Search

Організована в 1975 р. під назвою "травматології та ВПХ" для підвищення кваліфікації травматологів та військових лікарів з питань травматології та військово – польової хірургії.

Перший завідуючий кафедрою – Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат державної премії України дійсний член Нью-Йоркської академії наук, доктор медичних наук, професор В.М.Левенець. В 2001 р. кафедру очолив Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Г.І.Герцен. Протягом свого існування кафедра проводила цикли спеціалізації, загального удосконалення по травматології та ортопедії, ТУ з питань сучасних методів лікування хворих з пошкодженнями кісток та суглобів; множинних та поєднаних пошкоджень травм скелета, відкритих пошкоджень кісток та суглобів. За результатами НДР співробітниками кафедри протягом, лише, останніх п’яти років опубліковано 265 наукових праць, - 6 монографій, 4 книги підручника - 5 учбових посібників, - 3 методичних рекомендації МОЗ України, отримано 8 патентів України, право власності на твір. За матеріалами НДР захищено 2 докторських та 4 кандидатських дисертацій.