Search

Список публікацій кафедри ортопедії і травматології № 1 за 2016 р. 

1. Білінський П.І. До питання використання сучасних технологій остеосинтезу/П.І. Білінський//Сучасні дослідження в ортопедії та травматології (Треті наукові читання пам’яті академіка О.О. Коржа) та «Об’єднаний навчальний курс: складне первинне та ревізійне ендопротезування кульшового суглоба» : зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14-15 квітня 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 15-18. (тези)

2. Білінський П.І. Обґрунтування і можливості малоконтактного багатоплощинного остеосинтезу/П.І. Білінський//Сучасні дослідження в ортопедії та травматології (Треті наукові читання пам’яті академіка О.О. Коржа) та «Об’єднаний навчальний курс: складне первинне та ревізійне ендопротезування кульшового суглоба» : зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14-15 квітня 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 18-21. (тези).

3. Білінський П.І. Тенденції сучасного накісткового остеосинтезу дистального відділу стегнової кістки/ П.І. Білінський, В.А.Андрейчин// Травма. - 2016. - Т. 17, № 2. - С. 36-42.

4. Білінський П.І. До питання застосування консервативного та оперативного методів лікування діафізарних переломів довгих кісток/ П.І. Білінський, В.А.Андрейчин// Травма. - 2016. - Т. 17, № 3. - С. 146-150.

5. Білінський П.І. Проблемні питання остеосинтезу переломів верхньої кінцівки/ П.І. Білінський// Травма. - 2016. - Т. 17, № 3. - С. 14-15. (тези)

6. Білінський П.І. Можливості малоконтактного багатоплощинного остеосинтезу переломів ключиці та плечової кістки/ П.І. Білінський// Травма. - 2016. - Т. 17, № 3. - С. 15-16. (тези)

7. Білінський П.І. До питання сучасного остеосинтезу переломів нижньої кінцівки/ П.І. Білінський// Травма. - 2016. - Т. 17, № 3. - С. 16-17. (тези)

8. Білінський П.І. Малоконтактний багатоплощинний остеосинтез переломів нижньої кінцівки/ П.І. Білінський// Травма. - 2016. - Т. 17, № 3. - С. 17-18. (тези)

9. Білінський П.І. Наш досвід остеосинтезу переломів ключиці та плечової кістки/ П.І. Білінський// Збірник наукових праць ХVIІ з’їзду ортопедів-травматологів України (м. Київ, 5-7 жовтня 2016 р.). - Київ, 2016. –С. 175-176. (тези)

10. Білінський П.І. Теперішній стан остеосинтезу переломів плечової кістки/ П.І. Білінський, А.І.Процик// Збірник наукових праць ХVIІ з’їзду ортопедів-травматологів України (м. Київ, 5-7 жовтня 2016 р.). - Київ, 2016. –С. 199-200. (тези)

11. Білінський П.І. Малоконтактний багатоплощинний остеосинтез переломів нижніх кінцівок/ П.І. Білінський// Збірник наукових праць ХVIІ з’їзду ортопедів-травматологів України (м. Київ, 5-7 жовтня 2016 р.). - Київ, 2016. –С. 342-343. (тези)

12. Білінський П.І. Проблемні питання остеосинтезу переломів нижньої кінцівки/ П.І. Білінський, А.І.Процик// Збірник наукових праць ХVIІ з’їзду ортопедів-травматологів України (м. Київ, 5-7 жовтня 2016 р.). - Київ, 2016. –С. 346-347. (тези)

13. Мішалов С.В. Анатомічні та патофізіологічні особливості порушень кровообігу в шийному відділі спинного мозку/ Мішалов С.В., Черняк В.А., Дибкалюк С.В.//  Серце і судини -2015-№4(52) - С. 86-94.

