Search

Адреса проведення: вул. М. Пимоненко 10а, 5-й поверх, кафедра ортопедичної стоматології.

Контактні дані: +38 044 484 01 63,  ort_stom@ukr.net

Сторінка кафедри на сайті НМАПО імені П. Л. Шупика.

 

Мета вивчення курсу:

Підвищення теоретичних знань і практичних умінь та професійних навичок з питань комплексної терапевтичної, хірургічної та ортодонтичної підготовки до протезування, діагностики, планування та комплексного лікування дефектів зубів і зубних рядів сучасними конструкціями зубних протезів, профілактиці помилок та ускладнень.

 

Опис курсу, його структура:

Контингент: лікарі-стоматологи, лікарі стоматологи-ортопеди, які працюють у лікувальних чи спеціалізованих закладах, приватних кабінетах та стоматологічних поліклініках; завідувачі ортопедичних відділень та кабінетів. Курс складається з 14 окремих розділів, на базі яких розроблений конкретний план циклу, який передбачає: лекційний курс, практичні та семінарські знання.

Основні розділи:

 1. Організація стомато­ло­гічної допомоги населенню
 2. Функціональна ана­­томія зубо-ще­лепної системи
 3. Зуботехнічне матеріа­ло­знавство
 4. Сучасні методи обстеження хворого в клініці ортопедичної сто­ма­то­логії.
 5. Сучасні методи спеціальної підготовки до ортопедичного лікування ЗЩС: терапевтична, хірургічна, ортодонтична.
 6. Діагностика та допомога при невідкладних станах
 7. Особливості ортопедичного лікування дефектів зубних рядів  незнімними, умовно знімними, знімними конструкціями зубних протезів з опорою на імплантатах
 8. Клініка та ортопедичне лікування дефектів коронок зубів та дефектів зубних рядів незнімними конструкціями зубних протезів
 9. Ортопедичне лікування часткових дефектів зубних рядів частковими знімними протезами
 10. Ортопедичне лікування часткових дефектів зубних рядів бюгельними протезами
 11. Ортопедичне лі­кува­ння пов­ної втрати зубів 
 12. Особливості комплексного лікування пацієнтів з наявністю хвороб пародонта та метаболічних остеопатій.
 13. Патологічна стер­тість зубів, її ус­кладення та методи ортопедичного лікування
 14. Помилки і ускладнення на різних етапах лікуванні патології зубо-щелепної системи, методи їх усунення та профілактики.

 

Заплановані види активності:

Навчальний план передбачає проведення 40% занять з використанням технології дистанційного навчання у вигляді заочної частини циклу, решта 60% занять проводиться за очною формою на базах кафедри ортопедичної стоматології, утому числі екзамен.

 

Після закінчення курсу слухач отримує:

Великий обсяг теоретичних знань та практичних навиків, необхідних лікарю стоматологу-ортопеду для проведення самостійної роботи в медичних закладах при виконанні певного виду ортопедичних втручань.

Слухачі, які успішно склали залік, отримують посвідчення встановленого зразка та 30 балів за шкалою оцінки різних видів діяльності лікарів у період між передатестаційними циклами (згідно наказу МОЗ України № 484 від 07.07.2009р.).

 

Види навчальної діяльності:

 • теоретична (40%)
 • практична (50%)
 • самостійна робота (10%)

 

Обовязкова література, рекомендована література, електронні ресурси:

