Search

Шановні колеги!

У першому півріччі 2020 р. останніми циклами тематичного удосконалення, що проводитимуться на кафедрі онкології будуть два двотижневі: «Передпухлинні та пухлинні хвороби стравоходу (28.05-12.06.2020 р. куратор проф. Мясоєдов Станіслав Дмитрович, 0663867621) та «Сучасні підходи до діагностики та лікування злоякісних пухлин грудної порожнини» (12.06-26.06.2020 р. куратор проф. Захаричев Валерій Дмитрович, 0675970776).

Путівки для співробітників бюджетних установ, МОЗ України є безкоштовними. Двотижневий цикл ТУ задовольняє потребу у безперервному розвитку лікаря згідно відповідного Наказу у 2020 р. (50 набраних балів) для отримання або підтвердження лікарської категорії у цьому або наступних роках.

Процес подання заявки на путівку на цикл ТУ нескладний: треба переслати скан копію «Клопотання» на електронну пошту НМАПО імені П. Л. Шупика:

d-navch@nmapo.edu.ua

«Клопотання» має бути віддруковане на бланку установи і затверджене підписом керівника і печаткою установи.

Приклад тексту «Клопотання» від установи:

Ректору НМАПО імені П.Л. Шупика академіку НАМН України проф. Вороненку Ю.В. від Головного лікаря ….

Адміністрація КНП ….(або Інституту ….МОЗ України) просить надати путівки на цикл ТУ «.…», що відбудеться на кафедрі онкології з __ по __., співробітнику(ам)….

Підпис Головного лікаря та печатка Установи 

Отримати путівку до початку циклу можна особисто у керівника відділу ТУ НМАПО імені П. Л. Шупика Ольги Іванівни Волошенюк-Клімової з 14 по 17 год по вул. Дорогожицькій 9, наперед домовившись за телефонами (044) 2054825, 2054806, 2054946. 

У зв’язку із подовженням карантину до 22.06.20 р., робота міського пасажирського транспорту, включаючи метро, може у достатній мірі ще не відновитися. У таких умовах реєстрація на циклі з подачею відповідних документів, процес навчання можуть здійснюватися у дистанційному режимі. Тому завчасно треба встановити на своєму гаджеті або комп’ютері програму ЗУМ для проведення занять.

У перший день циклу проводитиметься реєстрація слухачів. Будь ласка, заздалегідь підготуйте відомості та документи для проведення реєстрації, а саме: путівку на цикл ТУ (для бюджетних слухачів обов’язково з печаткою та підписом керівника установи що направила на цикл ТУ), копію диплому про закінчення ВУЗу, копію документу про зміну прізвища (в разі необхідності). Також необхідно надати відомості про себе для заповнення технологічної картки: ПІБ, рік народження, назва ВУЗу та рік закінчення, теперішнє місце роботи та посаду, стаж роботи за фахом, моб. телефон і адресу ел. пошти. Всі ці папери та відомості Ви передаєте або надсилаєте куратору циклу у домовленому порядку.

Бажаємо успіхів!

 Інтернатура

Інтерни. Вип. 2018 р. 2 р. навч.

02.01-31.01

Інтернатура 

Інтерни. Вип. 2019 р. 1 р. навч. 11 к.

02.01-28.02
02.11-31.12

Інтернатура 

Інтерни. Вип. 2020 р. 1 р. навч.

01.09-31.12

Інтернатура 

Інтерни. Суміжники. Вн хвороби 33 сл.

04.02-10.02

Інтернатура 

Інтерни. Суміжники. Внутр. Хвороби. 31 сл.

11.02-24.02

 Інтернатура

Інтерни. Суміжни. Внутр. Хвороби. 28 сл.

18.02-25.02

Інтернатура 

Інтерни. Суміжники. Отоларингологія. 13 сл.

26.02-27.02

Інтернатура 

Інтерни. Суміжники.Хірургія та проктологія. 12 сл

30.03-10.04

Інтернатура 

Інтерни. Суміжники. Хірургія 11 сл.

13.04-24.04

Інтернатура 

Інтерни. Суміжники. Хірургія. 10 сл.

04.05-15.05

Інтернатура 

Інтерни. Суміжники. Хірургія. 10 сл.

18.05-29.05

 Спеціалізація

Спеціалізація зі спеціальності "Онкогінекологія"

21.01-23.04

Спеціалізація 

Спеціалізація зі спеціальності "Онкологія"

09.01-15.05

Спеціалізація 

Спеціалізація зі спеціальності "Ендоскопія"

09.01-15.05

ТУ 

Передпухлинні та пухлинні хвороби стравоходу (онкологічні та хірургічні аспекти) (для онкохірургів, онкологів, гастроентерологів, загальних хірургів)

10.02-21.02

ТУ 

«Сучасні можливості діагностики, комплексного лікування злоякісних захворювань органів черевної порожнини та заочеревинного простору» (для онкологів, онкохірургів, хірургів, онкогінекологів, радіологів)

17.03-31.03

ТУ 

Сучасні підходи до діагностики та лікування злоякісних пухлин грудної порожнини (для хірургів загального профілю, торакального відділення та онкохірургів торакального відділення онкологічних диспансерів)

01.04-15.04

ТУ 

Ендоскопічні методи дослідження в  діагностиці злоякісних пухлин   (для лікарів ендоскопістів)

16.04-30.04

 ТУ

Гінекологічний рак та вагітність: діагностика та алгоритм лікування (для акушерів-гінекологів та онкогінекологів) 8

28.04-14.05

 Стажування

Стажування з онкології (для лікарів-онкологів, які підтверджують звання лікар-спеціаліст)

28.04-29.05

 ТУ

 «Пухлини прямої та ободової кишки» (для онкологів та хірургів загального профілю)

12.05-26.05

ТУ 

Медикаментозне лікування злоякісних новоутворень та терапія супроводу (для лікарів-хіміотерапевтів та онкологів) 8

18.05-29.05

ТУ 

Передпухлинні та пухлинні хвороби стравоходу (онкологічні та хірургічні аспекти) (для онкохірургів, онкологів, гастроентерологів, загальних хірургів) 14

28.05-12.06

 ТУ

Сучасні підходи до діагностики та лікування злоякісних пухлин грудної порожнини (для хірургів загального профілю торакального відділення та онкохірургів торакального відділення онкологічних диспансерів) 6

12.06-26.06

 Спеціалізація

Спеціалізація зі спеціальності "Онкохірургія"

01.09-02.12

 Спеціалізація

Спеціалізація зі спеціальності "Ендоскопія"

01.09-31.12

 ТУ

Медикаментозне лікування злоякісних новоутворень та терапія супроводу (для лікарів-хіміотерапевтів та онкологів)

19.10-30.10

 ТУ

Сучасні методи діагностики та лікування раку молочної залози (для онкохірургів, онкологів, загальних хірургів)

04.11-18.11

ТУ 

Гінекологічний рак та вагітність: діагностика та алгоритм лікування (для акушерів-гінекологів та онкогінекологів) 8

19.11-03.12

ТУ 

«Сучасні можливості діагностики, комплексного лікування злоякісних захворювань органів черевної порожнини та заочеревинного простору» (для онкологів, онкохірургів, хірургів, онкогінекологів, радіологів) 8

07.12-18.12

Адреса проведення: м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43, Національний інститут раку. Кафедра онкології НМАПО імені П. Л. Шупика

Контактні дані: куратор циклу професор Захаричев Валерій Дмитрович (тел. 0675970776)

Сторінка кафедри на офіційному сайті НМАПО імені  П. Л. Шупика: https://nmapo.edu.ua/s/np/k/onkolohii

Сторінка кафедри  у  соціальній мережі ФЕЙСБУК:

https://www.facebook.com/Кафедра-онкологии-НМАПО-имени-ПЛ-Шупика-234955430712800/ 

Навчальна програма циклу призначена для підготовки лікарів-хірургів загальних торакальних відділень, фтізіохірургів, онкологів та онкохірургів хірургічних та торакальних відділень онкологічних диспансерів.

