Search

Науково-педагогічними працівниками кафедри ведеться науково-дослідна робота на тему «Хірургічне лікування високоенергетичної травми нижньої кінцівки» у рамках якої виконано та захищено 5 кандидатських дисертацій.

Основні напрямки наукової діяльності кафедри:

 1. Удосконалення методів діагностики та хірургічного лікування переломів вертлюгової западини.  
 2. Дослiдження рентген анатомічних особливостей проксимального відділу стегнової кістки та розробка  способу малоінвазивного остеосинтезу шийки стегнової кістки.
 3. Удосконалення методів діагностики та лікування переломів кісток тазу.
 4. Дослідження ролі та місця малоінвазивного остеосинтезу в системі оперативного лікування діафізарних переломів великогомілкової кістки.
 5. Обґрунтування показів до застосування малоінвазивного остеосинтезу у постраждалих з переломами п’яткової кістки.
 6. Дослідження жорсткості систем «кісткові уламки – імплантати» на моделі складного багато уламкового діафізарного перелому великогомілкової кістки за різними методиками накісткового остеосинтезу.

Розроблено та впроваджено в педагогічний процес та практику 7 нововведень, а саме:

 1. Ендопротезування кульшового і колінного суглобів системою “STRYKER”.
 2. Малоінвазивний остеосинтез переломів шийки стегнової кістки канюльованими гвинтами.
 3. Малоінвазивний остеосинтез черезвертлюгових переломів стегнової кістки гама-стержнем.
 4. Остеосинтез переломів пластинами LSP з кутовою стабільністю.
 5. Артроскопічна хірургія колінного, гомілково-ступневого і плечового суглобів.
 6. Остеосинтез переломів довгих трубчатих кісток блокуючими стержнями.
 7. Остеосинтез черезвертлюгових переломів стегнової кістки системою DHS.

Крім того, наукова робота кафедри здійснюється у співпраці з НДІ надтвердих матеріалів ім. Бакуля в напрямку біомеханічного обгрунтування різних способів остеосинтезу переломів кісток нижньої кінцівки; з Національним авіаційним університетом в розробці математичної моделі для визначення оптимальної конструкції апарата зовнішньої фіксації; з випробувальним центром “Науково-випробувальний центр “Надійність” Національного технічного університету України “КПІ”; з відділом повзучості та тривалої міцності Інституту проблем міцності НАН України в напрямку біомеханічного обгрунтування різних способів остеосинтезу переломів шийки стегнової кістки.

З 2014 р. кафедра працює над темою: «Оцінка ефективності хірургічного лікування високоенергетичної травми нижньої кінцівки» (2014– 2018 р.р.)

З 2011 по 2018 роки на кафедрі ортопедії і травматології №2 були захищені дисертації:

2011

 

 Сатишев М. М.

 «Диференційована тактика лікування діафізарних переломів кісток гомілки», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.21 – «Травматологія та ортопедія».

Літун Ю. М.

«Остеосинтез  переломів малогомілкової кістки в системі лікування ушкоджень гомілки і надп’ятково-гомілкового суглоба», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.21 – «Травматологія та ортопедія».

2012

 

Вадзюк Н. С. 

«Малоінвазивний остеосинтез при переломах шийки стегнової кістки», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.21 – «Травматологія та ортопедія».

2013

 

 Петрик Т. М.

«Хірургічне лікування переломів вертлюгової западини», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.21 – «Травматологія та ортопедія».

 Левченко О. В.

«Тактика лечения пациентов с переломами пяточной кости», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.21 – «Травматологія та ортопедія».

2016

 

Шмагой В. В. 

 

«Оптимізація хірургічної тактики при лікуванні повільноконсолідуючих переломів та псевдоартрозів кісток гомілки», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.21 – «Травматологія та ортопедія».

Рябоконь П. В.

«Обгрунтування та розробка остеосинтезу внутрішньосуглобових переломів п’яткової кістки блокованим стрижнем», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.21 – «Травматологія та ортопедія».

2017

 

Ковальчук В. М.

«Оптимізація хірургічного лікування внутрішньосуглобових переломів проксимального відділу плечової кістки» , дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.21 – «Травматологія та ортопедія».

Список дисертацій, які виконуються на кафедрі за спеціальністю

14.01.21 - «Ортопедія і травматологія» 

 1. Турчин А. М. «Діагностика та хірургічне лікування переломів таранної кістки».
 2. Ладика В. О. «Хірургічна тактика лікування відкритих переломів кісток гомілки із значним пошкодженням м’яких тканин».

ПАТЕНТИ за 2008 – 2013 роки

 1. Анкін М. Л., Левченко В. О., Мохаммад М. Ю., Левченко О. В. “Спосіб хірургічного лікування переломів п’яткової кістки” // Патент на корисну модель UA  № 41804, МПК А61В 17/58, заявл. 24.12.2008 р., опубл. 10.06.2009 р., офіційний бюл."Промислова власність".-2009.-№11.
 2. Радомський О. А., Анкін М. Л., Бурянов О. А., Літун Ю. М., Шидловський М. С. “Стабілізуюча пластина для остеосинтезу дистального відділу малогомілкової кістки” // Патент на корисну модель UA  № 45974, МПК А61В 17/58, заявл. 02.03.2009 р., опубл. 10.12.2009 р., офіційний бюл. "Промислова власність".-2009.-№23.
 3. Анкін М. Л., Петрик Т. М. “Пристрій для остеосинтезу задньої стінки вертлюгової западини” // Патент на корисну модель UA  № 47537, МПК А61В 17/58, заявл. 18.08.2009 р., опубл. 10.02.2010 р., офіційний бюл."Промислова власність".-2010.-№3.
 4. Попов В. А., Анкін М. Л., Вадзюк Н. С., Власик О. Ф.”Напрямляч спиць Ілізарова при операціях остеосинтезу” // Патент на корисну модель UA  № 49003, МПК А61В 17/58, заявл. 06.11.2009 р., опубл. 12.04.2010 р., офіційний бюл."Промислова власність".-2010.-№7
 5. Попов В. А., Н. С. Вадзюк, Кушнір Ю. Я., Дмитрук І. М. “Спосіб остеосинтезу при переломі шийки стегнової кістки” //  Патент на корисну модель UA  № 554204, МПК А61В 17/58, заявл. 21.06.2010., опубл. 10.12.2010 р., офіційний бюл."Промислова власність".-2010.-№23.
 6.  Анкін М. Л., Левченко В. О., Левченко О. В. “Гвинтотримач хірургічний знімний” // Патент на корисну модель UA  № 93339, МПК А61В 17/58, заявл. 15.06.2010 р., опубл. 25.01.2011 р., офіційний бюл."Промислова власність".-2011.-№2.
 7. Шидловський М. С., Радомський О. А., Аксютін А. Г., Літун Ю. М. “Спосіб вимірювання зміщень уламків кісток людини в експерименті” // Патент на корисну модель UA  № 68177, МПК G01 В 21/00, заявл. 26.01.2012 р., опубл. 12.03.2012 р., офіційний бюл."Промислова власність".-2012.-№5
 8. Анкін М.Л., АнкінЛ.М., Макаров І.В. « Пластина для остеосинтезу довгих кісток»