Search

Основні напрямки науково-дослідної роботи: 

1. “Ендопротезування суглобів”;

2. “Нестабільність колінного та плечового суглобів”;

3. “Дискоектомії та мікродискоектомії при остеохондрозі хребта”;

4. “Металоцементний остеосинтез переломів кісток у людей літнього віку”;

5. “Диагностична та хірургічна артроскопія суглобів”.

З 2008 по 2016 роки на кафедрі були захищені дисертації:

  1. Білоножкін Геннадій Геннадійович. «Остеосинтез навколо-внутрішньосуглобових переломів кісток зустрічно – компресуючими гвинтами». На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом ортопедія і травматологія. 2009 рік.
  2. Голюк Євген Леонтійович, захист: «Профілактичний фізіодез при юнацькому епіфізеолізі головки стегнової кістки». На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом ортопедія і травматологія. 2010 рік.
  3. Мороз Дмитро Миколайович: «Особливості розвитку диспластичного кульшового суглоба після позасуглобової корекції проксимального відділу стегнової кістки у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку». На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом ортопедія і травматологія. 2012 рік.
  4. Остапчук Роман Миколайович. «Коригувальні остеотомії першої плеснової кістки при Hallux Valgus». Ортопедія і травматологія. На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом ортопедія і травматологія. 2014 рік.

На сьогодні на кафедрі виконуються дисертації:

  1. Дибкалюк Сергій Віталійович. Профілактика, діагностика і лікування дегенеративних захворювань шийного відділу хребта при позиційній компресії брахіоцефальних артерій. На здобуття наукового ступеня доктора наук. Фах ортопедія і травматологія; серцево-судинна хірургія.
  2. Штонда Дмитро Володимирович «Діагностика та лікування пере протезних переломів стегнової кістки після ендопротезування кульшового суглоба». На здобуття наукового ступеня доктора філософії.
  3. Са-Фей «Вплив удорно-хвильової терапії на регенерацію кісткової тканини». На здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Перелік наукової продукції кафедри за результатами виконання фрагменту ініціативно-пошукової НДР у 2016 році

№ з/п

Назва

Автор

Власник

№ бюл.,  № патенту,

дата опубл.

 

Деклараційні патенти

1.

Спосіб МОС перепротезних переломів стегнової кістки після ендопротезування кульшового суглоба в умовах зниженої мінеральної щільності кісткової тканини

Герцен  Г.І.

Штонда Д.В.

НМАПО імені П.Л. Шупика

Патент на корисну модель № 105496. Дата публікації відомостей та номер бюлетеня: 25.03.2016 Бюл.№6

 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір

1.

«Відкриття артерії людини – «DCZ»-артерії»

Черняк В.А.

Дибкалюк С.В.

Зоргач В.Ю.

НМУ імені О.О. Богомольця

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №66740 Авторське право на твір

19.07.2016

 

З навчально-методичної роботи:

Локальна система дистанційного навчання. Видання п’яти томів підручника «Травматологія літнього віку». Зміна циклів тематичного удосконалення лікарів в залежності від їх попиту.

З науково-лікувальної роботи:

Метало-цементний остеосинтез переломів кісток у людей літнього і старечого віку при остеопорозі. Хірургічні втручання на шийному відділі хребта при компресійних синдромах брахіо-цефальних судин. Реконструктивно - відновлюючі та кістково пластичні  втручання при ендопротезуванні великих суглобів. Мало і мінімально інвазивні, в т.ч. артроскопічні, хірургічні втручання при пошкодженнях і захворюваннях кісток і суглобів.