14. Дєєва Ю.В. Вплив хірургічної корекції кровоточу в вертебро-базилярному басейні на стан слухового аналізатора у пацієнтів з екстравазальною компресією вертебральних артерій/ Дєєва Ю.В., Дибкалюк С.В., Коновалов С.Е.// Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2016 - №3 - С. 41-42. (тези)

15. Герцен Г.І. Шляхи поліпшення навчання лікарів-інтернів ортопедів-травматологів / Герцен Г.І., Мовчан О.С., Процик А.І. , Дибкалюк С.В. , Білоножкін Г.Г.// Збірник науково-практичної інформації «Вища медична освіта: сучасні виклики та перспективи, 3-4 березеня 2016 р., м. Київ, С.283. (тези)

16. Дибкалюк С.В.  Вплив транзиторних ішемічних порушень на виникнення фантомного болю після ампутації нижньої кінцівки / Дибкалюк С.В., Черняк В.А. Зоргач В.Ю.// Збірник тез наукових робіт. Сучасна медицина: актуальні проблеми, шляхи вирішення та перспективи розвитку. 12-13.08.2016 р. – м. Одеса - С.31-33.  (тези)

17. Дибкалюк С.В. Вплив вибухової травми на розвиток вторинних вертебро-базилярних порушень / Дибкалюк С.В., Черняк В.А., Мішалов С.В., Зоргач В.Ю., Рижак І.В. // Збірник тез наукових праць. XVII з’їзд ортопедів-травматологів України. – м. Київ, 5-7.10.2016 р., С.29-30. (тези)

18. Дибкалюк С.В. Вплив екстравазальної компресії хребтової артерії на перебіг травматичної хвороби в період реабілітації / Дибкалюк С.В., Мішалов С.В., Черняк В.А., Зоргач В.Ю. // Галицький лікарський вісник. – том 23 - число 3 - 2016, частина 1 - С.99-102.

19. Герцен Г.І. Переваги сучасних методів викладання в післядипломній підготовці лікарів ортопедів травматологів / Герцен Г.І., Мовчан О.С., Процик А.І., Дибкалюк С.В., Білоножкін Г.Г., Остапчук Р.М., Штонда Д.В. // Збірник наукових праць Науково - практ. конференції з міжнародн. участю «Вища медична освіта сучасні виклики та перспективи» - К 3-4 березеня 2016р. видавництво КІМ – С. 290-291.  (тези)  

20.  Герцен Г.І. Підвищення ефективності до госпітальної допомоги постраждалим із полі травмою внаслідок дорожньо-транспортних пригод (ДТП) / Герцен Г.І., Процик А.І., Мовчан О.С., Білоножкін Г.Г., Штонда Д.В. // Матеріали IV з’їзду спеціалістів медиц. невідкладних станів та мед. катастроф  - 31.03.-01.04. 2016р. -  Вінниця ТОВ «Меркьюрі-Поділля», С.26-29. (тези)

21. Мовчан О.С. Стимуляція остеогенезу при високоенергетичних мультифрагментальних діафізарних переломах / Мовчан О.С., Оліфіренко  О.І., Остапенко С.М., Білоножкін Г.Г., Процик А.І. // Матеріали IV з’їзду спеціалістів медиц. невідкладних станів та мед. катастроф -  31.03.-01.04. 2016р. -  Вінниця ТОВ «Меркьюрі-Поділля», С.63-65. (тези)

22. Герцен Г.І. Стан та перспективи післядипломного тематичного удосконалення лікарів ортопедів-травматологів / Герцен Г.І., Мовчан О.С., Процик А.І., Дибкалюк С.В., Білоножкін Г.Г., Остапчук Р.М. // Матеріали щорічної науково-практ. сесії впровадження наукових розробок у практику охорони здоров’я 2015. Журнал «Літопис травматології та ортопедії» - №1-2 -  2016 р,. С.242. (тези)

23. Герцен Г.І. Підготовка лікарів-інтернів ортопедів травматологів в сучасних умовах / Герцен Г.І., Мовчан О.С., Процик А.І., Дибкалюк С.В., Білоножкін Г.Г. // Матеріали щорічної науково-практ. сесії впровадження наукових розробок у практику охорони здоров’я 2015. Журнал «Літопис травматології та ортопедії» - №1-2 -  2016 р,. С.239. (тези)

24. Мовчан О.С. Достовірність окремих рентгенологічних показників у діагностиці ретрокалькніального бурситу / Мовчан О.С., Герасимюк Б.С., Білоножкін Г.Г., Процик А.І. // Матеріали щорічної науково-практ. сесії впровадження наукових розробок у практику охорони здоров’я 2015. Журнал «Літопис травматології та ортопедії» - №1-2 -  2016 р,. С.238. (тези)

