологічна корекція патологічних змін слизової оболонки протезного ложа в період адаптації до зінмних протезів

З’їзд Асоціації стоматологів України: 16-18.10.2008.

Дорошенко О.М.

Участь у наукових та науково-практичних конференціях, конгресах, майстер - класах 2014 – 2016 рр.  

№ п/п

Назва

Вихідні дані

Автори

І

ІІ

III

IV

2016р.

1

Kompleksowa rehabilitacijapacjentow z czesciowymi brakami zebowymi- trudne przypadki kliniczne

II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Dentystów 20-21 maja 2016 r. Polska,  m.Kazimierz Dolny

prof.  Vitalij Bida,

dr Sydorenko Tatyana dr dr Alexander Bida

2

Практический курс по эндодонтии «Эндо –компакт. От профессионалов для профессионалов»

Международная эндодонтическая конференция «Актуальные аспекты современной эндодонтии. От теории к практике» м. Одеса 21-23 травня 2016 року

Чорненький І.М.

3

Современные технологии в эндодонтическом лечении. Решение эндодонтических проблем в сочетании теории и демонстрации

Тематична лекція та практичний майстер-клас

м. Вінниця,  30січня 2016р

Чорненький І.М.

4

Застосування ортодонтичної мезіалізації жувальної групи зубів

в комплексній реабілітації хворих  малими включеними дефектами зубних рядів

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Українська ортодонтична школа:вчора, сьогодні, завтра» Київ: 11 березня 2016р

Оснач Р.Г.

Біда В.І.

5

Переваги поступового навантаження остеоінтегрованих дентальних імплантатів в умовах недостатньої щільності кістковоі тканини

Міжнародна стоматологічна конференція студентів та молодих вчених «Актуальні питання науково-практичної стоматології» м. Ужгород, 26-27лютого 2016р.

Біда О.В.

Забуга Ю.І.

Біда О.В.

Михальчук О.Б.

6

Ультраструктурні зміни коренекої частини дентину при підготовці кореневого каналу під штифтові контсрукції

Міжнародна стоматологічна конференція студентів та молодих вчених «Актуальні питання науково-практичної стоматології» м. Ужгород, 26-27лютого 2016р.

Радько В.І.,

Пальчиков А.В., Чорненький І.М.

7

Особливості профілактики та ортопедичних методів лікування некаріозних уражень твердих тканин постійних зубів

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні технології в сучасній стоматології» Івано-Франківськ 17 -19 березня  2016р.

Павленко К.І.

8

Діагностика та вікові особливості комплексного лікування хворих з вторинними зубо-щелепними деформаціями

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні технології в сучасній стоматології» Івано-Франківськ 17 -19 березня  2016р.

Біда О.В.

9

Сучасні аспекти реабілітації стоматологічних хворих з патологічним стиранням твердих тканин зубів, ускладненим зниженням висоти прикусу

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні технології в сучасній стоматології» Івано-Франківськ 17 -19 березня  2016р.

Біда В.І.

10

Патоморфологічні зміни дентину кореневого каналу при підготовці зубів під штифтові конструкції

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні технології в сучасній стоматології» Івано-Франківськ 17 -19 березня  2016р.

Радько В.І., Біда В.І.,Пальчиков А.В., Чорненький І.М.

2015р.

1.

Приоритетні напрямки реформування ортопедичної стоматологічної служби в умовах конкурентного середовища

3 Національний український стоматологічний конгрес «Міжнародні стандарти профілактики та лікування і їх впровадження в практику лікаря-стоматолога» м.Київ 22-23 жовтня 2016р.

Біда В.І., Ожоган З.Р., Бугорков І.В.

2

Етіологія, патогенез і методи ортопедичної реабілітації хворих з патологічним стиранням твердих тканин зубів 

Всеукраїнська  науково-практична конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в сучасній стоматології», Івано-Франківськ, 20 березня 2015 року

Біда В.І.

3

Аспекти сучасної діагностики і ортопедичного лікування поєднаної патології зубо-щелепної системи

Всеукраїнська  науково-практична конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в сучасній стоматології», Івано-Франківськ, 20 березня 2015 року

Радько В.І.

