Search

Доктор медичних наук. Професор кафедри онкології НМАПО імені П. Л. Шупика. Лікар хірург-онколог вищої категорії

П. І. Гордійчук, 1961 року народження, закінчив Чернівецький Державний медичний інститут у 1987 році за спеціальністю «Лікувальна справа», з 1990 по 1993 рік навчався в очній аспірантурі за фахом хірургія в Київському інституті удосконалення лікарів. В 1993 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Ефективність тимектомії при лікуванні генералізованої міастенії, рецидиви та їх корекція». Кандидат медичних наук з 1994 року, доцент кафедри хірургії з 1999 року. За час роботи на кафедрі працював за сумісництвом в хірургічних відділеннях, як хірург невідкладної допомоги.

У 1997 році став ініціатором створення в м. Києві «Центру невідкладної хірургічної допомоги для хворих на кишкову непрохідність» на базі «Медмістечко», забезпечував його організаційно-методичний супровід.

Докторську дисертація на тему: «Кишкова непрохідність пухлинного ґенезу як проблема невідкладної хірургії» захистив у 2002 році.

У 2004 році Прокіп Іванович був переведений на посаду доцента кафедри онкології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, а з 2006 року і по теперішній час професор кафедри онкології.

Автор 3 навчальних посібників, 127 публікацій, із них 109 наукового та 18 навчально-методичного характеру, 9 раціоналізаторських пропозицій, 6 патентів України. Роботи представлялись на з’їздах, конгресах, конференціях національного та міжнародного рівня.

Лікарський стаж 30 років, лікар Вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Онкологія» та «Онкохірургія». За час хірургічної діяльності проведено понад 5000 хірургічних втручань на органах грудної та черевної порожнин.

На даний час, удосконалює, розробляє  та впроваджує способи хірургічного лікування раку органів черевної порожнини та заочеревинного простору, сфінктерзберігаючі операції у хворих на рак прямої кишки, реконструктивно-відновне хірургічне лікування шлунково-кишкового тракту.