 1. Біда В. І., Дорошенко О. М., Леоненко П. В. та ін. Ортопедична стоматологія: тестові завдання. Навчальний посібник . – Макарів “КЖД Софія”, 2015. – 270 с.
 2. Збірник загальних нормативно- правових положень з ортопедичної стоматології і зубного виробництва / [В. А. Лабунець, С. А. Шнайдер, В. В. Лепський та ін.] За заг.ред. В. О. Лабунця – Одеса-Черкаси: Видавець Третяков О. М., 2015. – 972 с.
 3. Виробничо- практичний журнал “Збірник нормативно-директивних документів із охорони здоров’я” – Київ. 2012-2017рр.
 4. В. П. Неспрядько, П. В. Куц. Дентальна імплантологія. Основи теорії та практики. Навчальний посібник. Київ, «Самміт-книга», 2015. – 348 с. УДК: 616.314-76:616.716.8-089.843-031  ISBN 978-966-8855-53-5.
 5. Заблоцький Я.В. Імплантація в незнімному протезуванні. Львів: ГалДент, 2006. - 156 с.  ISBN 966-7337-18-9.
 6. Клаудио Какачи, Йорг Нейгебауэр, Андреас Шлегел, Франк Сэйдел Справочник по дентальной имплантологии М. : МЕДпресс-информ, 2009. — 208 с. ISBN 3-13-143231-4, ISBN 5-98322-503-0.
 7. Dental Implant Prosthetics Carl E. Misch. Elsevier Health Sciences,  2014. - 1008 с.
 8. Fundamentals of Implant Dentistry. Gerard Byrne. John Wiley & Sons, 2014. - 264 с.

Адреса проведення: вул. М.Пимоненка 10-а, 5-й поверх, кафедра ортопедичної стоматології.

Контактні дані: +38 044 484 01 63, ort_stom@ukr.net

Сторінка кафедри на сайті НМАПО імені П. Л. Шупика.


Мета вивчення курсу:

Підвищення теоретичних знань і практичних умінь та професійних навичок з питань діагностики, планування та комплексного лікування дефектів зубів і зубних рядів сучасними конструкціями зубних протезів з опорою на імплантати.


Опис курсу, його структура:

Контингент: лікарі-стоматологи-ортопеди, які працюють у лікувальних чи спеціалізованих закладах, приватних кабінетах чи стоматологічних поліклініках; завідувачі ортопедичних відділень та кабінетів. Курс складається з 9 окремих розділів на базі яких розроблений конкретний навчальний план циклу, який передбачає: лекційний курс, практичні та семінарські заняття.

Основні розділи:

 1. Особливості ана­­томії зубо-ще­лепної системи для планування дентальної імплантації
 2. Обстеження хворого в клініці ортопедичної сто­ма­то­логії, планування та підго­то­в­ка до дентальної імплантації. Ортодонтична підготовка до дентальної імплантації
 3. Історія розвитку дентальної імплантології та основні тенденції в імплантології на сьогодення. Типи імплантатів, сучасні системи для імплантації, їх порівняння. Складові частини імплантатів. Зуботехнічне матеріа­ло­знавство в протезуванні на імплантатах
 4. Покази та протипокази до імплантації. Рівні імплантологічного втручання та протоколи дентальної імплантації
 5. Особливості ортопедичного лікування дефектів зубних рядів  незнімними, умовно знімними, знімними конструкціями зубних протезів з опорою на імплантатах
 6. Особливості ведення пацієнтів з дентальною імплантацією, наявністю хвороб пародонта та метаболічних остеопатій
 7. Особливості виготовлення незнімних, умовнознімних конструкцій зубних протезів за технологією САD/CAM з опорою на імплантати, індивідуальні абатменти з оксиду цирконію
 8. Питання імунопрофілактики
 9. Помилки і ускладнення на різних етапах відновлення дефектів зубних рядів за допомогою дентальної імплантації, методи їх усунення та профілактики.

 

Заплановані види активності:

Навчання проводиться за очною формою навчання на базі кафедри ортопедичної стоматології, у тому числі залік.


Після закінчення курсу слухач отримує:

Великий обсяг теоретичних знань та практичних навиків, необхідних лікарю- стоматологу-ортопеду для проведення самостійної роботи в медичних закладах при виконанні певного виду ортопедичних втручань. Слухачі, які успішно склали іспит, отримують посвідчення встановленого зразка та 15 балів за шкалою оцінки різних видів діяльності лікарів у період між передатестаційними циклами (згідно МОЗ України №484 від 07.07.2009р.)


