Search


Аршинніков Роман Сергійович. 1988 р.н., к.мед.н., асистент кафедри ортодонтії. У 2010 році закінчив Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова. З 2010 по 2012 роки працював лікарем-стоматологом Комунальної установи «Житомирська міська стоматологічна поліклініка № 2». З 2012 по 2015 роки навчався в очній аспірантурі Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова та працював асистентом кафедри терапевтичної стоматології. У 2016 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Клініко-морфологічне обґрунтування вибору метода професійної гігієни порожнини рота у пацієнтів в залежності від характеру зубних відкладень і карієсрезистентності емалі зубів» та отримав вчений ступінь кандидата медичних наук. З 2018 року працюєасистентом кафедри ортодонтії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

1960 р.н., д.мед.н., професор, завідувач кафедрою. У 2003 році захистила кандидатську дисертацію за темою: «Профілактика демінералізації емалі зубів при лікуванні незнімними ортодонтичними конструкціями». У 2010 році захистила докторську дисертацію за темою: «Патогенетичні принципи ортодонтичного лікування зубо-щелепних аномалій у дорослих при пародонтиті на фоні атеросклерозу та гіпоестрогенії» і отримала вчену ступінь доктора медичних наук. Експерт МОЗ України з питань ортодонтії. Член Європейського ортодонтичного товариства (EOS), член Всесвітньої федерації ортодонтів (WFO), амбасадор Американської асоціації ортодонтів (AAO) в Україні, Член Італійського ортодонтичного товариства (SIDO), Член редакційної ради журналу Orthodontic Forum (офіційне видання Польського ортодонтичного овариства), Член редакційної ради журналу IFUNA View (офіційне видання Асоціації функціональної ортодонтії). Президент Асоціації Ортодонтів України, віце-президент Асоціації приватно практикуючих лікарів-стоматологів України. Головний редактор журналу «Світ ортодонтії». Заслужений лікар України. Повний кавалер ордену княгині Ольги (І — 2015, II — 2010, III — 2006). Лауреат Всеукраїнської премії «Жінка ІІІ тисячоліття» в номінації «Рейтинг» (2010). Диплом «За вагомий внесок у розвиток медичної галузі України та покращення здоров’я українського народу». Амбасадор Міжнародної Асамблеї жінок-підприємців.

Напрямки наукової діяльності:
• Оцінка та корекція функціональної оклюзії у ортодонтичних пацієнтів;
• Взаємозв’язок постуральної рівноваги та оклюзії;
• Проблеми апное;
• Остеологія в ортодонтії.
• Особливості ортодонтичного лікування патологій ЗЩА у пацієнтів з захворюванням тканин пародонту

1970 р.н., завуч кафедри, кандидат медичних наук, доцент кафедри
1993 рік закінчила УДМУ ім О.О. Богомольця з відзнакою зі спеціальності «Стоматология"
З 1995 року практикуючий лікар-стоматолог-ортодонт
Має вищу кваліфікаційну категорію з ортодонтії та віщу з терапевтичної стоматології 
З 2008р асистент та завуч кафедри ортодонтії НМАПО ім.П.Л. Шупіка 
У 2015 році захистила дисертацію на тему: "Клініко-морфологічне обґрунтування вибору методів лікування реабілітації пацієнтів із адентією верхніх латеральних різців"
Лікар  вищої  кваліфікаційної категорії за фахом «Ортодонтія»

1979 р.н., кандидат медичних наук, доцент кафедри

В 2001 р. закінчила Національний медичний університет імені 0.0. Богомольця.

В 2003 р. отримала спеціалізацію за фахом «Ортодонтія».

З 2004 р. по 2007 р. навчалась в аспірантурі на кафедрі стоматології дитячого віку Інституту стоматології НМАПО імені П.Л. Шупика.

З 2007 р. зарахована на посаду асистента кафедри стоматології дитячого віку Інституту стоматології НМАПО імені П.Л. Шупика.

В 2008 р. захистила кандидатську дисертаційну роботу за темою: «Особливості стоматологічного здоров’я дітей з вадами слуху» та отримала ступінь кандидата медичних наук.

З 2012 р. переведена на посаду асистента кафедри ортодонтії НМАПО імені П.Л. Шупика.

З 2013 р. працює на посаді доцента кафедри ортодонтії НМАПО імені П.Л. Шупика. 

Виконує обв’язки відповідального за науково-дослідну роботу та куратор ПАЦ за фахом «Ортодонтія».  

Лікар вищої  кваліфікаційної категорії за фахом «Ортодонтія».


1982 р.н., к.мед.н. асистент кафедри

у 2004 рік закінчив Національний Медичний Університет імені О.О. Богомольця.

З 2004 по 2008 роки працював у лікарем-стоматологом у дитячій поліклініці №2 Дарницького району міста Києва.

З 2007 по 2015 працював асистентом кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань Київського медичного університету УАНМ.

У 2013 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Професійна гігієна порожнини рота у дітей» та отримав вчений ступінь кандидата медичних наук.

З 2016 року працює асистентом кафедри ортодонтії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика.

Виконує обв’язки відповідального за лікувально-діагностичну роботу, куратор циклу спеціалізації за фахом «Ортодонтія».

1969 р.н., кандидат медичних наук, асистент кафедри.

В 1991р. закінчила Полтавський державний медичний стоматологічний інститут з відзнакою.

З 1991 по 1993р. проходила підготовку в клінічній ординатурі, з 1993 по 1996р. навчалася в аспірантурі на кафедрі ортопедичної стоматології з курсом ортодонтії  ФУЛ ПДМСІ. 

В 1998р. захистила кандидатську дисертаційну роботу на тему «Застосування міогімнастики з проблемами біологічного зворотного зв’язку в комплексному лікуванні прогнатичного дистального прикусу». 

З 1998 по 2001р. працювала асистентом кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології та ортодонтії УМСА (м. Полтава). 

З 2001 по 2008р. працювала асистентом кафедри ортопедичної стоматології НМАПО імені П.Л.Шупика.

З 2008р. переведена на кафедру ортодонтії ІС НМАПО імені П.Л.Шупика.

Виконує обов’язки куратора циклу стажування за фахом “Ортодонтія” та клінічних ординаторів-іноземців, а також є секретарем кафедральних нарад.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії за фахом «Ортодонтія».