Search

Кафедра онкології створена в 1932 році на базі клініки Київського рентгенорадіологічного і онкологічного інституту. Першим керівником кафедри з 1932 по 1936 рік був професор Г. Б. Биховський, основні наукові дослідження якого були присвячені питанням ранньої діагностики та лікуванню злоякісних новоутворень.

Після смерті Григорія Борисовича у 1936 році кафедру очолив доцент І. Я. Слонім, талановитий хірург-онколог. Одна з його монографій – «Техніка радикальних операцій з приводу раку» довго залишалась настільною книгою хірургів-онкологів.

У період Великої Вітчизняної війни кафедра не функціонувала. У повоєнні роки з 1945 по 1947 керівником кафедри був професор С. Т. Новицький.

З 1947 року кафедру знову очолив доцент І. Я. Слонім. В цей період на кафедрі значно поширився діапазон оперативних втручань. У клінічну практику було за впроваджено виконання гастректомій та операцій на прямій кишці з приводу раку.

У 1952 році завідувачем кафедри був обраний професор І. T. Шевченко, який очолював кафедру протягом семи років (з 1952 по 1959 роки). Основним напрямком наукових досліджень професора І. T. Шевченко та співробітників кафедри в цей період було вивчення передракових та ракових захворювань легень, стравоходу та інших локалізацій.

З 1959 року кафедру очолив професор І. П. Дєдков. Талановитий хірург, професор І. П. Дєдков запровадив у лікувальну практику складні сучасні методи оперативного лікування злоякісних пухлин та їх рецидивів. З іменем професора  І. П. Дєдкова та співробітників кафедри доцентів С. М. Слінчака, В. Л. Ганула, Ф. І. Лещенко, Д. В. М’ясоєдова, асистента M. І. Приходько пов’язана розробка складних оперативних втручань на легенях, стравоході, середостінні, товстій кишці, а також вивчення проблем регуляції водно-електролітного балансу у хворих на рак шлунка. Хірургічне відділення Київського міського онкологічного диспансеру перетворилось на клінічну базу кафедри, що відповідала вимогам забезпечення сучасної підготовки хірургів-онкологів.

З 1971 по 1975 роки кафедру знову очолив професор І. T. Шевченко Основною тематикою наукових досліджень співробітників кафедри в цей час стало вивчення спадкової схильності до захворювання на рак серед родичів хворих на злоякісні новоутворення.

З 1976 року кафедру знову очолив професор І. П. Дєдков. Базою кафедри став Київський науково-дослідний рентген-радіологічний та онкологічний інститут МОЗ України. Співробітниками кафедри в цей період були доценти Ф. І. Лещенко, Д. В. М’ясоєдов, А. В. Тофан, асистент В. Д. Захаричев, Р. К. Тащієв Основний напрямок наукових досліджень у цей час було вивчення результатів комбінованого лікування хворих на рак з використанням променевої терапії та дії низьких температур. З 1976 по 1986 рік на кафедрі булла значно розширена підготовка курсантів з онкології та онкохірургії. За цей час підготовлено більше однієї тисячі лікарів-онкологів та хірургів.

З 1986 року кафедру очолює талановитий онкохірург д.мед.н., професор Д. В. М’ясоєдова. З цього часу наукові дослідження співробітників було спрямовано на застосування та вивчення кріохірургії раку легень, шлунка, злоякісних пухлин печінки, товстої кишки. За матеріалами цих досліджень захистили докторські дисертації співробітники кафедри: В. Д. Захаричев,  Р. К. Тащієв, О. І. Євтушенко.

Лікувальна робота на кафедрі передбачала розробку сучасних пластичних операцій з приводу раку товстої кишки, шлунка, молочної залози. В наш час співробітники кафедри виконують значний обсяг багатоцентрових рандомізованих контрольованих наукових досліджень з апробації протипухлинних препаратів у лікуванні раку, кафедру відвідують пластичні хірурги з Італії, Бразилії, Ірану, Данії. Результати наукових досліджень співробітників кафедри доповідались на наукових форумах різного рівня в Парижі, Барселоні, Відні, Пекіні, США.

На тепер наукові дослідження співробітників кафедри спрямовані на вдосконаленні комбінованих та комплексних методів лікування хворих на злоякісні новоутворення. Суттєве значення на кафедрі надається підготовці аспірантів та клінічних ординаторів, як вітчизняних так й іноземних (Судан, Палестина, Ліван, Сирія). В роботі кафедри певне значення надається підготовці інтернів онкологів, а також курсантів онкогінекологів та ендоскопістів. З 2000 року кафедра є опорною з онкохірургії.

За останні роки оновлені учбово-методичні матеріали, переглянуті і перероблені навчальні плани та програми циклів спеціалізації і ПАЦ з онкології та онкохірургії, створені нові контрольні комп’ютерні тести для курсантів з циклів онкології та онкохірургії, поступово здійснюється трансформація навчально-методичної роботи та навчання курсантів відповідно до Болонського процесу.

У 2008 році на кафедрі працюють 12 викладачів, з яких 8 професорів, 2 доктора та 2 кандидата медичних наук. Очолює кафедру заслужений діяч науки та техніки України д.мед.н., професор Д. В. М’ясоєдов. У складі співробітників кафедри професори: В. І. Воробйова, П. І. Гордійчук, О. І. Євтушенко,   В. Д. Захаричев, С. Д. Мясоєдов, Р. К. Тащієв, заслужений діяч науки та техніки України чл.-кор. АМН України С. О. Шалімов, два доктора медичних наук – Б. В. Copокін і А. Б. Вінницька, два кандидати медичних наук, С. В. Неспрядько та заслужений лікар України доцент А. В. Тофан.

За час існування кафедри співробітниками надруковано більш 3000 наукових праць, видано 55 монографій та навчальних посібників, отримано 74 патенти та авторських свідоцтва, захищено 13 докторських та 68 кандидатських дисертацій, на циклах спеціалізації та ПАЦ на кафедрі пройшли навчання більш 6700 онкологів, онкохірургів, онкогінекологів та ендоскопістів.

В наш час учбовою базою кафедри є багатопрофільне відділення Клініка кафедри онкології НМАПО імені П. Л. Шупика в Національному інституті раку МОЗ України та у відділеннях абдомінальної та тарокальної хірургії Київського міського клінічного онкологічного центру, з сучасним діагностичним обладнанням та засобами лікування хворих на злоякісні новоутворення. На цих учбових базах використовується сучасний багатодисциплінарний підхід до ведення пацієнтів, малоінвазивні органозбережні методики лікування,широкий сучасний спектр онкохірургічних операцій (комбінованих, реконструктивно-відновних). Створені умови для підвищення кваліфікації та опанування професією фахівців онкологів, хірургів, онкогінекологів та ендоскопістів. 

Хронологія кафедри онкології:

1932–1936 рр. – професор Г. Б. Биховський

1936–1941 рр. – доцент І. Я. Слонім

1945–1947 рр. – професор С. Т. Новицький

1947–1952 рр. – доцент І. Я. Слонім

1952–1959 рр. – професор І. Т. Шевченко

1959–1971 рр. – професор І. П. Дєдков

1971–1975 рр. – професор І. Т. Шевченко

1976–1984 рр. – професор І. П. Дєдков

1984–2008 рр. – професор Д. В. М’ясоєдов

з 2008 р. – професор С. Д. Мясоєдов