Search

Кандидат медичних наук

Лікар онкогінеколог вищої категорії

У 1997 році закінчила з відзнакою медичний факультет Національного медичного університет ім. О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа».

З 1997 по 1999 рр. навчалась в інтернатурі Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика за спеціальністю «Акушерство і гінекологія». З 1997 по 1999 рр. працювала лікарем акушер-гінекологом у Згурівській ЦРЛ Київської обл.

З 1999 по 2005 рр. –  лікар акушер-гінеколог жіночої консультації №5 Шевченківського району м. Києва.

Курси за спеціальністю «Онкогінекологія» – 2005 рік.

З 2005 по 2009 рр. – навчання в аспірантурі за спеціальністю «Онкологія» у Національному інституті раку.

У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему «Рецидиви раку шийки матки: клінічні особливості та молекулярно-біологічні фактори прогнозу» (спеціальність 14.01.07. – онкологія).

З 2010 року зарахована на посаду лікаря онкогінеколога науково-дослідного відділення Національного інституту раку.

Стаж роботи за спеціальністю «Акушерство і гінекологія» – 8 років, за спеціальністю «Онкогінекологія» – 8 років.

Основними напрямками наукових та практичних досліджень Ірини Вікторівни є розробка та впровадження в практику стандартів діагностики та лікування хворих з онкогінекологічними захворюваннями.

Приймала участь та неодноразово виступала з науковими доповідями у конференціях, семінарах, симпозіумах. 

І. В. Гончарук дійсний член Української асоціації гінекологічних онкологів, Європейського товариства гінекологічної онкології, Міжнародної асоціації  гінекологічної онкології.

Автор 42 наукових праць як в Україні, так і за кордоном.