Види навчальної діяльності:

 • теоретичний курс  (40%)
 • практичний курс  (50%)
 • самостійна робота (10%)


Обов’язкова література, рекомендована література, електронні ресурси:

 1. Біда В.І., Дорошенко О.М., Леоненко П.В. та ін. Ортопедична стоматологія: тестові завдання. Навчальний посібник. – Макарів «КЖД «Софія», 2015. – 270 с.
 2. В. П. Неспрядько, П. В. Куц. Дентальна імплантологія. Основи теорії та практики. Навчальний посібник. Київ, «Самміт-книга», 2015. – 348 с. УДК: 616.314-76:616.716.8-089.843-031  ISBN 978-966-8855-53-5.
 3. Заблоцький Я.В. Імплантація в незнімному протезуванні. Львів: ГалДент, 2006. - 156 с.  ISBN 966-7337-18-9.
 4. Клаудио Какачи, Йорг Нейгебауэр, Андреас Шлегел, Франк Сэйдел Справочник по дентальной имплантологии М.: МЕДпресс-информ, 2009. — 208 с. ISBN 3-13-143231-4, ISBN 5-98322-503-0.
 5. Dental Implant Prosthetics Carl E. Misch. Elsevier Health Sciences,  2014. - 1008 с.
 6. Fundamentals of Implant Dentistry. Gerard Byrne. John Wiley & Sons, 2014. - 264 с.

Адреса проведення: вул. М.Пимоненка 10-а, 5-й поверх, кафедра ортопедичної стоматології.

Контактні дані: +38 044 484 01 63, ort_stom@ukr.net

Сторінка кафедри на сайті НМАПО імені П. Л. Шупика.


Мета вивчення курсу:

Поглиблене вивчення теоретичних питань з застосування сучасних конструкцій зубних протезів та апаратів на етапах комплексного терапевтичного, ортодонтичного, хірургічного і ортопедичного лікування та профілактики стоматологічних захворювань, оволодіння практичними навичками з обстеження зубощелепного апарату, аналіз якості підготовки зубів та зубних рядів до протезування з метою профілактики віддалених ускладнень після протезування, а також превентивні заходи по їх усуненню, планування дентальної імплантації, планування та виготовлення конструкцій зубних протезів з використанням сучасних методик.


Опис курсу, його структура:

Контингент: лікарі-стоматологи-ортопеди, лікарі-стоматологи, лікарі-стоматологи-терапевти, лікарі-стоматологи-хірурги, лікарі-стоматологи-ортодонти, а також завідувачі ортопедичних відділень та кабінетів.Курс складається з 12 окремих розділів на базі яких розроблений конкретний навчальний план циклу, який передбачає: лекційний курс, практичні та семінарські заняття.

Основні розділи:

