Search

1975 р.н., к.мед.н., доцент кафедри

Закінчив Українську Академію державного управління при Президентові України, спеціальність  – державне управління у 2003 році. В 2013 р. захистив кандидатську  дисертаційну роботу на тему: «Діагностика, лікування     та профілактика ускладнень, пов’язаних з використанням металевих брекет-систем у ортодонтичних хворих».

Аудитор Національного агентства з акредитації України (НААУ) за напрямками:

  • акредитація органів з сертифікації систем управління якістю на відповідність вимогам ISO/IEC 17021, за напрямком діяльності – послуги у сфері охорони здоров’я, виробництво медичних виробів;
  • акредитація органів з сертифікації продукції, процесів та послуг на відповідність вимогам ISO/IEC 17065 за напрямком діяльності – оцінка відповідності медичних виробів згідно вимог: технічного регламенту щодо медичних виробів; технічного регламенту щодо активних медичних виробів, що імплантують; технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro.

Голова технічного комітету стандартизації - ТК-181 «Стоматологія. Системи управління якістю».

Лікар вищої кваліфікаційної категорії за фахом «Ортодонтія», «Ортопедична стоматологія» та «Організація і управління охороною здоров’я».