4

 Комплексний підхід у реабілітації стоматологічних хворих

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю Україна, м. Запоріжжя, 15-16 травня 2015р

Леоненко П. В.

5

 «Современные критерии обтурации системы корневых каналов

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Современные технологии в эндодонтическом лечении». - Одеса 19-20.06.2015р

Черненький І. М.

6

Etiopatogeneza i leczenie protetyczne patologicznego starcia zębów. (wykład tłumaczony na język polski)

 

I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Dentystów 15-16 maja 2015 r. Polska,  m.Kazimierz Dolny

prof. dr hab. Bida Vitali, dr n. med. Struk Vladimir, dr Sydorenko Tatyana

7

 Компьютерные технологии в имплантологии – цифровые излишества или очередной виток эволюции?

Міжнародний  імплантологічний конгрес, Білорусія, м. Мінськ, 13-14.06.2015р.

Леоненко П. В.

8

Modern methods of resistance to the influence of patogenous factors on the person and biospheric processes

XCIX International Research and Practice Conference “ ”. – London., 30.03.2015

Бугорков И.В.

9

  Metody profilaktyki pozabiegowej wrażliwości zębiny podczas wykonawstwa uzupełnień protetycznych. (wykład tłumaczonyna język polski)

I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Dentystów 15-16 maja 2015 r. Polska,  m.Kazimierz Dolny

4.dr n. med. Zabuga Julia, dr n. med. Bida Oleksij, dr n. med. Pawlenko Maxim, dr Bida Olexander

10

Сучасний алгоритм заміщення дефектів зубних рядів за допомогою методів дентальної імплантації

Науково-практичний семінар у форматі телемосту. – Киев - Днепропетровск - Запорожье - Кривой Рог, 25.02.2015р.

Леоненко П. В.

11

Сучасний алгоритм заміщення дефектів зубних рядів за допомогою методів дентальної імплантації

Науково-практичний семінар у форматі телемосту.– Киев - Львов - Луцк - Тернополь, 19.03.2015р.

Леоненко П. В.

12

Сучасний алгоритм заміщення дефектів зубних рядів за допомогою методів дентальної імплантації

Науково-практичний семінар у форматі телемосту.– Киев - Винница - Житомир - Хмельницкий, 22.04.2015р.

Леоненко П. В.

13

Сучасний алгоритм заміщення дефектів зубних рядів за допомогою методів дентальної імплантації

Науково-практичний семінар у форматі телемосту.– Киев - Ивано-Франковск - Ужгород - Черновцы, 13.05.2015р.

Леоненко П. В.

14

Сучасний алгоритм заміщення дефектів зубних рядів за допомогою методів дентальної імплантації

Науково-практичний семінар у форматі телемосту.– Киев - Харьков - Полтава - Сумы, 24.09.2015р.

Леоненко П. В.

15 

 Решение эндодонтических проблем в сочетании теории и демонстрации 

науково-практичній конференції з міжнародною участю «Современные технологии в эндодонтическом лечении». - Одеса 19-20.06.2015р. 

Черненький І. М.

16 

Современные технологии протезирования на дентальных имплантатах

Україна, м.Івано-Франківськ, 13-14 вересня 2015р.

Леоненко П. В.

17 

Мастерство протезирования на дентальных имплантатах. Применение технологий 3D виртуального планирования и CAD/CAM изготовления зубных протезов, опирающихся на дентальные имплантаты

Школа «Мастерство протезирования на дентальных имплантатах. Применение технологий 3D виртуального планирования и CAD/CAM изготовления зубных протезов, опирающихся на дентальные имплантаты» Асоціації стоматологів-ортопедів і зубних техніків України. – Київ, Кафедра ортопедичної стоматології ІС НМАПО імені П. Л. Шупика, 22 – 23 травня 2015р.

Леоненко П. В.

