Search

Щорічно кафедра проводить цикли:
Спеціалізації:
за фахом «Офтальмологія» (5 місяців), за фахом «Дитяча офтальмологія» (5 місяців та 2 місяці), за фахом «Медична оптика (Оптометрія)» (для середньго медичного персоналу) (2,5 місяці).
Передатестаційні:
ПАЦ за фахом «Офтальмологія» (1 місяць), ПАЦ за фахом «Дитяча офтальмологія» (1 місяць).
Стажування:
за фахом «Офтальмологія» (1 місяць), за фахом «Дитяча офтальмологія» (1 місяць).
Тематичного удосконалення:
«Оптометрія та контактна корекція» (1 місяць), «Оптометрія та контактна корекція» (2 тижні), «Глаукома» (1 місяць), «Мікрохірургія ока з методами імплантації штучного кришталика та факоемульсифікацією» з курсом Vet-Lab (1 місяць), «Вітрео-ретинальна хірургія» з курсом Vet-Lab (2 тижні), «Травми органа зору» (3 тижні).
«Питання офтальмології» (для лікарів загального профілю та лікарів інших спеціальностей, 2 тижні). 
«Офтальмопластика та очне протезування» (2 тижні), «Лазерні методи лікування в офтальмології» (2 тижні).

Інтернатури: за фахом «Офтальмологія».
План проведення циклів:
В останні роки щорічно проходили навчання 500-600 слухачів, 10-20 клінічних ординаторів вітчизняних та 10-15 іноземних, 3-4 аспіранти, 20-40 інтернів. 
Контингент слухачів на цикли:
ТУ «Глаукома» – завідуючі та ординатори офтальмологічних відділень, лікарі-офтальмологи кабінетів поліклінік та МСЧ, дитячі офтальмологи, які мають стаж практичної роботи за фахом не менше ніж 3 роки.
ТУ «Вітрео-ретинальна хірургія» з курсом Vet-Lab – завідуючі та ординатори офтальмологічних відділень, дитячі офтальмологи, які мають стаж практичної роботи за фахом не менше ніж 3 роки.
ТУ «Оптометрія та контактна корекція» – лікарі-офтальмологи кабінетів контактної корекції та оптик, поліклінік та МСЧ, завідуючі та ординатори офтальмологічних відділень, дитячі офтальмологи, які мають стаж практичної роботи за фахом не менше ніж 3 роки.
Переглянути навчальний план циклу "Медична оптика (Оптометрія)" в pdf

ТУ «Мікрохірургія ока з методами імплантації штучного кришталика» з курсом Vet-Lab – завідуючі та ординатори офтальмологічних відділень, які мають стаж практичної роботи за фахом не менше ніж 3 роки.
ТУ «Питання офтальмології» – завідуючі та ординатори терапевтичних, неврологічних, ендокринологічних, анестезіологічних, хірургічних та травматологічних відділень, лікарі загального профілю - сімейні лікарі поліклінік та МСЧ, ендокринологи, онкологи, інфекціоністи, невропатологи, дерматовенерологи, педіатри, неонатологи, кардіологи, імунологи, алергологи, ревматологи, геріатри, анестезіологи, оториноларингологи, хірурги, урологи, ортопеди, травматологи, лікарі невідкладних станів, акушери, гінекологи, проктологи, нейрохірурги, пластичні хірурги, торакальні хірурги, судинні хірурги, які мають стаж практичної роботи за фахом не менше ніж 3 роки.
ТУ «Травми органа зору» – завідуючі та ординатори офтальмологічних відділень, лікарі-офтальмологи кабінетів поліклінік та МСЧ, дитячі офтальмологи, які мають стаж практичної роботи за фахом не менше ніж 3 роки.
 

ТУ «Офтальмопластика та очне протезування» – завідуючі та ординатори офтальмологічних відділень, дитячі офтальмологи, які мають стаж практичної роботи за фахом не менше ніж 3 роки.

ТУ «Лазерні методи лікування в офтальмології» – завідуючі та ординатори офтальмологічних відділень, лікарі-офтальмологи кабінетів поліклінік та МСЧ, дитячі офтальмологи, які мають стаж практичної роботи за фахом не менше ніж 3 роки.

З 2015 року на кафедрі офтальмології впроваджено цикл тематичного удосконалення «Порушення окорухового апарату» та «Захворювання окорухового апарату» (1 місяць) в межах якого проводяться трансдисциплінарні цикли за участю Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, Інституту кібернетики НАН України, кафедри медичної інформатики та кафедри офтальмології НМАПО імені П.Л. Шупика. 

Контингент слухачів на цикл ТУ «Порушення окорухового апарату» – завідуючі та ординатори офтальмологічних відділень, лікарі-офтальмологи кабінетів поліклінік та МСЧ, дитячі офтальмологи, які мають стаж практичної роботи за фахом не менше ніж 3 роки. 

Перший трансдисциплінарний цикл «Порушення окорухового апарату» успішно пройшов 20.04. – 22.05.2015 року: