Search

Кандидат медичних наук

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Онколог вищої кваліфікаційної категорії

Вихованець кафедри, кандидатська дисертація була присвячена вакцинотерапії раку шлунка. Ефективність таких вакцин підтверджено експериментально, зокрема їх включено до комплексної терапії хворих на рак шлунка та недрібноклітинний рак легені. Вагомим результатом ауто вакцинотерапії є достовірне підвищення майже на 20% показника загальної 5-річної виживаності у вакцинованих хворих.

Завуч кафедри з 2014 по 2017 рр., відповідає за роботу з інтернами.

На сьогодні займається однією із глобальних задач сучасної теоретичної та клінічної онкології, а саме вивченням фундаментальних механізмів розвитку злоякісних пухлин та розроблення персоніфікованого підходу до тактики ведення пацієнтів з метою підвищення ефективності лікування онкологічних захворювань.

В 2017 році отримав  Державну премію України в галузі науки і техніки «Фундаментальні основи реалізації механізмів протипухлинного захисту організму». В роботі запропоновано оригінальні технології виготовлення окремих протипухлинних вакцин на основі ксеногенних ембріональних протеїнів, які отримано з аутологічних пухлинних клітин.