Search

Монографії:

 

«Клінічна діагностика спадкових захворювань очей у дітей»

Риков С.О., Ферфільфайн І.Л., Є.М.Савіна // монографія, 134 с., 2012, Київ, тираж 500 примірників, з грифом НМАПО імені П. Л. Шупика (протокол №8 від 12.10.2011) та проблемної комісії «Офтальмологія та тканинна терапія» (протокол №4 від 21.10.2011)

«Офтальмологическая оптика» 

Сергиенко Н.М. «Офтальмологическая оптика» // під редакцією професора М.М. Сергієнка // монографія, 264 с., 2015, Київ, тираж 1500 примірників (рекомендовано Вченою Радою НМАПО імені П.Л. Шупика, протокол №7  від 12 вересня 2015 року).

Довідники:

 

 

«Офтальмологічна допомога в Україні за 2006-2011 роки»

Моїсеєнко Р.О., Голубчиков М.В., Слабкий Г.О., Риков С.О. //Барінов Ю.В., Обухова Н.А., Шаргородська І.В., Шпак Г.В. та співавтори// довідник, 230 с., 2012, Київ, тираж 600 примірників, з грифом ЦМК з вищої освіти МОЗ України (Лист ЦМК МОЗ України № 23.01-25/ 146 від 03.07.2012)

Навчально-методичні посібники:

 

«Офтальмологія для лікарів загального профілю – сімейних лікарів»,

Риков С.О., Сергієнко М.М., Лаврик Н.С., Шаргородська І.В., Еміліт В.А. навчально- методичний посібник, 2010, Київ, тираж 350 примірників, з грифом МОН України (Лист МОН України № 1/11-10156 від 09.12.09) та грифом МОЗ України (Протокол №2 від 12 жовтня 2009 року)

«Сліпота та слабкозорість. Шляхи профілактики в Україні»

Риков С.О., Вітовська О.П., Шаргородська І.В., Обухова Н.А., Сук С.А. // під редакцією професора С.О.Рикова // навчальний посібник, 2011, Київ, тираж 5000 примірників (рекомендовано Вченою Радою НМАПО імені П.Л.Шупика, протокол №10 від 14 грудня 2011 року).

«Сліпота та слабкозорість. Шляхи профілактики в Україні»

Риков С.О., Вітовська О.П., Шаргородська І.В., Обухова Н.А., Сук С.А., навчальний посібник, 2012, Київ, тираж 5000 примірників, з грифом МОН України (Лист МОН України № 1/11-96 від 06.01.2012).

«Практичні навички для лікарів загального профілю – сімейних лікарів»

Риков С.О., Обухова Н.А., Збітнєва С.В., Лисенко М.Г., // під редакцією академіка Ю.В.Вороненко, професор Г.І.Лисенка // навчальний посібник, 2012, Київ, тираж 5000 примірників, з грифом МОН України (Лист МОН України № 1/11-96 від 06.07.2010)

Методичні рекомендації:

 

«Сучасні підходи до корекції зору. Контактна корекція»

Риков С.О., Денисюк Н.Б., Лаврик Н.С., Шаргородська І.В., Малачкова Н.В., Ніколайчук В.Й. – Методичні рекомендації – м. Київ (Україна). – 2010. – тираж 200 примірників, з грифом МОЗ України.

«Удосокналення медичної реабілітації хворих на первинну відкритокутову глаукому»

Риков С.О., Варивончик Д.В.. Обухова Н.А.,  Збітнєва С.В., Мішенін А.Б., Садюков А.О. // методичні рекомендації, 2012, Київ, 27 с., тираж 500 примірників, з грифом МОЗ України.

«Клінічне застосування обробки поверхні імплантатів адаптуючою композицією для поліпшення їх біосумісних властивостей у відновлювальній хірургії»

Лазаренко О.М.. Сморжевський В.Й., Галич С.П., Денисюк Н.Б.. Алексєєва Т.А. // методичні рекомендації, 2012, Київ, 24 с., тираж 300 примірників, з грифом МОЗ України.