25. Білоножкін Г.Г. Клінічні результати одно виросткового ендопротезування колінного суглоба // Білоножкін Г.Г., Герцен Г.І., Мовчан О.С., Процик А.І., Жерибчук В.В., Костенко А.В. // Матеріали щорічної науково-практ. сесії впровадження наукових розробок у практику охорони здоров’я 2015. Журнал «Літопис травматології та ортопедії» - №1-2 -  2016 р,. С.238. (тези)

26. Білоножкін Г.Г. Остеосинтез переломів проксимального відділу плечової кістки з урахуванням виконаних біомеханічних досліджень / Білоножкін Г.Г., Герцен Г.І., Мовчан О.С., Процик А.І., Шапошніков О.В. // Матеріали щорічної науково-практ. сесії впровадження наукових розробок у практику охорони здоров’я 2015. Журнал «Літопис травматології та ортопедії» - №1-2 -  2016 р,. С.231. (тези)

27. Герцен Г.І. Впровадження нових методів навчання в процесі післядипломної підготовки лікарів ортопедо-травматологічного профілю / Герцен Г.І., Мовчан О.С., Процик А.І., Дибкалюк С.В., Білоножкін Г.Г., Остапчук Р.М., Штонда Д.В. // Матеріали щорічної науково-практ. сесії впровадження наукових розробок у практику охорони здоров’я 2015. Журнал «Літопис травматології та ортопедії» - №1-2 -  2016 р,. С.226. (тези)

28. Мовчан О.С. Стимуляція остеогенезу при сповільненій консолідації діафізарних переломах / Мовчан О.С., Оліфіренко  О.І., Білоножкін Г.Г., Процик А.І. // Збірник наукових праць ХVIІ з’їзду ортопедів-травматологів України (м. Київ, 5-7 жовтня 2016 р.). - Київ, 2016. – С. 250-251. (тези)

29. Герцен Г.І. Попередження ускладнень одно виросткового ендопротезування колінного суглоба / Герцен Г.І., Білоножкін Г.Г., Мовчан О.С., Процик А.І., Лісовий О.В., Слабоспицький А.В. // Збірник наукових праць ХVIІ з’їзду ортопедів-травматологів України (м. Київ, 5-7 жовтня 2016 р.). - Київ, 2016. – С. 73-74. (тези)

30. Герцен Г.И. Динамика активности иммунных клеток сыворотки крови под влиянием экстракорпоральной ударно-волновой терапии при экспериментальном дефекте кости / Герцен Г.И., Се-Фей, Остапчук Р.Н., Лесовой А.В., Гапон А.Н., Костенко А.В., Жеребчук В.В. // Травма. - 2016. - Т. 17, № 3. - С. 140-145.

31. Герцен Г.И. Сращение дефекта кости под влиянием радиальной экстракорпоральной ударно–волновой терапии в эксперименте / Герцен Г. И., Се–Фей, Остапчук Р. М., Лесовой А. В., Жеребчук В. В. // Клінічна хірургія – 2016 – № 3. – С. 45-49.

32. Штонда Д.В. Комп’ютерне експериментальне моделювання напружено-деформованого стану біомеханічної системи «фіксатор-кістка» під час хірургічного лікування перипротезних переломів стегнової кістки після ендопротезування кульшового суглоба / Штонда Д.В. // Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених Хист 2016. Чернівці – 2016. – С 554. (тези)

33. Герцен Г.І. Вплив ендопротезування кульшового суглоба на якість кісткової тканини стегнової кістки / Герцен Г.І., Штонда Д.В., Поворознюк В.В., Малохатько С., Слабоспицький А.В. // Літопис травматології та ортопедії. – 2016. - №1-2. С 19-22.

34. Штонда Д.В. Оперативне лікування переломів стегнової кістки після ендопротезування кульшового суглоба / Штонда Д.В. // Тези за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених НМАПО імені П.Л. Шупика, присвяченої Дню науки – Київ. – 2016. – С.164-166. (тези)

35. Герцен Г.І. Спосіб металоостеосинтезу перипротезних переломів стегнової кістки після ендопротезування кульшового суглоба в умовах зниженої мінеральної щільності кісткової тканини / Герцен Г.І., Штонда Д.В. // Опис до патенту на корисну модель №105496. Бюл. №6, 2016.

