Тащієв Рахман Кулійович - доктор медичних наук (1992), професор (2001), онколог-хірург і онколог вищої категорії (з 1980 р.).

Академік Європейської академії природничих наук (ЕАПН) (2015), член міжнародної асоціації хірургів-гепатологів з 1996 року та Європейського товариства медичної онкології.

Захистив кандидатську дисертацію в Київському інституті удосконалення лікарів МОЗ СРСР (1972). З 1973 року - молодший науковий співробітник НДІ рентгенології і онкології МОЗ України. У 1978 році за конкурсом обраний асистентом кафедри онкології Київського інституту удосконалення лікарів. Докторську дисертацію на тему «Комбіноване лікування новоутворень печінки із застосуванням кріодеструкції і ендоваскулярної хірургії» захистив в 1992 році. З 1993 по 1996 рік - доцент, а з 1996 року по теперішній час - професор кафедри онкології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України.

Учень професора І. П. Дєдкова і професора Д. В. М’ясоєдова.

З 1975 року займався експериментально-клінічним обґрунтуванням застосування кріовпливу при новоутвореннях печінки. Професором Тащієвим розроблені і впроваджені в клінічну практику техніка виконання оперативних втручань на печінці, метод кріохірургії в лікуванні раку і метастазів печінки. Р.К. Тащієвим вперше було зафіксовано розсмоктування пухлинних вузлів, що не піддавалися кріовпливу, після кріодеструкції великих пухлинних вузлів в печінці. Вперше розроблено та впроваджено в клінічну практику оригінальні кріодеструктори, в тому числі такі, що дозволяють проводити кріовплив одночасно з двох полюсів, а також вигнуті деструктори, що забезпечують доступ до важкодоступних місць печінки.

Спільно зі співробітниками Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології імені Р. Є. Кавецького НАН України Р. К. Тащієвим вивчені фізіологічні механізми формування протипухлинної імунної відповіді організму на кріовплив на злоякісні пухлини печінки і молочної залози. Вперше розроблено і отримано кріовакцини на основі глікопептидів, що утворюються в результаті кріовпливу на власну пухлинну тканину пацієнта. Впроваджений у клінічну практику метод кріоаутовакцинації при раках печінки і молочної залози.

Р. К. Тащієв - автор навчального посібника «Первинний і метастатичний рак печінки» (2008), монографії «Сучасні методи діагностики та лікування раку молочної залози» в співавторстві з І. В. Абраменко (2018), 14 інформаційних листів та нововведень в області пухлин печінки і молочної залози, 32 авторського свідоцтва і патентів на винаходи, впровадження в клінічну практику, 283 друкованих праць. Спільно з співробітниками кафедри брав участь в складанні комп'ютерних контрольних тестів для передатестаційних циклів по онкології і онкохірургії (2001 і 2011). Під керівництвом Р. К. Тащієва підготовлено до офіційного захисту 5 дисертаційних робіт.

За особливі заслуги в онкології і хірургії нагороджений Європейською Академією природничих наук орденом Миколи Пирогова та грамотою (2015 р.). В 2019 році отримав - диплом ЄАПН на наукове відкриття "Явище зміни спектру білкового складу злоякісної пухлини після кріогенного впливу".

З 1975 року по теперішній час активно займається перспективним напрямком в онкології  - розробкою і впровадженням кріохірургічних методів з кріоаутовакцинацією та без неї в комбіноване і комплексне лікування раку печінки і молочної залози.