Кафедра онкології  здійснює підготовку слухачів за чотирма спеціальностями: онкологією, онкохірургією, онкогінекологією та ендоскопією. Проводиться підготовка інтернів за спеціальністю онкологія.

У 2018 році на кафедрі онкології проводяться наступні цикли для інтернів кафедри та слухачів. 

Для інтернів 2018 року (першого року). Цикл –  з 03.09 по 31.12.2018 р.

Для інтернів 2017 року. Цикл – з 02.01 по 28.02. 2018 р. та

                                                      з 01.10 по 31.12. 2018 р. 

Цикл спеціалізації з онкології – з 09.01 по 17.05. 2018 р.

Стажування з онкології – з 20.03 по 19.04. 2018 р.

Цикл передатестаційної підготовки з онкології –

                           з 20.03 по 19.04. 2018 р. та

                           з 29.05 по 27.06. 2018 р.

Цикл спеціалізації з онкохірургії – з 03.09 по 04.12. 2018 р.

Цикл передатестаційної підготовки з онкохірургії –

                           з 29.05 по 27.06. 2018 р. та

                           з 30.11 по 31.12. 2018 р.

Цикл спеціалізації з онкогінекології – з 23.01 по 26.04. 2018 р.

Цикл передатестаційної підготовки з онкогінекології –

                            з 22.05 по 21.06. 2018 р. та

                            з 06.11 по 05.12. 2018 р.

Цикл спеціалізації з ендоскопії – з 28.08 по 31.12. 2018 р.

Цикл передатестаційної підготовки з ендоскопії –

                             з 09.01 по 07.02. 2018 р.,

                             з 12.02 по 14.03. 2018 р.,

                             з 19.03 по 18.04. 2018 р. та

                             з 14.05 по 13.06. 2017 р.

Цикл тематичного удосконалення «Пухлини прямої та ободової кишки (для онкологів та хірургів загального профілю)» – з 23.04 по 10.05. 2018 р.

Цикл тематичного удосконалення «Ендоскопічні методи дослідження в діагностиці злоякісних пухлин» -  з 16.04 по 30.04. 2018 р.

На кафедрі також планується проведення нових двотижневих циклів тематичного удосконалення: «Гінекологічний рак та вагітність: діагностика та алгоритм лікування», «Сучасні можливості діагностики, комплексного лікування злоякісних захворювань органів черевної порожнини та заочеревинного простору», «Медикаментозне лікування злоякісних новоутворень та терапія супроводу», «Передпухлинні та пухлинні захворювання стравоходу» та «Сучасні підходи до діагностики та лікування злоякісних пухлин грудної порожнини».