36. Герцен Г.І. Комп’ютерне моделювання системи «фіксатор-кістка» у хірургічному лікуванні перипротезних переломів стегнової кістки після ендопротезування кульшового суглоба / Герцен Г.І., Штонда Д.В., Шапошніков О.В., Жеребчук В.В., Ткаченко О.Г., Гапон О.М. // Збірник наукових праць ХVIІ з’їзду ортопедів-травматологів України (м. Київ, 5-7 жовтня 2016 р.). - Київ, 2016. – С. . (тези)

37. Герцен Г. И. Влияние радиальной экстракорпоральной ударно-волновой терапии (ЭУВТ) на течение экспериментальной травмы кости / Герцен Г. И., Се-Фей, Остапчук Р. М., Лесовой А. В., Костенко А. В. // Літопис травматології та ортопедії. – 2016. - №1-2. С 25-28.

38. Кабацій М.С. Наш досвід проксимальної резекції стегнової кістки у дітей з дитячим церебральним паралічем / Кабацій М.С., Герцен І.Г., Голюк Є.Л. // Збірник наукових праць xvii з’їзду ортопедів-травматологів україни, м. Київ, 5-7 жовтня, 2016, С.114-115. (тези)

39. Голюк Є.Л. Прогнозування спастичного зміщення стегна у пацієнтів з дитячим церебральним паралічем / Голюк Є.Л., Філіпчук В.В., Кабацій М.С., Мельник М.В. // Збірник наукових праць xvii з’їзду ортопедів-травматологів україни, м. Київ, 5-7 жовтня, 2016, С.127. (тези)

40. Кабацій М.С. Фактори ризику рецидиву варусної деформації гомілки при хворбі блаунта / Кабацій М.С., Голюк Є.Л., Немеш М.М. // Збірник наукових праць xvii з’їзду ортопедів-травматологів україни, м. Київ, 5-7 жовтня, 2016, С.142. (тези)

41. Кабацій М.С. Лікування спастичних форм дитячого церебрального паралічу в дітей на етапах оперативного лікування / Кабацій М.С., Гошко В.Ю., Секер Т.М., Мельник М.В. // Травма. – 2016. – Том 17, №3. – С.166–168.

42. КабаційМ.С. Фактори ризику рецидиву  варусної деформації гомілки при хворобі Блаунта / КабаційМ.С., ГолюкЄ.Л.,  Немеш М.М. // Вісник ортопедії,травматології та протезування. - 2016 - № 8. - С.40-45.

43. I.Golyuk. Prognostic indicators of hip luxation in cerebral palsy / I.Golyuk, V.Filipchuk, M.Kabatsii, M.Melnyk // II mepos, dubai 8-10 october 2015 – P.32. (тези)

44. Y.Golyuk. Risc factors of hip luxation in cerebral palsy / Y.Golyuk, V.Filipchuk, M.Kabatsii, M.Melnyk // 37th sicot orthopaedic world congress, rome, italy 8-10 september 2016 – P.136. (тези)

45. Кінча-Поліщук Т.А. Спінальні дизрафії, як ортопедична проблема / Кінча-Поліщук Т.А., Чеверда А.І,  Гук Ю.М., Зима А.М. // Збірник наукових праць ХVIІ з’їзду ортопедів-травматологів України (м. Київ, 5-7 жовтня 2016 р.). - Київ, 2016. – С.136-137. (тези)

46. Кінча-Поліщук Т.А. Застосування бісфосфонатів в дитячий ортопедії / Кінча-Поліщук Т.А., Зима А.М., Steward David, Дем’ян Ю.Ю. // Збірник наукових праць ХVIІ з’їзду ортопедів-травматологів України (м. Київ, 5-7 жовтня 2016 р.). - Київ, 2016. – С.105-106. (тези)

47. Кінча-Поліщук Т.А. Хірургічне лікування хворих на недосконалий остеогенез / Кінча-Поліщук Т.А., ЗимаА.М., Гук Ю.М.,Дем’ян Ю.Ю. // Збірник наукових праць ХVIІ з’їзду ортопедів-травматологів України (м. Київ, 5-7 жовтня 2016 р.). - Київ, 2016. – С.147-148. (тези)

