Search

ОЛЕНА ГОРБАНЬ

Електронна адреса: ecopharm@nmapo.edu.ua 

Освіта та професійна діяльність

1989 р. – закінчила Київський державний унівеситет імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Біохімія» та здобула кваліфікацію «біолог-біохімік»;

1994 р. – захистила кандидатську дисертаційну роботу на тему: «Вікові особливості змін фосфоліпідного складу та активності Na, К-АТфази плазматичних мембран»;

2004 р. – кандидат біологічних наук, доцент, асистент кафедри організації і економіки фармації Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. 

Наукові здобутки

Асистент Горбань О. М. є автором 28 наукових робіт.  

Напрямки наукових досліджень

Асистент Горбань О. М. в рамках НДР виконує фрагмент наукової тематики «Науково-теоретичні обґрунтування прискореного розвитку фармації, реінжиніринг процесів так кадрових ресурсів з ноофармацевтичних та емерджентних позицій».