Search

НАТАЛІЯ ОЛІЙНИК 

Електронна адреса: Naal@ukr.net 

Освіта та професійна діяльність

2000-2005 рр. – Національний медичний університет імені О.О. Богомольцязаспеціальністю «Фармація» та здобулакваліфікацію «Провізор»,отримала диплом з відзнакою;

2006 -2010 рр. – Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика;

2006 р.– магістратура за спеціальністю «Загальна фармація»;

2010 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему: «Обгрунтування  маркетингових досліджень, промоцій лікарських засобів, що використовуються в оториноларингології» за спеціальністю 15.00.01 – «Технологія лікарських засобів, організація фармацевтичного справи та судова фармація», кандидат фармацевтичних наук;

2010 р. – асистент кафедри організації та економіки фармації Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика;

2010-2013 рр. – заступник головного редактора  ТОВ «Тедді групп» (журнали «З турботою про Дитину», «З турботою про Жінку» для педіатрів та акушерів-гінекологів);

2013-2017. рр. – ТОВ «А.А. Партнерс» спеціаліст з клінічних досліджень;

2014 р. – участь в  школі-семінарі «Клітинні технології від експерименту до практики», Федеральна державна автономна освітня установа вищої професійної освіти “Балтійський Федеральний Університет імені Іммануїла Канта”, м. Калінінград, Росія;

2014 р. – виступила з доповіддю «Нормативно-правове регулювання в області клітинних тканинних технологій  в Україні в світлі світового досвіду» на міжнародній школі-семінарі;

Федеральна державна автономна освітня установа вищої професійної освіти “Балтійський Федеральний Університет імені Іммануїла Канта”, м. Калінінград, Росія;

2015 р. – сертифікат про проходження навчання на курсі Належна клінічна практика(GCP)/ Нормативно-правове регулювання проведення клінічних досліджень, організованого Державним експертним центром МОЗ України;

2016 р. – отримала сертифікат про проходження навчання на курсі GCP, організований NBScience;

2016 р. – сертифікат про проходження навчання на курсі «Написання протоколів клінічних досліджень», організований NBScience;

2016-2017 рр. – участь в семінарах для дослідників і лікарів, які проводять клінічні дослідження, який організовувала Європейська Бізнес Асоціація;

2017 р. – курс «Промислові перспективи інноваційної медицини» в Університетському медичному центрі міста Гронінген, Нідерланди;

2017-2018 рр. – ТОВ «Ілайа сайнс» спеціаліст з клінічних досліджень. 

Напрямки наукових досліджень

Асистент Олійник Н. М. в рамках НДР кафедри виконує фрагмент наукової тематики «Науково-теоретичні обґрунтування прискореного розвитку фармації, реінжиніринг процесів та кадрових ресурсів з ноофармацевтичних та емерджентних позицій». 

Наукові здобутки

Асистент Олійник Н. М. є автором 26 наукових і навчально-методичних праць, серед них 2 інформаційних листів.

Основні праці

Збірник положень, кваліфікаційних характеристик, посадових інструкцій персоналу підприємств фармації: інструктивно-методичні рекомендації/ М.С. Пономаренко, В.М. Толочко, А.А. Бабський, М.В. Білоус, К.В. Вовк, Л.В. Галій, О.М. Горбань, Л.Ю. Дьякова, Г.В. Загорій, І.В. Климнко, Т.М. Краснянська, Н.М. Олійник. – Х.: Вид-во НФАУ, 2009. – 152 с. (Особистий внесок: розробка посадової інструкції медичного представника фармацевтичного підприємства (фірми) з промоції лікарських засобів окремої фармакотерапевтичної групи). Пономаренко М.С. Методичні підходи до оцінки ефективності лікарських засобів в оториноларингологічній практиці: метод. рекомендації./ М.С. Пономаренко , О.М. Тернова, Н.М. Олійник  – К.: Print Quick, 2009. – 15 с. (Особистий внесок: аналіз літературних джерел, проведення дослідження, підготовка до типографського видання ). Пономаренко М.С. Методичні підходи до оцінки факторів впливу на рішення про призначення лікарських засобів в оториноларингологічній практиці: інструктивно-методичні рекомендації / М.С. Пономаренко, А.А. Бабський , Н.М. Олійник  – К.: Print Quick, 2009. – 30 с. (Особистий внесок: аналіз фахової літератури, проведення анкетування, аналіз результатів дослідження). Олійник Н.М. Споживачі лікарських засобів, які застосовуються в ЛОР-практиці / Н.М. Олійник //Зб. наук. праць співробітн. НМАПО імені П.Л. Шупика . – К., 2009. – Вип. 18, кн. 3. – С.131 – 135. Олійник Н.М. Інноваційні біомедичні лікарські засоби для прогресивної терапії/ Олійник Н.М.// Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: V міжнар. наук.- практ. конф., 20-21квітня, 2017 р.: Харків, 2017. - С.414-417 Олійник Н.М. Можливості підвищення репаративного потенціалу шкіри для лікування опіків: дані клінічного дослідження/ Козинець Г. П., Воронін А. В., Коваленко О. М., Циганков В. П., Олійник Н. М., Зубов Д. О., Васильєв Р. Г. // Інноваційні напрями в генетичній  та регенеративній медицині: міжнар. наук.- практ. конф., 9-10 листопада, 2017 р.: Київ, 2017. - С.62–63. Олійник Н.М. Етика проведення маркетингових досліджень у фармації / Н.М. Олійник, М.В. Білоус // Біоетика в системі охорони здоров`я і медичної освіти: міжнар. наук.-практ. конф., 26–27 березня, 2009 р.: тези доп. – Львів, 2009. – С. 388 – 389.  Олійник Н.М. Формування і розвиток маркетингових досліджень у фармації в Україні / Н.М. Олійник // Ліки - людині. Сучасні проблеми створення, дослідження і апробації лікарських засобів:  XXVI міжнар. наук.- практ. конф., 12 березня, 2009 р.: тези доп. – Харків, 2009. – С.25–26.