 1. Обстеження хворого в клініці ортопедичної стомато­логії, планування, комплексна підготовка до протезування та дентальної імплантації.
 2. Сучасне стоматологічне обладнання для цифрових технологій виготовлення зубних протезів та матеріалознавство.
 3. Клініка та ортопедичне лікування дефектів коронок зубів. Профілактика віддалених ускладнень після зубного протезування - аналіз якості ендодонтичної підготовка кореневих каналів зубів під ортопедичні конструкції зубних протезів. Вкладки. Вініри. Сучасні конструкції куксових штифтових вкладок. Коронки. Виготовлення сучасних конструкцій зубних протезів за технологією
 4. Ортопедичні стоматологічні заходи профілактики зубощелепних аномалій та деформацій при втраті зуба (-ів). Клініка дефектів зубних рядів. Комплексне лікування зубощелепних аномалій та деформацій на етапах зубного протезування із застосуванням незнімної та знімної ортодонтичної апаратури у дорослих пацієнтів. Ортопедичне лікування при частковій адентії незнімними конструкціями зубних протезів з опорою на дентальних імплантатах.
 5. Клініка дефектів зубних рядів. Ортопедичне лікування при частковій адентії незнімними конструкціями з опорою на природніх зубах. Комплексні заходи підготовки до протезування на природних зубах.
 6. Клініка дефектів зубних рядів. Ортопедичне лікування при частковій адентії сучасними знімними конструкціями зубних протезів. Комплексні заходи підготовки до протезування з фіксацією та/або опорою на природні зуби пацієнта знімних конструкцій зубних протезів. Профілактика віддалених ускладнень.
 7. Клініка поодиноко розташованих зубів (та/або коренів зубів) та/або повної втрати зубів. Ортопедичне лікування при повній адентії сучасними знімними конструкціями зубних протезів. Повні знімні покривні зубні протези з опорою на замкових кріпленнях на коренях зубів. Повні знімні покривні зубні протези з опорою на дентальних імплантатах.
 8. Ортопедичні стоматологічні заходи на етапах комплексного лікування та профілактики захворювань тканин пародонта.
 9. Ортопедичні стоматологічні заходи на етапах комплексного лікування та профілактики зубощелепних аномалій та деформацій.
 10. Ортопедичні стоматологічні заходи на етапах комплексного лікування та профілактики патологічної стертості зубів.
 11. Ортопедичні стоматологічні заходи на етапах комплексного лікування та профілактики захворювань СНЩС.
 12. Помилки та ускладнення на етапах проведення лікувальних ортопедичних стоматологічних заходів. Віддалені ускладнення після проведення лікувальних ортопедичних стоматологічних заходів, причини, а також заходи по їх профілактиці.

 

Заплановані види активності:

Навчання проводиться за очною формою навчання на базі кафедри ортопедичної стоматології, у тому числі


Після закінчення курсу слухач отримує:

Великий обсяг теоретичних знань та практичних навиків, необхідних лікарю- стоматологу-ортопеду для проведення самостійної роботи в медичних закладах при виконанні певного виду ортопедичних втручань. Слухачі, які успішно склали іспит, отримують посвідчення встановленого зразка та 30 балів за шкалою оцінки різних видів діяльності лікарів у період між передатестаційними циклами (згідно МОЗ України №484 від 07.07.2009р.)


Види навчальної діяльності:

 • теоретичний курс (40%)
 • практичний курс (50%)
 • самостійна робота (10%)


Обов’язкова література, рекомендована література, електронні ресурси:

 1. Біда В.І., Дорошенко О.М., Леоненко П.В. та ін. Ортопедична стоматологія: тестові завдання. Навчальний посібник. – Макарів «КЖД «Софія», 2015. – 270 с.
 2. В. П. Неспрядько, П. В. Куц. Дентальна імплантологія. Основи теорії та практики. Навчальний посібник. Київ, «Самміт-книга», 2015. – 348 с. УДК: 616.314-76:616.716.8-089.843-031  ISBN 978-966-8855-53-5.
 3. Color Atlas of Dental Implant Surgery. Michael S. Block. Elsevier Health Sciences, 2014. - 488 с.
 4. Current Concepts in Dental Implantology. Edited by Ilser Turkyilmaz, ISBN 978-953-51-1741-4, 274 pages, Publisher: InTech, 2015.Клаудио Какачи, Йорг Нейгебауэр, Андреас Шлегел, Франк Сэйдел Справочник по дентальной имплантологии М. : МЕДпресс-информ, 2009. — 208 с. ISBN 3-13-143231-4, ISBN 5-98322-503-0.
 5. Dental Implant Prosthetics Carl E. Misch. Elsevier Health Sciences, 2014.-1008 с
 6. Fundamentals of Implant Dentistry. Gerard Byrne. John Wiley & Sons, 2014. - 264 с.