Мета навчання курсу

Поглиблення теоретичних знань та удосконалення практичних навичок з діагностиці, хірургічного, хіміотерапевтичного, комбінованого та мультимодального лікування новоутворень грудної порожнини .

Навчальною базою для проведення занять циклу ТУ будуть використані клінічні бази кафедри онкології НМАПО імені П. Л. Шупика (Національний інститут раку та Київський міський онкологічний центр).

Зміст програми охоплює весь обсяг теоретичних та практичних знань, умінь і практичних навичок, які необхідні лікарям-онкохірургам, онкологам торакальних відділень, торакальним хірургам та фтізіохірургам. Для виконання даної програми в процесі навчання передбачено такі види знань: лекції, практичні заняття, різни види семінарів. В кінці циклу проводиться іспит з виставлення диференційованої оцінки слухачі отримають посвідчення відповідного зразка.

В відділенні торакальної хірургії НІР виконується сучасний перелік хірургічних втручань на легенях, середостінні, плеврі, грудної стінці, стравоході та шлунку.

Одним із пріоритетних напрямків розвитку сучасної онкохірургії є розробка та подальше вдосконалення органозберігаючих операцій.

Поряд з онкологічною адекватністю, функціональність таких операційних втручань стає не менш важливою складовою частиною комплексного лікування злоякісних пухлин.

Тут ми наводимо ілюстрації деяких видів операцій з приводу злоякісних пухлин легенів, середостіння, грудної стінці, стравоходу, які виконуються в торакальному відділенні НІР.

Клінічний випадок переглянути в PDF.

Рекомендована література:

  1. Трахтенберг, А. Х. Клиническая онкопульмонология/ А. Х. Трахтенберг, В. И. Чиссов. - М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2000. – 600 с.
  2. Перельман, М. И. Хирургия трахеи/ М. И. Перельман - М.: «Медицина», 1972 - 206 с.
  3. Захаричев, В. Д. Оптимізація лікування пухлин середостіння (методичні рекомендації)/ В. Д. Захаричев, А. В. Ганул – Київ. 2016. – 35 с.
  4. Thymomas and Thymic Carcinomas [Електронний ресурс] // NCCN. org Version I. 2015 (01/27/15). – 2015.
  5. Ганул, В. Л. Рак пищевода/ В. Л. Ганул, С. И. Киркилевский. «Книга плюс», 2003. - 200 с.
  6. Онкология (национальное руководство). П/р. В. И. Чиссова, М. И. Давыдова. «ГЭОТАР-Медиа». 2018. - 1060 с.

Контактні дані: Куратор - професор Мясоєдов Станіслав Дмитрович (044 4272934, kafedraoncologii@gmail.com)

Сторінка кафедри на сайті НМАПО імені П.Л. Шупика: https://nmapo.edu.ua/s/np/k/onkolohii 

сторінка в фейсбуці: https://www.facebook.com/Кафедра-онкологии-НМАПО-имени-ПЛ-Шупика-234955430712800/?ref=bookmarks

Місце проведення: Київському міському клінічному онкологічному центрі (КМКОЦ) (м. Київ, «М» Житомирська, вул. Верховинна, 69), головний корпус 5 поверх, кімната № 503.

Призначений для онкологів, онкохірургів, ЛОР-спеціалістів, загальних, торакальних та абдомінальних хірургів, лікарів-ендоскопістів, лікарів загальної практики і сімейної медицини.

