Search

ПАТЕНТИ за 2008 – 2013 роки

  1. Анкін М. Л., Левченко В. О., Мохаммад М. Ю., Левченко О. В. “Спосіб хірургічного лікування переломів п’яткової кістки” // Патент на корисну модель UA  № 41804, МПК А61В 17/58, заявл. 24.12.2008 р., опубл. 10.06.2009 р., офіційний бюл."Промислова власність".-2009.-№11.
  2. Радомський О. А., Анкін М. Л., Бурянов О. А., Літун Ю. М., Шидловський М. С. “Стабілізуюча пластина для остеосинтезу дистального відділу малогомілкової кістки” // Патент на корисну модель UA  № 45974, МПК А61В 17/58, заявл. 02.03.2009 р., опубл. 10.12.2009 р., офіційний бюл. "Промислова власність".-2009.-№23.
  3. Анкін М. Л., Петрик Т. М. “Пристрій для остеосинтезу задньої стінки вертлюгової западини” // Патент на корисну модель UA  № 47537, МПК А61В 17/58, заявл. 18.08.2009 р., опубл. 10.02.2010 р., офіційний бюл."Промислова власність".-2010.-№3.
  4. Попов В. А., Анкін М. Л., Вадзюк Н. С., Власик О. Ф.”Напрямляч спиць Ілізарова при операціях остеосинтезу” // Патент на корисну модель UA  № 49003, МПК А61В 17/58, заявл. 06.11.2009 р., опубл. 12.04.2010 р., офіційний бюл."Промислова власність".-2010.-№7
  5. Попов В. А., Н. С. Вадзюк, Кушнір Ю. Я., Дмитрук І. М. “Спосіб остеосинтезу при переломі шийки стегнової кістки” //  Патент на корисну модель UA  № 554204, МПК А61В 17/58, заявл. 21.06.2010., опубл. 10.12.2010 р., офіційний бюл."Промислова власність".-2010.-№23.
  6.  Анкін М. Л., Левченко В. О., Левченко О. В. “Гвинтотримач хірургічний знімний” // Патент на корисну модель UA  № 93339, МПК А61В 17/58, заявл. 15.06.2010 р., опубл. 25.01.2011 р., офіційний бюл."Промислова власність".-2011.-№2.
  7. Шидловський М. С., Радомський О. А., Аксютін А. Г., Літун Ю. М. “Спосіб вимірювання зміщень уламків кісток людини в експерименті” // Патент на корисну модель UA  № 68177, МПК G01 В 21/00, заявл. 26.01.2012 р., опубл. 12.03.2012 р., офіційний бюл."Промислова власність".-2012.-№5
  8. Анкін М.Л., АнкінЛ.М., Макаров І.В. « Пластина для остеосинтезу довгих кісток»