2013-2014 рр. 

Монографії 

 

«Діабетична ретинопатія»

Риков С.О., Сук С.А., Саксонов С.Г. «Діабетична ретинопатія» // під редакцією професора С.О.Рикова // монографія, 256 с., 2013, Київ, тираж 1500 примірників (рекомендовано Вченою Радою НМАПО імені П.Л.Шупика, протокол №6  від 12 червня 2013 року).

Довідники  

«Офтальмологічна допомога в Україні за 2006-2011 роки»

Моїсеєнко Р.О., Голубчиков М.В., Слабкий Г.О., Риков С.О. «Офтальмологічна допомога в Україні за 2006-2011 роки» //Барінов Ю.В., Обухова Н.А., Шаргородська І.В., Шпак Г.В. та співавтори// довідник, 230 с., 2013, Київ, тираж 600 примірників, з грифом ЦМК з вищої освіти МОЗ України (Лист ЦМК МОЗ України № 23.01-25/ 146 від 03.07.2012 року).

«Офтальмологія. Нормативно-правове забезпечення»

Риков С.О., Шаргородська І.В., Лаврик Н.С., Шпак Г.В., Вітовська О.П., Обухова Н.А., Бакбардіна І.І. «Офтальмологія. Нормативно-правове забезпечення», // під редакцією професора С.О.Рикова // навчальний посібник, 500с., 2013, Київ, тираж 5000 примірників, з грифом МОН України (Лист МОН України № 1/11-18545 від 29.11.2013 року).

«Сімейна медицина. У п’яти томах. Т.5. Державне управління сімейною медициною. Офтальмологія. Шкірні ознаки внутрішніх та інфекційних хвороб»

Риков С.О., Шаргородська І.В., Рубан А.М. та співавтори «Сімейна медицина. У п’яти томах. Т.5. Державне управління сімейною медициною. Офтальмологія. Шкірні ознаки внутрішніх та інфекційних хвороб» //під редакцією акад. Заремби // енциклопедія, 673 с., 2012, Київ, тираж 5000 примірників.

Навчально-методичні посібники   

«Діагностика та лікування глаукоми. Доповнення до лекцій»

Риков С.О., Шаргородська І.В., Бакбардіна І.І., Сімчук І.В., Лємєнєва А.А. «Діагностика та лікування глаукоми. Доповнення до лекцій» // під редакцією професора С.О.Рикова// навчальний посібник, 60 с., 2013, Київ, тираж 400 примірників.

«Новітня офтальмохірургія та сучасні можливості діагностики і лікування очної патології» Збірник праць

«Новітня офтальмохірургія та сучасні можливості діагностики і лікування  очної патології» Збірник праць // під редакцією професора С.О. Рикова // збірник праць, 412 с., 2013, Київ, тираж 500 примірників (рекомендовано Вченою Радою НМАПО імені П.Л.Шупика, протокол №8  від 16 жовтня 2013 року).

«Діагностика та лікування глаукоми. Доповнення до лекцій. Частина II»

Риков С.О., Шаргородська І.В., Бакбардіна І.І., Сімчук І.В., Лємєнєва А.А. «Діагностика та лікування глаукоми. Доповнення до лекцій. Частина ІІ» // під редакцією професора С.О.Рикова// навчальний посібник, 72 с., 2014, Київ, тираж 400 примірників.

(рекомендовано Вченою Радою НМАПО імені П.Л.Шупика, протокол №3  від 12 березня 2014 року).

Методичні рекомендації   

«Оптимізована функціонально-організаційна система спеціалізованої офтальмологічної допомоги в умовах реформування галузі охорони здоров’я»

Слабкий Г.О., Риков С.О., Збітнєва С.В., Троянов Д.П. Оптимізована функціонально-організаційна система спеціалізованої офтальмологічної допомоги в умовах реформування галузі охорони здоров’я // Методичні рекомендації – м. Київ (Україна). – 2013. – тираж 50 примірників, з грифом МОЗ України.