18 

Мастерство протезирования на дентальных имплантатах. Применение технологий 3D виртуального планирования и CAD/CAM изготовления зубных протезов, опирающихся на дентальные имплантаты

Школа «Мастерство протезирования на дентальных имплантатах. Применение технологий 3D виртуального планирования и CAD/CAM изготовления зубных протезов, опирающихся на дентальные имплантаты» Асоціації стоматологів-ортопедів і зубних техніків України. - Київ: Кафедра ортопедичної стоматології ІС НМАПО імені П. Л. Шупика, 19 - 20 червня 2015р.

Леоненко П. В.

19 

 Сучасні технології в ендодонтичному лікуванні, алгоритми і клінічне застосування NiTi інструментів RECIPROC та M2. Пломбування кореневої системи вертикальною BeeFill 2в1 VDW, новий погляд на обтурацію кореневих каналів – Guttafusion. Технологія  естетичного постендодонтичного відновлення

 Київ, 28 березня 2015р.

Чорненький І.М.

20

 Коффердам – особливості використання в практичній стоматології 

Київ, 18 березня 2015р.

 

Чорненький І.М

 

2014 рік

1                     

Ортодонтичне лікування хворих з дефектами зубних рядів, ускладених зубощелепними деформаціями

 

Науково-практич.конференц.з международн.участю

“Инноваційні технології в сучасній стоматологїі”.- Івано-Франківськ

20-22.03.2014р

Оснач Р.Г

2

Сучасні методи експертної оцінки якості надання стоматологічної допомоги населенню України

 

 

Науково-практич.конференц.з международн.участю

“Инноваційні технології в сучасній стоматологїі”.- Івано-Франківськ

20-22.03.2014р

 Радько В.І., Костенко Є.Я

3

Міждисциплінарний Підхід в ортопедичній реабілітації стоматологічних хворих з ускладненими дефектами зубних рядів

 

Науково-практич.конференц.з международн.участю

“Инноваційні технології в сучасній стоматологїі”.- Івано-Франківськ. -   

20-22.03.2014р

Біда В.І.

4

«Мастерство протезирования на дентальных имплантатах. применение технологий 3D виртуального планирования и CAD / CAM изготовления зубных протезов опирающихся на дентальные имплантаты»

Дванадцята міжнародна конференція з ендодонтії

м.Київ 30 – 31 жовтня 2014р

Леоненко П.В.

5

Від ендодонтії до реставрації. Професійно, але просто

Науково-практич.конференц.з международн.участю

“Инноваційні технології в сучасній стоматологїі”.- Івано-Франківськ

20-22.03.2014р

Юрій Малик

(Германия)

Чорненький І.М..

6

Особливості застосування ультразвукової технології обробки кореневих каналів при виготовленні штифтових конструкцій

Допов.

Черненький І.М.

Конференції

1

«Применение комплекса физико-химических методик исследования поверхности  стоматологических сплавов металлов для уменьшения клинических проявлений непереносимости зубных протезов»

 

 

Ювілейна науково-практична конференція із міжнародною участю «Сучасна стоматологія та перспективні напрями розвитку»

присвячена 70- річчю проф.. І.П. Горзова.

м. Ужгород, 19-20 жовтня2012 р. 

Біда В.І.

Гурин П.О.

2

Особливості виготовлення штифтових конструкцій із застосуванням ультразвукової технології обробки кореневих каналів

Міжнародний лекторій навчального центру АСУ ім.професора М.Ф.Данилевського «Сучасні технології лікування і профілактики в практичній стоматології»

м.Київ,  10-12 квітня 2013року

Гурин П.О.

Чорненький І.М.

3

«Правильный выбор хирургических методик в имплантологии и пародонтологии»

«Международный Симпозиум Квинтэссенции»

Алматы, Казахстан.

 9 апреля 2016г.

Гурин П.О.

4

Ортопедичне лікування генералізованого пародонтиту ІІ-ІІІ ступеня тяжкості за допомогою розбірної шини

Міжнародний стоматологічний конгрес, симпозіум «Інноваційні методи ортопедичної реабілітації стоматологічних хворих» 25-27 квітня 2017 року. Київ, Україна

П.О.Гурин,

Г.І.В'юн