Мета циклу – удосконалення теоретичних знань і практичних навичок з діагностики, консервативного та хірургічного лікування дорослих хворих з вродженими аномаліями та набутими хворобами стравоходу. Розглядаються ургентні випадки, планове стаціонарне і амбулаторне лікування.
Навчальною базою для проведення занять циклу є Клініка кафедри онкології НМАПО імені П. Л. Шупика у Київському міському клінічному онкологічному центрі (Київ, «М» Житомирська, вул. Верховинна, 69) та Національний інститут раку МОЗ України.

Зміст програми циклу охоплює наступні теми:

  • пухлини стравоходу та кардії,
  • рубцеві стриктури стравоходу та шлунка,
  • гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (грижі стравохідного отвору діафрагми, стравохід Барретта, пептичні стриктури),
  • нервово-м’язові хвороби стравоходу, травма стравоходу, дивертикули стравоходу.

Контроль знань слухачів циклу проводиться на семінарах у вигляді ситуаційних задач, аудиторні заняття поєднуються з відвідуваннями ендоскопічного кабінету та операційних. В кінці циклу проводиться іспит з виставленням диференційованої оцінки. Слухачі, які успішно склали іспит, сертифікат відповідного зразку, яким вичерпується потреба лікаря в удосконаленні у 2020 році (50 балів, у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 302 «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я» і Наказу МОЗ України від 22.02.2019 № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів».

Адреса подання клопотання щодо отримання путівки на цикл тематичного удосконалення: Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, «М» «Дорогожицька», вул. Дорогожицька, 9, головний корпус, 2 поверх, сектор тематичного удосконалення. Завідувач сектору тематичного удосконалення  Волошенюк-Клімова Ольга Іванівна    тел. (044) 205-48-25.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДОДАТОК:

Для лікарів установ системи МОЗ України лютневий цикл є останнім бюджетним (безоплатним) у цьому році. Для зарахування на цикл лікарю достатньо самостійно звернутися з «Клопотанням», підписаним своїм керівником до сектору тематичного удосконалення НМАПО імені П.Л.Шупика

ЗРАЗОК «КЛОПОТАННЯ»:

Ректору НМАПО імені П.Л.Шупика

академіку НАМН України

проф. Вороненку Ю.В.

Головного лікаря (Директора) ……

КЛОПОТАННЯ

Прошу надати путівку(и) на цикл тематичного удосконалення «Передпухлинні та пухлинні хвороби стравоходу», що відбудеться з 10 по 21 лютого 2020 р. на кафедрі онкології співробітникам (Установа..) :

Контактні даніКуратор – професор Сорокін Б.В.

Сторінка кафедри на сайті НМАПО імені П.Л. Шупика: https://nmapo.edu.ua/s/np/k/onkolohii 

сторінка з календарним планом кафедри: https://nmapo.edu.ua/s/np/k/onkolohii/kalendarnyi-plan-tsykliv

сторінка в фейсбуці: https://www.facebook.com/Кафедра-онкологии-НМАПО-имени-ПЛ-Шупика-234955430712800/?ref=bookmarks

Місце проведення: Київська обласна клінічна лікарня. м. Київ, вул. Баггоутівська 1, 2-й хірургічний корпус, кімната № 191. Добиратися тролейбусами № 18, 16, 19 від станції метро Лук’янівська – до зупинки Обласна лікарня (№ 16, 18) або Інститут міжнародних відносин (№ 19).

Продовження - 2 тижні.

На курсах представлені дані про профілактику, скринінг, діагностику, лікування хворих на колоректальний рак. Представлені матеріали по передпухлинній патології (спадкові синдроми,  хронічні запальні процеси, поліпи) – діагностика, тактика лікування. Зокрема, методики ендоскопічних резекцій та дисекцій, трансанальної ендоскопічної мікрохірургічної резекції, показання до її застосування. Можливість прийняти участь в цій операції, яка є золотим стандартом лікування хворих на рак прямої кишки І стадії. Знайомство з лапароскопічними операціями, операціями з формуванням резервуарів для профілактики синдрому низької передньої резекції, знайомство з інтерсфінкерними резекція ми з апаратним анастомозом. Представлений матеріал із  сучасної хіміотерапії хворих на колоректальний рак, який обновляється щороку. Представлена концепція тотальної неоад’ювантної терапії хворих на рак прямої кишки. Представлені лекції з приводу діагностики та лікування раку анального каналу.