48. Кінча-Поліщук Т.А. The Results of Pharmacotherapy and Lower Extremity Corrective Osteotomies in Children  with Osteogenesis Imperfecta // Кінча-Поліщук Т.А., Гук Ю.М.Зима А.М.,Steward David , Чеверда А.І. // POSNA 2016 Annual Meeting & pre-course, USA, Indianapolis april 27-30,2016, р.р. 445-446. (тези)

49. Дем’ян Ю.Ю. Власний досвід вивчення метаболізму кісткової тканини у пацієнтів з синдромом елерса-данлоса / Дем’ян Ю.Ю., Гук Ю.М., Магомедов О.М., Зима А.М., Чеверда А.І., Кінча-Поліщук Т.А., Балацька Н.І.// Проблеми остеології – 2016. - ТОМ 17, №1. С. 41-46.

50. Кінча-Поліщук Т.А. Функціональний стан нижніх кінцівок у хворих з ортопедичними проявами спінальних дизрафій / Кінча-Поліщук Т.А.. Гук Ю.М. Чеверда А.І, Секер Т.М., Шкурко Ю.М., Зотя А.В. // Травма. – 2016. – Том 17, №3. – С.82–90.

51. Кінча-Поліщук Т.А. Вплив рівня нейросегментарного ураження спинного мозку на ступінь пересування  у хворих з наслідками відкритих форм спінальних дизрафій / Кінча-Поліщук Т.А., Гук Ю.М. Чеверда А.І, Секер Т.М., Шкурко Ю.М., Зотя А.В. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2016.-№4.-С.42-50.

52. Герасимюк Б.С. Визначення пріоритетних критеріїв у рентгенодіагностиці хворих з ретрокальканіальним бурситом / Герасимюк Б.С. // Літопис травматології та ортопедії. – 2016. - № 1-2. – С. 19-21.

53. Герасимюк Б.С. Кореляція патологічних змін інсерційного апарату ахілового сухожилля з тривалістю захворювання у хворих на зап’ятковий ахілобурсит / Герасимюк Б.С. // Інновації в медицині: 85-а науково-практична конференція студентів і молодих вчених із міжнародною участю. Івано-Франківськ, 24-25 березня 2016 р. – Івано-Франківськ: ІФНМУ, 2016. – С. 222. (тези)

54. Герасимюк Б.С. Діагностична цінність ультразвукового методу дослідження хворих із зап’ятковим ахілобурситом / Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини (для студентів та молодих вчених) : наук.-практ. конф. з між нар. участю, присвячена 150-річчю з дня народження Д.К. Заболотного. Одеса, 21-22 квітня 2016 р. – Одеса : ОНМедУ, 2016. – С. 101(тези)

55. Герасимюк Б.С. Ультразвукова діагностика зап’яткового ахілобурситу травматичного ґенезу / Герасимюк Б.С., Мовчан О.С. // Травма. – 2016. – № 2. – С. 108-110.

56. Мовчан О.С. Визначення комплексу порушень інсерційного апарату ахілового сухожилля у хворих з зап’ятковим ахілобурситом травматичного ґенезу за допомогою ультразвукових методів дослідження / Мовчан О.С., Герасимюк Б.С. // Збірник наукових праць XVII з’їзду ортопедів-травматологів України. – Київ. – 2016. – С. 319. (тези)

57. Дибкалюк С.В. Виникнення фантомного болю на фоні транзиторних ішемічних порушень після ампутації нижніх кінцівок / Дибкалюк С.В., Черняк В.А., Зоргач В.Ю. // Клінічна хірургія – 2016 – № 11.2. – С. 31-32.

58. Се-Фей. Иммунные клетки крови под влиянием экстракорпоральной ударно-волновой терапии при травме кости / Се-Фей, Остапчук Р.М.// Вісник Української медичної стоматологічної академії. - 2016 – Том 16, Вип. 4 (56), Ч.1- С.276-280.

59. Штонда Д.В. Перипротезні переломи стегнової кістки після ендопротезування кульшового суглоба, актуальність та шляхи вирішення даної проблеми / Штонда Д.В. // Вісник Української медичної стоматологічної академії. - 2016 – Том 16, Вип. 4 (56), Ч.1- С.324-327.