Search

Основні напрямки наукової діяльності кафедри ортопедичної стоматології   

Назва ініціативно –пошукової  НДР кафедри 2012-2017рр:

Розробка методів діагностики,  ортопедичного лікування та реабілітації хворих із патологією зубо-щелепної системи

Керівник НДР : завідувач кафедри , д.мед.н., професор Біда В.І. 

Напрямок наукової діяльності

Відповідальнеий виконавець

Ортопедичні методи в комплексному лікуванні патології тканин пародонту

д.мед.н., професор  Дорошенко О.М.

Клініко-експериментальне обґрунтування комплексу  стоматологічних заходів у хворих на генералізований пародонтит.

д.мед.н., професор  Леоненко П.В.

 Реабілітація хворих з дефектами твердих тканин зубів та зубних рядів.

заслужений лікар України, к.мед.н., доцент Радько В.І.

Діагностика та комплексне етіопатогенетичне лікування  синдрому больової дисфункції  скронево-нижньощелепного  суглобу

к.мед.н., доцент Клочан С.М.

Шляхи оптимізації зубного протезування незнімними металевими конструкціями.

к.мед.н., доцент Гурин П.О.

Ортопедичне лікування часткової втрати зубів при захворюваннях тканин пародонта та профілактика ускладнень

 к.мед.н., доцент Омельяненко О.А.

Клініко  -  експериментальне    обгрунтування профілактики рецесії ясенного краю, обумовленої  застосуванням незнімних конструкцій зубних протезів.

к.мед.н., асистент Паливода І.І.

Клініко-експериментальне обґрунтування виготовлення безметалових конструкцій для заміщення дефектів коронок зубів.

к.мед.н., асистент Пальчиков А.В.

Клініко-експерементальне обґрунтування застосування штифтових конструкцій в багато кореневих зубах

к.мед.н., асистент Чорненький І.М.

Обгрунтування диференційованих підходів до лікування хворих з дефектами зубних рядів, ускладнених зубо-щелепними деформаціями

К.мед.н. асистент Оснач Р.Г.