Search

ОЛЕНА ТЕРНОВА 

Електронна адреса: olena_ternova@ukr.net 

Освіта та професійна діяльність

1988 р. – закінчила фармацевтичний факультет за спеціальністю «Фармація» Запорізького медичного інституту;

Захистила кандидатську дисертацію присвячену науково-методичному обґрунтуванню впровадження принципів біоетики в професійне навчання та практичну діяльність провізорів та фармацевтів;

Більше десяти років працювала експертом Департаменту фармацевтичної діяльності Державного підприємства «Державний експертний центр МОЗ України»;

2018 р. – кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри організації і економіки фармації Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. 

Напрямки наукових досліджень

Доцент Тернова О. М. в рамках НДР виконує фрагмент наукової тематики «Науково-теоретичні обґрунтування прискореного розвитку фармації, реінжиніринг процесів так кадрових ресурсів з ноофармацевтичних та емерджентних позицій» щодо організаційно-правових засад державного регулювання діяльності аптечних закладів та фармацевтичних підприємств, регуляторних органів України, організація належних виробничих практик в аптечних закладах та на фармацевтичних підприємствах, з метою забезпечення  якості та безпеки лікарських засобів. 

Наукові здобутки

Доцент Тернова О. М. автором більше 40 наукових і навчально-методичних праць, в т.ч. 1 свідоцтва на авторське право на твір. 

Основні праці

Концепція біоетичного виховання, професійної підготовки та безперервного навчання провізорів та фармацевтів з питань етики і деонтології / О. М. Гриценко, О. М. Тернова, А. А. Бабський, М. С. Пономаренко // Фармац. журнал. – 2009. – № 5. – С. 54–61; Етична декларація поведінки фахівців зайнятих у сфері створення, виробництва, обігу, промоції та реклами лікарських засобів (аптеки, ЛПЗ) /О.М. Гриценко, М.С. Пономаренко, В.А. Сятиня, А.А. Бабський, Т.М. Краснянська, О.М. Тернова, С.В. Пустовіт, В.В. Трохимчук. – К.: - 2007. – 11с.; Етичні стандарти та правила поведінки медичного представника фірми-виробника лікарських засобів в Україні /М.С. Пономаренко, В.О. Борищук, А.А. Бабський, В.А. Сятиня, О.М. Тернова, Н.М. Олійник, В.В. Трохимчук. – К.: - 2007. – 10с.; Етичні зобов`язання – одна із складових компетенцій майбутнього фахівця у сфері фармації / О.П.Баула, О.М. Тернова// Матеріали VII Міжнародного симпозіуму з біоетики, присвяченого пам'яті д.філос.н, професора Валентина Леонідовича Кулініченка. «Виклики інформаційного суспільства: від біоетики до нооетики. – К.: 2015., Київ – С.10-11.; Порівняльний аналіз показників гнучкості та еластичності цін аутентичного лікарського засобу в різних регіонах України / Г.В. Загорій, О.М. Безугла, М.В. Балинська, О.М. Тернова, М.В. Білоус// Фармац. журн.– 2012. – № 4. – С. 3– 12; Аналіз результатів моніторингу цін на лікарські засоби фармацевтичного ринку України / Г.В. Загорій , О.М.Тернова, І.В. Бушуєва, М.В. Балинська, О.М. Безугла, О.О. Ковальова // Фармац. журн.– 2012. – № 6. – С. 11– 17; Використання полімерних матеріалів у фармацевтичній промисловості та вимоги до їх якості / О.М. Тернова, Г.В. Тарасенко, Д.Ю. Тернова// Монографія. Перспективні полімерні матеріали та технології. – К.: КНУТД, 2015. – С. 369-374; Аналіз складових належної практики зберігання для забезпечення якості та безпеки лікарського засобу / М.В. Хаюк, О.М. Тернова // Вісник КНУТД. – 2017, №1(22), С.1-9; Деякі аспекти проведення внутрішніх аудитів на фармацевтичному підприємстві відповідно національному стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» / О.М Тернова , М.С. Магдич // Збірник наукових праць III Міжнародної науково-практичної конференції «KyivPharma-2017. Фармакологія та фармацевтична технологія в забезпеченні активного довголіття». КНУТД, 2017. – С.139-145; Обгрунтування розробки специфікації м'якого лікарського засобу природного походження / О.М. Тернова, С.А. Вітряченко // Збірник наукових праць III Міжнародної науково-практичної конференції «KyivPharma-2017. Фармакологія та фармацевтична технологія в забезпеченні активного довголіття». КНУТД, 2017. – С.145 - 154.