Окремо представлені оновлені лекції по діагностиці та лікуванню нейроендокринних та GIST  пухлин.

Контактні дані: викладач д.мед.н., проф. Прокіп Гордійчук (+38044 427 29 34)

Сторінка кафедри на сайті НМАПО імені П.Л. Шупика: https://nmapo.edu.ua/s/np/k/onkolohii 

Сторінка з календарним планом кафедри: https://nmapo.edu.ua/s/np/k/onkolohii/kalendarnyi-plan-tsykliv

Сторінка в фейсбуці: https://www.facebook.com/Кафедра-онкологии-НМАПО-имени-ПЛ-Шупика-234955430712800/?ref=bookmarks

Робочий план циклу (Переглянути у PDF

Навчальна програма презентованого циклу тематичного удосконалення подається очною та очно-заочною формами з елементами дистанційного навчання призначена для оволодіння онкологами, онкохірургами, хірургами, онкогінекологами, онкоурологами та радіологами сучасними досягненнями онкологічної науки і доказової медицини у діагностиці та лікуванні онкологічних хворих з локалізацією пухлини в черевній порожнині та заочеревинному просторі.

Мета циклу – розгляд і обговорення сучасних досягнень онкологічної науки, доказової медицини,  набуття та відпрацювання практичних навиків сучасного алгоритму обстеження та комплексного лікування хворих на злоякісні захворювання органів черевної порожнини та заочеревинного простору основаних на міжнародних рекомендаціях з адаптацією до конкретних можливостей практичного медичного закладу.

Навчальною базою для проведення занять є одна з клінічних баз кафедри онкології НМАПО імені П.Л. Шупика - Київський міський клінічний онкологічний центр за адресою: м.Київ, вул. Верховинна, 69, V- поверх.

Програма охоплює достатній обсяг теоретичних знань, умінь і практичних навиків у галузі сучасної онкологічної науки, які необхідні для діяльності практичного лікаря. Побудована за системою  7 модулів, а саме : - основи теоретичної онкології, морфологія пухлин, класифікація пухлин; - сучасні методи діагностики злоякісних пухлин; - новітні принципи лікування; - злоякісні захворювання органів шлунково-кишкового тракту; - позаорганні заочеревенні пухлини; - пухлини жіночих статевих органів та сечостатевої системи. Які подаються 10 розділами в певній послідовності, оптимальній для засвоєння матеріалу, в основі кожного з них, розглядаються питання сучасних можливостей діагностичних методів з вимогою до алгоритму обстежень, рекомендації до комплексного лікування з посиланням на NCCN, ESMO та вітчизняні локальні протоколи, реабілітації та адаптації хворого з визначенням якості життя. Подаються та обгрунтовуються розроблені співробітниками кафедри етапи хірургічних втручань, які підтверджені Патентом України на винахід. Навчальним планом передбачено традиційні види занять: лекції, практичні, семінари у співвідношенні (1:2:1).

Деякі лекції циклу ТУ «Сучасні можливості діагностики, комплексного лікування злоякісних захворювань органів черевної порожнини та заочеревинного простору». ЛЕКТОР – Професор Прокіп Гордійчук ви можете переглянути тут.

Для визначення рівня засвоєння програми циклу передбачено поточний контроль знань на семінарах у вигляді дискусій, ситуаційних задач, а в кінці навчання заключний залік. Слухачам, які виконали програму циклу та успішно склали залік, видається посвідчення про проходження циклу ТУ, цінність якого складає 50 балів.