Search

Кафедра онкології  здійснює підготовку слухачів за чотирма спеціальностями: онкологією, онкохірургією, онкогінекологією та ендоскопією. Проводиться підготовка інтернів за спеціальністю онкологія.

У 2019 році на кафедрі онкології проводяться наступні цикли для інтернів кафедри та слухачів. 

Для інтернів 2017 року (другого року) – з 02.01 по 31.01. 2019 р.

Для інтернів 2018 року (першого року) –  з 02.01 по 28.02.2019 р. та 01.11 по 31.12.19 р.

Для інтернів 2019 року (першого року) – з 02.09 по 31.12. 2019 р. 

Спеціалізація з онкогінекології

22.01 – 24.04

Спеціалізація з онкології

09.01 – 16.05

ПАЦ з ендоскопії

09.01 – 07.02

ПАЦ з ендоскопії

12.02 – 14.03

ПАЦ з онкології

19.03 – 17.04

Стажування з онкології

19.03 – 17.04

ПАЦ з ендоскопії

19.03 – 17.04

ТУ «Сучасні можливості діагностики, комплексного лікування злоякісних захворювань органів черевної порожнини  та за очеревинного простору» (для онкологів, онкохірургів, онкогінекологів та радіологів)

18.03 – 01.04

ТУ «Пухлини прямої та ободової кишки» (для онкологів та хірургів загального профілю )

23.04 – 10.05

ТУ Ендоскопічні методи дослідження в діагностиці злоякісних пухлин (для лікарів ендоскопістів)

15.04 – 30.04

ПАЦ з онкогінекології

22.05 – 21.06

ПАЦ з ендоскопії

20.05 – 19.06

ПАЦ   з онкохірургії

28.05 – 27.06

ПАЦ   з онкології

28.05 – 27.06

Спеціалізація з ендоскопії

28.08 – 31.12

Спеціалізація з онкохірургії

03.09 – 04.12

ПАЦ з онкогінекології

06.11 – 05.12

ПАЦ з онкохірургії

26.11 – 26.12

 На кафедрі також планується проведення нових двотижневих циклів тематичного удосконалення: «Гінекологічний рак та вагітність: діагностика та алгоритм лікування», «Медикаментозне лікування злоякісних новоутворень та терапія супроводу», «Передпухлинні та пухлинні захворювання стравоходу» та «Сучасні підходи до діагностики та лікування злоякісних пухлин грудної порожнини».

Клінічні ординатори, аспіранти 3-х форм навчання (денна, вечірня та заочна), пошукачі наукових ступенів регулярно відвідують заняття з питань деонтології, професійної етики, основ законодавства медичної діяльності. Означені питання є предметом регулярного обговорення на щотижневих та щомісячних зібраннях співробітників кафедри.

Викладачі кафедри за складеним графіком підвищують свою кваліфікацію, проходять перепідготовку на циклах з інформатики, педагогіки та спеціальності, зокрема на відповідних циклах факультету підвищення кваліфікації викладачів НМАПО імені П. Л. Шупика.